Gepubliceerd op 11 december 2017

Waarom alleen naar de huisbankier voor financiering?

Waarom koopt een ondernemer zijn geld niet in zoals hij ook zijn andere zaken inkoopt? Het is voor Marco Tetteroo, Bernard Smit en Ad Hendrikse van Finance Partners uit Haarlem, dagelijkse kost. De drie ondernemers vinden het ‘bizar’ dat een ondernemer vaak alleen maar bij zijn huisbankier aanklopt voor financiering terwijl er zo veel meer mogelijkheden zijn. “Trekt jouw eigen bank wel de juiste conclusie?” zo is de vraag die het drietal opwerpt.

“We hebben al vaak meegemaakt, dat verschillende banken de kredietaanvragen van mkb-ondernemers zo anders beoordelen, dat het per definitie een gemiste kans is als alleen de huisbankier bij die ‘inkoop van geld’ wordt betrokken”, stellen Marco, Bernard en Ad. “Sowieso dien je niet alleen naar het bedrijf an sich te kijken, maar ook naar de meest gewenste financieringsstructuur. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de balans en de winst & verliesrekening als je investeert? Het is daarnaast van belang dat een kredietaanvraag in banktaal wordt geschreven.”

En precies op dát aspect is het drietal, dat een lang verleden in het bankwezen heeft opgebouwd, gespecialiseerd. “Ondernemers realiseren zich vaak niet dat ze heel veel geld laten liggen. Een voorbeeld: als bij een lening de zgn. rentevervalperiode afloopt, ligt daar een kans om geld te verdienen. Immers, de situatie van je onderneming is in de jaren veranderd en waarschijnlijk verbeterd.”

De drie financieel specialisten beschikken over een uitgebreid netwerk met veel persoonlijke contacten. “Daarnaast hebben we een heel belangrijk advies: ga niet zelf naar de bank maar laat de bank naar jou komen. Laat de bank voelen, ruiken en snuffelen aan jouw bedrijf. Het gaat dan veel meer leven. En het vergroot de kans op een succesvolle aanvraag.” Marco, Bernard en Ad hebben een stappenplan ontwikkeld voor het mkb, op weg naar optimale financiering.

1. Inventariseren en analyseren
“Het belangrijkste onderdeel van deze eerste fase is de Quickscan. Deze voeren we geheel kosteloos en vrijblijvend uit. We toetsen de haalbaarheid van de plannen. Vanzelfsprekend bespreken we die uitgebreid.”

2. Uitwerking van het 
financierings-memorandum
“Als er voldoende kansen zijn op financiering, brengen wij een offerte uit voor onze begeleiding. Als de klant daarmee akkoord gaat, volgt de uitwerking van het zgn. financierings-memorandum. Deze kredietaanvraag wordt 
door ons opgesteld in een herkenbaar sjabloon. We maken een helder, goed leesbaar en kernachtig document dat voor banken en 
andere partijen goed is te beoordelen.”

3. Indiening van het financierings-memorandum
“Na goedkeuring dienen wij het financierings-memorandum in bij de potentiële kredietverschaffer(s). Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor de financier en wij begeleiden de gesprekken. Wij gaan altijd op zoek naar meerdere aanbiedingen zodat er relevant vergelijkingsmateriaal ontstaat.”

4. Afronding en tekenen offerte
“Bij meerdere aanbiedingen geven wij vanzelfsprekend een onafhankelijk en eerlijk advies. Wij helpen met de onderhandelingen over de voorwaarden en tarieven en uiteraard zijn wij bij de ondertekening van de winnende offerte aanwezig.”

De drie vertellen tot slot dat het om alle mogelijke financieringsvormen kan gaan: van de aankoop van vastgoed tot aan de aanschaf van machines en een wagenpark, de bevoorschotting van debiteuren, benodigd werkkapitaal of ten behoeve van een overname. «

www.finance-partners.nl