Gepubliceerd op 27 januari 2020

Een bedrijfsfinanciering in 2020? Van idee naar financiering!

Zoekt u een financiering voor uw bedrijf? Voor veel ondernemers is een bancaire financiering te beperkt om de (groei-)plannen gefinancierd te krijgen. In dat geval is het interessant om verschillende financieringsbronnen te combineren. Het “stapelen” van financieringsvormen, ook wel cofinanciering genoemd, is vaak de oplossing voor het tot stand brengen van een volledige bedrijfsfinanciering. NLInvesteert helpt ondernemers om tot de best passende financieringsmix te komen.

Wordt volledig ontzorgd!

Als ondernemer wilt u zich volledig concentreren op dat waar u goed in bent: het laten groeien van uw onderneming. Het verzorgen van de bedrijfsfinanciering kunt u overlaten aan de financieel experts van NLInvesteert. Zij kijken naar de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van uw onderneming. Daarnaast wordt er zorgvuldig gekeken naar het vertrouwen in u als ondernemer, uw onderneming (markt, strategie, team, inrichting en commercie) en de onderbouwing van de financieringsaanvraag.

Wanneer uw aanvraag is geaccepteerd, zorgt NLInvesteert dat uw financiering ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Naast haar platform met private investeerders, zet NLInvesteert hiervoor ook banken, factor-, leasemaatschappijen en landelijke fondsen in. Door een optimale mix van financieringsbronnen kunnen uw ondernemersdromen worden gefinancierd.

Ontspannen ondernemen

Cofinanciering maakt een bedrijfsovername mogelijk, helpt u door een groeifase heen of stelt u in staat om een bedrijfspand te kopen. Gedurende de looptijd van de financiering acht NLInvesteert het van groot belang dat u met ontspanning aan de rente- en aflossingsverplichting kunt voldoen.

Daarom blijft NLInvesteert ook na de zorgvuldige risicobeoordeling naast de ondernemer staan. Door middel van persoonlijke en blijvende betrokkenheid, en coaching op financieel vlak zorgt NLInvesteert ervoor dat uw plan de kans krijgt die het verdient.

Betrouwbare partner

Dat NLInvesteert een betrouwbare partner is in bedrijfsfinancieringen bewijst het aantal verkregen erkenningen in 2019. De beleggerswebsite IEX heeft de onderscheiding “Beste keuze” toegekend aan NLInvesteert. Daarnaast heeft NLInvesteert de awards “Snelle groeier” en “Transparante portefeuille” in ontvangst mogen nemen van de website crowdfundingcijfers.nl. NLInvesteert ziet alle onderscheidingen als een aanmoediging om de focus op kwaliteit onverminderd vast te houden.

Zoekt u een financiering voor uw bedrijf? Klik hier!

Onze partners