Data en techniek: de cruciale combinatie

9 mei 2017 11:13

Data en techniek: de cruciale combinatie

Internationaal ingenieursbureau VIRO is als meedenkend gesprekspartner betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten in de industrie, product engineering en machinebouw. Zeker voor die laatste tak geldt dat de innovatievraag groot is. VIRO kan daarop antwoorden dankzij haar uitgebreide expertise in mechanica en elektrotechniek en sterk groeiende kennis van automatiseringsvraagstukken. Beter omgaan met al aanwezige data bewijst grote toegevoegde waarde te hebben.

Het gesprek met Theo de Vries, afdelingshoofd Software & Control en Edwin Brunenberg, afdelingshoofd Industriële Projecten, vindt plaats op het hoofdkantoor in Hengelo. “Naast ons hoofdkantoor zit hier tevens onze vestiging Hengelo met in totaal 150 medewerkers”, licht De Vries toe. Hij is er zelf werkzaam. Brunenberg werkt op de grootste Nederlandse vestiging in het Limburgse Echt met in totaal 215 medewerkers. Daarmee zijn beide vestigingen samen goed voor zo’n 60 procent van het totale personeelsbestand van zeshonderd VIRO-medewerkers. Die overige werknemers zijn werkzaam op de vestigingen in Arnhem, Groningen, Vlaardingen en in het Duitse Osnabrück en München alsmede het Oostenrijkse Graz. Dat VIRO een groot kennishuis met een internationale spanwijdte is, neemt niet weg dat het bedrijf met iedere vestiging gericht is op de behoefte van de regionale industrie. Het helpt die onder andere met het uitdenken, ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van mechatronica, de combinatie van mechanica met elektro en besturing.

"Je moet een revolutie bewerkstelligen door in korte tijd snelle evolutionaire stappen te maken"

Brunenberg houdt zich bezig met industriële projecten die uiteenvallen in de disciplines: constructie en bouwkunde, plant design en mechanical engineering, alsmede elektro en automatisering. De hefboom is automatisering. “Slim gebruik van automatiseringsmogelijkheden is de ‘smart’ in smart industry en het helpt ons om klanten met maatwerkoplossingen vooruit te helpen. We ondersteunen de industrie bij het bedenken en doorvoeren van succesvolle innovaties waarbij het draait om het efficiënter, flexibeler, betrouwbaarder én kostengunstiger maken van productieprocessen.” Het gaat er overigens niet alleen om de dingen goed te doen, maar vooral ook om de juiste dingen te doen. En daar zit hem voor veel ondernemers de angel. Vaak is het moeilijk voor hen om de razendsnelle marktveranderingen goed te volgen en de kansen die dat biedt te grijpen. In die zeer dynamische markt met nieuwe technologische toepassingsmogelijkheden helpen wij ondernemers daar graag bij met onze kennis, ervaring en slagkracht. ” Brunenberg illustreert dat met een voorbeeld. “Relatief kortgeleden was het bezit van platen, Cd’s of MP3-collectie belangrijk om jouw muziek te kunnen beluisteren. Nu kun je via de onlinedienst van Spotify muziek beluisteren waar, wanneer en hoe je dat wilt. Bovendien leert Spotify aan de hand van jouw muziekkeuzes wat je muzieksmaak is en doet het zelf nieuwe voorstellen.”

Het is een mooi voorbeeld van inzicht en verbetering als gevolg van digitale innovatie in dienstverlening. Maar bovendien illustratief voor de ontwikkeling dat diensten steeds vaker in een netwerk worden aangeboden. “Wij zijn ons van dergelijke ontwikkelingen bewust en het Spotify-voorbeeld komt ook terug in onze markten. De positie van de machinebouwer verschuift van leverancier van de machine, naar een leverancier van een dienst waarbij de klant de machine alleen wil gebruiken in plaats van die in eigen bezit te hebben. De dienst komt centraal te staan en ICT maakt dat mogelijk.”

“Het gaat er niet alleen om de dingen goed te doen, maar ook om de juiste dingen te doen”

Toegevoegde waarde ligt voor het oprapen

VIRO hanteert voor de engineering een compacte projectfasering: het begint met de business case, dan volgt concept engineering, vervolgens uitwerking in een basic en detail design. Na het succesvol doorlopen van deze fases, wordt er overgegaan tot de bouw en de implementatie en wordt er service op de software in het veld geboden. De Vries voegt toe: “Hoe eerder de klant ons betrekt, liefst vanaf het moment dat hij zijn business case op tafel legt, hoe beter wij kunnen helpen om het optimale resultaat te realiseren. Het gebruik van data is daarbij een cruciaal succesingrediënt. De Vries is gespecialiseerd in mechatronica waarover hij onder andere college geeft aan de Universiteit Twente en is binnen VIRO de man die over automatiseringsvraagstukken en data-analyse gaat. Hij ziet dat veel winst voor ondernemers voor het oprapen ligt. “Het heeft toegevoegde waarde om beter om te gaan met de data die al aanwezig zijn binnen een bedrijf en om die met elkaar te combineren.”

“Het gaat om het proces van data naar kennis naar gericht ingrijpen”, vervolgt De Vries. “Daarvoor is nodig dat je diverse databronnen combineert in je besluitvorming, zoals historische data maar ook forecasts. Wij helpen daarin door in de kluwen aan data structuur en organisatie aan te brengen en die te interpreteren. Met de praktische kennis die dat oplevert kunnen ondernemers de beste beslissingen nemen en hun risico beperkt houden.” Hij is zich ervan bewust dat de risico’s die een ondernemer bereid is te lopen sterk afhangen van zijn business. Advies moet dus ook maatwerk zijn. “Daarom is het onze rol om ondernemers op een gefundeerde manier helderheid te verschaffen over de risico’s. Een ondernemer in de zware industrie help je mogelijk niet door hem te adviseren de nieuwste computer te gebruiken, want hij heeft juist belang bij ‘proven technology’. Hij moet er zeker van kunnen zijn dat oplossingen waarin hij investeert de continuïteit van zijn bedrijfsprocessen waarborgen. Gelukkig hebben wij al talloze oplossingen ontwikkeld en is die proven technology dus voorhanden.” Over goed risicomanagement eindigt De Vries met een interessant statement. “Van buiten zien de snelle technologische veranderingen eruit als een revolutie. Als dienstverlener moet je die revolutie bewerkstelligen door in korte tijd snelle evolutionaire stappen te maken.” Zijn motto is duidelijk: het is de beste manier om innovaties minimale risico’s en maximale impact te laten hebben. «

Tekst: Baart Koster / Fotografie: Wim van 't Hoff

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.