Gepubliceerd op 29 juni 2017

“Werken zal nooit meer hetzelfde zijn…”

Varea DIM Jos konijnEen gesprek met Jos Konijn van Varea. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat medewerkers beter, langer en met meer plezier kunnen werken. En dat is geen luxe in de huidige maatschappij waarin de vergrijzing toeneemt, meer wordt verwacht van medewerkers en de maatschappelijke en technologische veranderingen voor veel onzekerheid zorgen.

Het is een actueel thema. Hoe kunnen oudere medewerker goed blijven werken, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers bij blijven, en dat de productiviteit en betrokkenheid hoog blijft? Maar liefst 56% van de werkgevers is van mening dat de eigen medewerkers niet duurzaam inzetbaar zijn. Slechts 20% van de medewerkers heeft het echt naar de zin, 38% staat onder grote druk en 32% zit in de wachtstand en blijven doen wat ze doen. Dat zegt wel wat.

AANDACHT VOOR UW MEDEWERKERS
Sowieso zal de aandacht voor medewerkers al een toename van resultaten en werksfeer laten zien. Gesprekken en dialoog leiden vaak tot een enorme betrokkenheid bij medewerkers. Bied mensen opleidingsmogelijkheden, geef ze meer autonomie en verbind je oprecht met je mensen door met ze in gesprek te gaan over werk en loopbaan. Maak daarover afspraken (i-deals), en betrek ze bij de koers van het bedrijf. Dat werkt een stuk beter.

Medewerkers willen zich graag betrokken voelen bij het bedrijf. Daar willen ze hun talenten en kwaliteiten voor inzetten, zich kunnen ontwikkelen en een stuk waardering krijgen voor wat ze doen. Werken is tenslotte een groot deel van hun leven. Werk en privé kun je niet scheiden. Het heeft allemaal invloed op elkaar.

DESKUNDIGE ONDERSTEUNING
We kunnen de werkgever en medewerkers daarbij deskundig ondersteunen. Investeren in medewerkers loont altijd. Drie zaken zijn daarbij belangrijk: Dialoog, het contact tussen werkgever en medewerker, Vitaliteit, de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers om het werk goed te kunnen doen, en Loopbaan, hoe medewerkers in veranderende situaties toch goed kunnen blijven werken. Samen kijken wat nodig is, want vaak is er al veel door de werkgever gedaan. Ook maken we gebruik van door TNO ontwikkelde onderzoeksinstrumenten, – tests en scans.

KNELPUNTEN
Zo komen knelpunten aan het licht waarom soms het ziekteverzuim oploopt, de kwaliteit en resultaten achterblijven, het verloop toeneemt of de werksfeer niet optimaal is. Daarmee kunnen we samen aan de slag. Vaak met eenvoudige, praktische oplossingen, en soms met een uitgebreider traject.

KANSEN VOOR WERKGEVERS
Medewerkers kunnen vaak meer verantwoordelijkheid en regelmogelijkheden aan dan wat ze in het werk krijgen. De noodzakelijke innovatie en het vertrouwen zal toenemen als de leiding meer aan medewerkers overlaat. Meer faciliteren dan sturen, dat werkt veel beter. Zo zal de werkgever meer ruimte krijgen om te ondernemen.

VOOR MEER PLEZIER IN HET WERK
Er is echt meer nodig dan de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat een bedrijf meer gebruik maakt van de capaciteiten en mogelijkheden van medewerkers. Daardoor zal het resultaat, de saamhorigheid en het plezier in het werk alleen maar toenemen.

We kunnen daarvoor meerdere diensten en producten aanbieden. Dat varieert van individuele loopbaan- of inzetbaarheidsgesprekken tot strategisch beleid, trainingen op het gebieden als communicatie en leiderschap, adviezen op gebieden als vitaliteit, gezondheid, leefstijl en andere zaken die voor het werk belangrijk zijn.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Zonder mensen, geen bedrijven. Samen met de werkgever en medewerkers worden plannen gemaakt om van het bedrijf een gezamenlijke onderneming te maken, die klaar is voor de toekomst. Hoe we dat doen, leggen we u graag persoonlijk uit, want maatwerk is belangrijk. «

DUURZAAM INZETBARE MEDEWERKERS
www.duurzaaminzetbaremedewerkers.nl