Gepubliceerd op 29 juli 2020

Niemand is werkgever uit roeping

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) van kracht en vervolgens veranderde er tientallen jaren wezenlijk niets. Toen kwam vijf jaar geleden de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en daarna nog eens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De bomen groeien en het bos wordt daardoor steeds minder zichtbaar voor de gemiddelde werkgever. De kans dat u verstrikt raakt in de wortels en wildgroei van een tijdrovend en kostbaar proces met een (ex) werknemer wordt zo steeds groter. Hoe kunt u dat voorkomen?

Succesvolle ondernemers merken vaak op een dag, tot hun ontsteltenis, dat ze niet langer vooral met nieuwe producten, diensten of klanten bezig zijn maar met personeelszaken. Terwijl uw naaste medewerkers gezellig naar een internationale vakbeurs gaan, blijft u op kantoor, het aanstaand zwangerschapsverlof van mevrouw die-en-die regelen (alwéér?) en het gekissebis tussen Jansen en Pietersen zien op te lossen. Inderdaad, het hoort bij uw werk, maar onder leiding geven had u zich wat heldhaftigers voorgesteld. In één moeite door denkt u erbij: ‘Maar hiervoor ben ik geen ondernemer geworden!’. En toch boft u, want alledaagse arbeidszaken zijn misschien vervelend maar zullen u niet uit uw slaap houden. Ontslagzaken doen dat wel en werknemers die maandenlang ziek thuis zitten en moeizaam gere-integreerd raken doen dat ook.

Werkelijke kennis van zaken

Huurrecht is een kluwen van bepalingen en uitzonderingen. Vastgoedeigenaren die de hele dag niets anders doen dan gebouwen verhuren hebben desondanks geregeld het advies van een juridisch specialist nodig. Een verhuurder is geen wandelend wetboek, maar zelfs al kan hij het ene na het andere artikel opdreunen, pure kennis is slechts één kant van het recht. De andere is de wetenschap hoe er mee wordt omgegaan, hoe het geïnterpreteerd moet worden. De dagelijkse praktijk van het recht maakt de advocaat tot de specialist, zoals de kwaliteit van een chirurg wordt bepaald door zijn of haar ervaring in snijden en toenaaien. Geen enkele operatie wordt uitgevoerd aan de hand van een gebruiksaanwijzing. De verhuurder doet op zijn best een ‘huis-tuin-en-keuken’ kennis op van het huurrecht, maar zodra er zich een heus conflict voordoet schakelt hij de diensten van een advocaat in, met werkelijke kennis van zaken.

Erbij nemen

Als ondernemer hebt u personeelszaken er bij gekregen. U verdient uw geld niet met het werkgever zijn, u importeert, fabriceert of installeert bepaalde producten of uw bedrijf is dienstverlenend. Dáár draait het om. Maar om omzet te kunnen draaien heeft u nu eenmaal personeel nodig en dus een afdeling personeelszaken. Niemand is werkgever geworden uit roeping. En daarom verdeelt u uw tijd en aandacht noodgedwongen tussen enerzijds uw eigenlijke broodwinning en anderzijds uw werkgeverschap. Dat voordeel van de vastgoedeigenaar met het huurrecht heeft u niet eens. U moet het arbeidsrecht erbij nemen, naast andere vormen van recht, zoals het ondernemersrecht, merkenrecht en concurrentiebeding. Tegelijk kan de directe en indirecte schade die een arbeidsconflict uw onderneming berokkent zó hoog oplopen dat de winstgevendheid in het geding komt.  Dat laatste gebeurt vaak wanneer de werkgever denkt dit varkentje zelf wel even te kunnen wassen. Een paar initiële inschattingsfouten en de teller begint te lopen. Meestal moet er dan alsnog een arbeidsrechtadvocaat worden ingeschakeld, maar een race met een slechte startpositie is altijd moeilijker te winnen.

Bedrijfsbrandweer

Wacht dus niet tot het conflict u overkomt, tot de problemen zich opstapelen, en kies tevoren een kantoor dat over voldoende expertise beschikt: genoeg advocaten met overlappende ervaring, zowel in als buiten de rechtszaal; juristen die even makkelijk en snel uw arbeidscontracten kunnen scannen, op zoek naar voor u ongunstige bepalingen, als geduldig bemiddelen om een conflict met een werknemer niet uit de hand te laten lopen. Zo’n kantoor fungeert als een bedrijfsbrandweer. Als er geen brand is rukt ze niet uit, maar om brand te voorkomen kan u het pand laten nazien op brandgevaarlijke plekken en situaties. De ondernemer die op deze manier de arbeidsrechtadvocaat inschakelt is veel beter en ook veel goedkoper uit dan de collega die pas belt als de vlammen al uit het dak slaan. Hoge rekeningen van advocaten zijn deels een gevolg van onduidelijke tarieven maar vooral van lang aanslepende procedures. Dit is de beste manier om beide overzichtelijk te houden. De goede nachtrust krijgt u er gratis bij.

Tekst: Jeroen Kuypers

Onze partners