“AMC Point stevig fundament voor goede arbeidsintegratie”

14 december 2018 02:44

“AMC Point stevig fundament voor goede arbeidsintegratie”

Sociaal ondernemen. Hoe geef je daar als commercieel bedrijf vorm en inhoud aan? Facilitaire dienstverlener AMC Groep uit Wijchen richtte er in 2013 AMC Point voor op. Directeur Haico Klerks vertelt over sociaal ondernemen in de praktijk.

AMC Groep is, met ongeveer 550 medewerkers, een grote facilitair dienstverlener op het gebied van schoonmaakdiensten en bedrijfscatering in de regio’s Zuid-Gelderland, Noord-Limburg en Oost-Brabant. De klanten variëren van kantooromgevingen tot operatiekamers en warehouses. Daarnaast kunnen klanten ook bij AMC terecht voor bedrijfscatering en specialistische reiniging, zoals renovatie van gevels, vloeronderhoud en glasbewassing. Sinds 2017 is AMC Groep een zelfstandig onderdeel van ICS Groep, die landelijk facilitaire diensten levert.

Fundament

Klerks: “Om onze slagvaardigheid wat betreft sociale facilitaire dienstverlening te vergroten hebben we in 2013 AMC Point opgericht. Focus ligt op plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de schoonmaak en bedrijfscatering. We doen dit al sinds 2005, maar met AMC Point ligt er een stevig organisatorisch fundament. Hierdoor kunnen we mensen beter en gerichter begeleiden.”

Die afstand tot de arbeidsmarkt vat Klerks breed op. “Het kan gaan om mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, maar ook mensen die om welke reden dan ook langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest en daarom weer arbeidsvaardigheden moeten verwerven.”

Feitelijk liep AMC hiermee vooruit op de Participatiewet van 1 januari 2015.

“Net als de wet streven wij ernaar zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt is: wat kan iemand nog wel. En dat is maatwerk, want het is afhankelijk van de ‘beperking’, het werk én de werkplek”, aldus Klerks. “Uiteraard is daar ‘loonwaarde’ aan gekoppeld, want ook die is maatwerk bij aangepast werk.”

Professionele begeleiding

AMC Point begeleidt mensen op verschillende niveaus; van dagbesteding tot herintreding op de arbeidsmarkt. “Iedereen volgt een aangepast traject. Startpunt is de motivatie van de deelnemer en de leercapaciteit. Iemand moet een instructie kunnen begrijpen en uitvoeren”, verduidelijkt Klerks. “Samenhangend met het startniveau leiden we mensen op vanuit een zelf ontwikkelde opleiding waarbij steeds deelcertificaten behaald kunnen worden. Doel daarbij is het behalen van het basisdiploma schoonmaak.”

De opleiding vindt op de werkvloer plaats. In alle gevallen zijn daar professionele begeleiders en leercoaches bij betrokken. Klerks: “We bieden een veilige en vertrouwde werk- en leeromgeving. Hierbij werken we nauw samen met onder andere Stichting Dichterbij, Driestroom Werkplein en regionale werkbedrijven. Bij elke plaatsing bekijken we welke begeleiding nodig is en wie die het best kan bieden. Dat kunnen coaches en collega’s van AMC zijn, maar ook werkbegeleiders of collega’s van de organisatie van waaruit iemand is geplaatst.”

“Om potentiële jonge werknemers vroegtijdig te bereiken, bezoeken we scholen voor speciaal onderwijs en organiseren we open dagen bij AMC. Zo kunnen deze jongeren en – heel belangrijk - ook hun ouders met eigen ogen zien en ervaren wat we bieden.”

“Plaatsing is, waar mogelijk, gericht op doorstroom naar regulier werk. Binnen AMC of elders. Dankzij onze goede begeleiding zijn onze klanten ervan verzekerd dat de kwaliteit van onze diensten gewaarborgd is en de prijzen marktconform zijn.”

“Het streven is dat op termijn 25 procent van ons totale personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een verhouding van 1 op 4. We achten dat haalbaar en werkbaar. Zeker in goed onderling samenspel tussen onze klanten, onze medewerkers en eigen en externe jobcoaches.” «

AMC Groep

Einsteinstraat 20, 6604 BW Wijchen

Telefoon 024 - 641 42 93

E-mail info@amcgroep.nl


www.amcgroep.nl

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.