Belangrijke veranderingen in de industriële sector

13 november 2023 15:53

Belangrijke veranderingen in de industriële sector

Sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw is er veel veranderd. In nog geen 300 jaar zijn veel werkzaamheden die destijds nog op een ambachtelijke manier werden uitgevoerd, overgenomen door machines. Hierdoor zijn productieprocessen flink versneld en is de kwaliteit ook verbeterd. Ook vandaag de dag wordt en nog constant gekeken hoe het productieproces verbeterd kan worden en hoe er efficiënter geproduceerd kan worden zonder dat er wordt ingeleverd wordt op de kwaliteit. Ook spelen andere factoren een steeds belangrijkere rol. Zo zorgt de industrie voor flink gedeelte van de landelijke CO2-uitstoot. Net als andere sectoren zoals de landbouw en mobiliteit wordt ook de industrie vanuit de overheid gedwongen om haar uitstoot te verlagen. Hoe dit zich ontwikkelt en andere veranderingen in de industrie lees je hier. 

CO2-uitstoot

Het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen staat hoog op de agenda. Veel sectoren en bedrijven worden nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid. Zo ook groot vervuiler Tata Steel, bij velen wel bekend van hun vervuilende uitstoot. Als onderdeel van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, werkt Nederland actief aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De industrie is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland, en deze moet in slechts zeven jaar worden gehalveerd. In veel industriële sectoren wordt gekeken naar oplossingen die de uitstoot verminderen. 

Specialisten zoals J.O.A. Air Solutions helpen bedrijven met een oplossing op maat voor het verlagen van schadelijke broeikasgassen. Hiervoor heeft J.O.A. Air Solutions speciale machines ontworpen die tijdens het productieproces vrijgekomen schadelijke dampen opvangt. Hiermee kunnen schadelijke dampen uit de lucht worden gefilterd en wordt de uitstoot verminderd, wat tevens resulteert in een gezondere werkomgeving. Daarnaast ontwikkelt J.O.A. Air Solutions op maat gemaakte stofafzuigsystemen, internationaal bekend als 'industrial dust collection systems', om kleine stofdeeltjes, die vrijkomen tijdens het productieproces, uit de lucht te filteren.

Energie

Net als CO2-uitstoot is energie een belangrijk onderwerp in de industriële sector. Aan de ene kant omdat de energiekosten de laatste jaren flink gestegen zijn en ze hier graag op willen besparen. Aan de andere kant omdat ook de industriële sector op zoek moet naar andere energiebronnen. Zo worden traditionele energiebronnen zoals aardgas steeds vaker vervangen door groene energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie.   

Een gemiddelde fabriek verbruikt jaarlijks even veel energie als 60 huishoudens. De stijgende energiekosten zorgen voor financiële druk bij veel industriële bedrijven, wat hen dwingt tot actie op het gebied van energiebesparing. Gelukkig zijn er talloze innovaties die het energieverbruik in de industrie kunnen verminderen.

Opvangen en hergebruiken van restwarmte

Een van deze innovaties is het opvangen en hergebruiken van restwarmte die vrijkomt tijdens het productieproces. Vaak gaat er tijdens de productie aanzienlijke hoeveelheden warmte verloren via gassen of restwater. Het opvangen en hergebruiken van deze restwarmte leidt tot aanzienlijke besparingen op de energierekening. Omdat elke manier van energiebesparing voor een industrieel bedrijf vaak vele duizenden euro's besparing oplevert, wordt er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit soort oplossingen. 

De industrie staat aan de vooravond van een revolutionaire verandering, waarbij duurzaamheid en emissiereductie centraal staan. Deze innovaties zullen niet alleen de bedrijfseconomieën ten goede komen, maar dragen ook bij aan een groenere en schonere toekomst.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.