Ausems Vastgoed helpt bij noodzakelijke verduurzaming

12 oktober 2023 11:48

Ausems Vastgoed helpt bij noodzakelijke verduurzaming

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de recentere Europese Green Deal dwingen de Nederlandse overheid beleid te voeren dat de energietransitie en verduurzaming gaat versnellen. Het blijft niet zonder gevolgen voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Ausems Vastgoed specialiseert zich in de complexe en voortdurend ontwikkelende regelgeving rondom duurzaamheid en wat dat betekent voor vastgoed, -eigenaren en gebruikers.

Ausems Vastgoed bestaat sinds 2009. Na jaren van groei besloot Dick Ausems te verhuizen van een monumentaal pand aan de Eusebiusbuitensingel naar een modern kantoorpand met label A++ aan de overkant; om precies te zijn in Journey Offices aan Velperplein 23-25. Met partners Mattijs Boer en Jeroen Radsma werkt Dick Ausems aan verdere groei en verbreding van het bedrijf. Ausems Vastgoed heeft specialisten in dienst op het gebied van onderhoud, beheer, brandveiligheid en duurzaamheid. We spraken met Dick Ausems over wet- en regelgeving met betrekking tot verduurzaming van vastgoed.

Veranderende wetgeving vraagt adequaat handelen

“Vooral de wet- en regelgeving vanuit Europa gaat een behoorlijke impact hebben op vastgoed. Veel bedrijven zijn hier nog niet klaar voor.” Dick verwijst naar de wetgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ingevoerd in 2023. Deze wetgeving verplicht grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van vastgestelde criteria. “Bedrijven waarvoor dit geldt hebben nog onvoldoende kennis van hun rapportageverplichting en zijn daarmee niet voorbereid op deze ontwikkelingen. Bedrijven die niet voldoen aan de gestelde criteria, lopen het risico dat de jaarrekening wordt afgekeurd. Je hebt mensen nodig die daarin gespecialiseerd zijn, wij hebben die kennis in huis.” Ausems vastgoed ontzorgt grote vastgoedeigenaren en beleggers door inzicht te geven middels een ESG-rapportage (Environment, Social, Governance), CCREM-analyse of EU-taxanomie scan. De verwachting is dat deze Europese en andere maatregelen groot effect op het MKB gaan hebben.

Deadline 1 december

Dit zien we nu al met de EPBD III, een Europese richtlijn waarmee de Europese Commissie een verbeterde energieprestatie voor gebouwen wil stimuleren. Maar naast de Europese regels zijn er ook nationale regels van toepassing, zoals de Erkende Maatregelenlijst (EML), vastgelegd in het activiteitenbesluit van de wet milieubeheer. “In de EML staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die op een natuurlijk of zelfstandig moment uitgevoerd moeten worden. Het verduurzamen is lang iets geweest wat je op papier deed, en niet in de realiteit. Dat is nu anders, de energiebesparingsplicht is er en er wordt steeds vaker op gehandhaafd. Zo zijn grootverbruikers informatieplichtig. De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). ‘Drijvers van een inrichting’, oftewel gebouweigenaren van een multi-tenant gebouw moeten hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, met als deadline 1 december van dit jaar”, aldus Dick Ausems.

Verduurzamen levert extra rendement

“Energiekosten zijn lang stabiel gebleven, maar we hebben recentelijk gemerkt dat deze ineens stevig kunnen stijgen bijvoorbeeld, de oorlog in Oekraïne.” Verduurzaming is daarmee voor gebouwgebruikers maar zeker ook voor verhuurders noodzakelijk en slim. “Als de stookkosten dalen, kan de huur immers stijgen om zo de verduurzaming terug te verdienen.” benadrukt Dick Ausems. “Tegelijkertijd zullen gebouwen met een hoog energieverbruik steeds minder in trek zijn en vaker leegkomen.” Inzicht in de risico’s ten aanzien van een bedrijfspand is de eerste stap, Ausems vastgoed helpt bij alle bijkomende vraagstukken rondom de duurzaamheidswet- en regelgeving van vastgoed. «

Ausems
Journey Offices,
Velperplein 23-25, 6811 AH Arnhem
De Gruyterhuys, Julianaplein 8, 5211 BC ’s-Hertogenbosch

+31 (0)26 848 44 44
www.ausemsvastgoed.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.