Coronacrisis maakt noodzaak robuuste voedselsystemen zichtbaar

7 juli 2020 11:44

Coronacrisis maakt noodzaak robuuste voedselsystemen zichtbaar

Tijdens de coronacrisis is de vleesverwerking op diverse plekken in de wereld onder druk komen te staan. Slachthuizen in Amerika, Duitsland, Frankrijk, maar ook in Nederland bleken zogenaamde coronahotspots en daarmee ineens een ‘single point of failure’. Doordat veel arbeidskrachten niet konden komen werken, lag de vleesketen binnen een korte tijd voor een groot deel stil. In Iowa leidde het gestaakte verwerkingsproces tot een tekort aan varkensvlees van naar schatting wel vijf procent in de hele Verenigde Staten. Dat zegt iets over de enorme samenhang van factoren in deze voedselketen, die overigens geldt voor al onze voedselsystemen.

De effecten van COVID-19 op het voedselsysteem zijn een extra signaal dat het anders moet om alle monden in de toekomst te kunnen blijven voeden. Voedselsystemen moeten zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden om economisch haalbaar te blijven en verspilling te voorkomen. Het robuuster maken van onze voedingssystemen gaat verder dan alleen de productie en moet met de hele keten samen. Dat roept vragen op, zoals: hoe zorgen we middels onderzoek en veredeling voor betere producten die het milieu minder belasten? Hoe verzekeren we eerlijke verhoudingen binnen de keten, met voldoende verdienvermogen voor alle partijen? Op welke manier kunnen we systemen inrichten die positief zijn voor het dierenwelzijn? En hoe krijgt de consument de juiste informatie om smaak en plezier af te kunnen wegen tegen factoren als gezondheid en duurzaamheid?

Wageningen University en Research – kortweg de WUR – draagt met gedegen onderzoek, en door het opleiden en ontwikkelen van zo’n 12.000 studenten uit meer dan 100 landen, bij aan het innoveren van voedselsystemen. Ook is de WUR onderdeel van een groeiend netwerk met vele grote, zoals Unilever en Friesland Campina, en kleine, zoals Green Dino en FoodValley partijen met dezelfde ambitie. Onder de noemer: ’Finding Answers Together’ wil de WUR samen met andere partijen samenwerken om oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen. Want in de complexe wereld van nu en de toekomst heeft niemand de wijsheid in pacht. Vernieuwingen en oplossingen zijn alleen samen te vinden.

Voor deze innovaties is het noodzaak de juiste personen - fysiek of digitaal - bij elkaar te krijgen. Meestal kom je samen toevallig tot de beste ideeën die je alleen niet had kunnen bedenken. Het is dan ook belangrijk het aantal contacten en verbindingen te vergroten. Netwerken spelen daarbij een cruciale, verbindende rol en zorgen dat de juiste personen sneller bij elkaar komen. Het is dan ook geen toeval dat vanuit The Economic Board de verbinding met de WUR is gelegd. Ik zie er naar uit in die verbinding een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van onze voedselsystemen. «

Rens Buchwaldt

Lid van The Economic Board,

lid raad van bestuur Wageningen University en Research

www.theeconomicboard.com

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.