4 voordelen van een Raad van Advies!

30 september 2021 09:34

4 voordelen van een Raad van Advies!

Wist u dat slechts 4% van de bedrijven in het MKB gebruik maken van een Raad van Advies terwijl uit onderzoek blijkt dat de bedrijven die er wel gebruik van maken beter presteren!

Strategische vraagstukken

Bedrijven hebben in deze tijd met allerlei vraagstukken te maken: Hoe zorg ik voor een gezonde groei? Autonoom of door overnames? Wel of niet internationaliseren? Hoe speel ik in op de trend van duurzaamheid? Hoe kan ik gebruik maken van digitalisering om mijn bedrijf efficiënter en productiever te maken? etc.

U kunt natuurlijk een consultant inhuren om u te helpen bij deze vraagstukken. Maar weleens aan een Raad van Advies gedacht? Een Raad van Advies immers:

 •  Is snel,  eenvoudig en relatief goedkoop te organiseren
 • Bestaat uit ondernemers/directeuren die  ervaring in de praktijk hebben met uw uitdagingen

Wat is een Raad van Advies?

Een Raad van Advies (RvA) is veel al een groep van 3 mensen die u als DGA helpt bij vraagstukken over de continuïteit en  ontwikkeling van uw bedrijf. Een RvA is geen formeel orgaan zoals een Raad van Commissarissen, er hoeft dus juridisch niets vastgelegd te worden.  In de regel vergadert u 4-6 x per jaar met de RvA. De bezoldiging van een Raad van Advies bestaat veelal uit een reiskostenvergoeding en een vast bedrag per jaar. Wel is het zaak om de juiste mensen te vinden, die ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben als gesprekspartner voor u als ondernemer en zich onafhankelijk kunnen en durven opstellen.

Waarom een RvA?

Klankborden met ervaringsdeskundigen zorgt voor waardevolle nieuwe inzichten en doorbreekt het welbekende fenomeen  ‘bedrijfsblindheid’. Uit onderzoek blijkt dat middelgrote bedrijven met een RvA sneller groei weten te realiseren en betere financiële prestaties leveren.  Een RvA zorgt voor:

 • Een frisse en onafhankelijke blik op uw onderneming
 • Rust en structuur
 • Waardevolle kennis en ervaring over thema’s die actueel zijn binnen uw bedrijf
 • Uitbreiding van uw netwerk
 • Vertrouwen van stakeholders (leveranciers, financiers)

Waarover adviseert de Raad van Advies?

De Raad van Advies heeft een klankbordfunctie. Ze adviseert op basis van haar jarenlange ervaring en u bepaalt of u het advies al dan niet overneemt. Strategische vraagstukken die zoal op de agenda staan zijn:

 • Groei
 • Internationalisering
 • Structurering
 • Automatisering/digitalisering
 • Personeelsbeleid
 • Financiering
 • Strategie
 • Duurzaamheid
 • Professionalisering
 • Bedrijfsopvolging
 • Toetsing Businessmodel
 • Business Development

De voordelen van een RvA nog eens op een rij:

 • Vaste ervaren gesprekspartners voor de komende 3 jaar
 • Laagdrempelig advies van collega CEO’s met praktijkervaring
 • Maatwerk: uw vraagstukken staan centraal
 • Biedt u toegang tot een interessant netwerk om u te helpen met uw vraagstukken

CEO Capabel helpt u met het oprichten en inrichten van uw Raad van Advies. We beschikken daarbij ook nog eens over een bestand van meer dan 200 potentiële kandidaten met uiteenlopende ervaring en expertise. Kijk voor meer informatie op: https://ceocapabel.nl/raad-van-advies-oprichten/

Naar alle berichten van CFO Capabel terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.