5 capaciteitentesten om zicht te krijgen op de kunde van sollicitanten

11 februari 2021 10:19

5 capaciteitentesten om zicht te krijgen op de kunde van sollicitanten

Bij het zoeken naar geschikte medewerkers is het niet alleen belangrijk om na te gaan of kandidaten wel over de nodige kennis en ervaring beschikken, want ook hun capaciteiten spelen een rol. Tijdens een assessment is het mogelijk om een beeld van deze capaciteiten te krijgen. Onderstaande vijf capaciteitentesten worden daarbij vaak gebruikt.

Analogieëntest

Een analogieëntest wordt gebruikt om de verbale intelligentie na te gaan. Hierbij krijgt men een analogie (A staat tot B zoals C tot D) voorgelegd, waarbij één (enkele analogietest) of twee (dubbele analogietest) variabelen niet zijn ingevuld. De kandidaat krijgt verschillende mogelijke woorden voorgelegd en moet binnen een beperkte tijd tot een antwoord komen. Op basis van de gekozen analogieën kan je nagaan of de kandidaat sterk analytisch is. Het is dus niet de woordenkennis die wordt getest, maar wel het vermogen om verbanden te leggen.

Voorbeeld

"Auto" staat tot "X" als "Y" staat tot "kerosine" [keuze: vervuiling, vliegtuig, benzine, olie]

Postbakoefening

Een andere veelgebruikte test is de postbakoefening. Bij de postbakoefening wordt een eenvoudige werkomgeving nagebootst. Hierbij komen er brieven, documenten en mails binnen. Het kan daarbij gaan om eenvoudige correspondentie, maar ook om rekeningen, nota's, technische rapporten enzovoort. De kandidaat krijgt een rol toegewezen en moet in een heel beperkte tijd de binnenkomende informatiestroom afhandelen.

Sommige documenten zullen belangrijker zijn dan andere. Maar er kan zelfs sprake zijn van een conflict, zoals afspraken en vergaderingen die elkaar in de weg zitten. Mogelijk moet dan snel actie worden ondernomen. De kandidaat kiest zelf een werkwijze en gaat aan het werk. Uit de observatie blijkt in welke mate de kandidaat kan plannen, verbanden kan leggen, het overzicht kan bewaren en prioriteiten kan stellen.

Redactiesommen

Bij een redactiesommentest krijgen kandidaten een kort verhaaltje voorgeschoteld waarin sommen zitten verwerkt. De kandidaten moeten vervolgens een vraagstuk oplossen. Hierbij is mogelijk niet alle informatie even relevant. Hiermee wordt nagegaan of een kandidaat vlot kan rekenen en oplossingen kan vinden voor rekenkundige vraagstukken.

Voorbeeld

In een school zitten 300 leerlingen. 1/5 van deze leerlingen draagt enkel blauwe schoenen met zwarte zolen. 1/6 van de overige leerlingen draagt meestal bruine schoenen met groene zolen. 1/2 van hen met bruine schoenen met groene zolen heeft thuis echter ook gele schoenen, waarvan 1/10 witte zolen heeft, die ze gewoonlijk niet dragen. De overige leerlingen op de school hebben enkel groene schoenen met rode zolen, behalve Frank die enkel rode schoenen met groene zolen heeft. Op donderdag trekt 1/2 van de leerlingen die gele schoenen met witte zolen heeft, deze schoenen ook daadwerkelijk aan. De andere leerlingen dragen hun gebruikelijke schoenen.

Wat is de procentuele verhouding tussen witte zolen en groene zolen op donderdag?

Syllogismentest

Bij een syllogismentest moet een kandidaat een syllogisme oplossen. De kandidaat krijgt hiervoor twee zinnen, zijnde een majorpremisse en een minorpremissie. Vervolgens krijgt de kandidaat verschillende conclusies voorgelegd, waarvan er maar één de juiste kan zijn.

Voorbeeld

Alle vliegtuigen die na 2001 zijn gebouwd hebben een paniekknop. Mijn vliegtuig heeft een paniekknop. Conclusie: … [Keuze: mijn vliegtuig is na 2001 gebouwd – mijn vliegtuig is voor 2001 gebouwd – mijn vliegtuig is in 2001 gebouwd – mijn vliegtuig kan voor of na 2001 zijn gebouwd]

Watson Glaser Critical Thinking Test

Bij deze test ga je na in welke mate een kandidaat kritisch kan nadenken, maar ook het analyseringsvermogen en de capaciteit om knopen door te hakken wordt getest. Assessmentbureaus gebruiken het onder meer bij kandidaten voor advocatenkantoren.

Tijdens de test moet de kandidaat argumenten kunnen evalueren, verschillende argumenten kunnen interpreteren, kunnen deduceren, veronderstellingen en feiten van elkaar kunnen onderscheiden en ten slotte ook een conclusie kunnen trekken. Daarbij moet men onder meer bewust zijn van dubbele ontkenningen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.