10 miljoen voor verbetering bedrijventerreinen en winkelgebieden

13 februari 2020 16:55

10 miljoen voor verbetering bedrijventerreinen en winkelgebieden

De provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden. Projecten waarin veel duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen maken grote kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof en maatregelen voor hergebruik van afval.

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering.

Nadruk op duurzaamheid

Voor de periode 2020-2023 is 10 miljoen euro beschikbaar om verbeteringen te realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, het aanpassen van gevels en de afscherming van opslaglocaties. Ook aanpassingen die de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeteren zoals het opknappen en aanleggen van groenstroken en parkjes en verbeteren van fiets- en wandelpaden komen in aanmerking.

Projectaanvragen waarin de nadruk ligt op duurzaamheid maken een grotere kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoals waterberging en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten.

Bungalowparken

Voor verblijfsrecreatie, met name de vakantiebungalowparken, heeft de provincie nooit een specifieke herstructureringsregeling gehad. Problemen zijn er wel: matige investering in kwaliteitsverbetering, veel veroudering en leegstand. Verbetering is nodig zeker omdat de toeristische sector in Noord-Holland verreweg de grootste omvang heeft van alle Nederlandse provincies. Daarom wil de provincie onderzoeken hoe de problemen in deze sector het beste aangepakt kunnen worden. Een deel van het beschikbare subsidiebedrag wordt besteed aan 2 à 3 pilotprojecten die in overleg met de regio en de sector geselecteerd worden.

Subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Plus (HIRB+)

Meer informatie over de subsidieregelingen (openstellingstermijn, aanvraagprocedure) staat vanaf begin maart in het subsidieloket op www.noord-holland.nl. (Kijk bij Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Plus (HIRB+)).

Informatiebijeenkomst

Op 18 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de HIRB+ regeling.

Programma

14:30 Inloop en welkom

15:00 Toelichting HIRB+ door Jack van der Hoek, gedeputeerde Economie

15:30 Praktijkvoorbeeld toekomstbestendige detailhandel Hilversum

15:45 Praktijkvoorbeeld duurzame energie bedrijventerrein Schagen

16:00 Praktijkvoorbeeld georganiseerd beheer en HIRB Nieuw Vennep

16:15 Ideevorming pilotprojecten verblijfsrecreatie Noord-Holland

16:30 Vragen en discussie

16:45 Afsluiting

Locatie: provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.