Gepubliceerd op 23 januari 2019

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Advies bij re-integratie

Naast de bedrijfsarts bent u als werkgever bij de re-integratie van een werknemer niet verplicht een adviseur in te schakelen. Hoewel het soms lijkt alsof u verplicht bent om gebruik te maken van het volledige arsenaal van de arbodienst, mag u het ook zelf doen. Als je toch een adviseur in de hand neemt is goed om te weten dat het advies wellicht vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Want áls u het niet opvolgt, heeft u geen verhaal bij de rechter of het UWV als de re-integratie mislukt. Dan had u toch het advies moeten opvolgen. Kies uw adviseur dus met zorg, en laat u vooral nooit met een advieskluitje in het riet sturen. De specialist die vervolgens een onduidelijk standpunt inneemt vervangt het riet bovendien nog door het bos.

Werknemer en werkgever gaan altijd samen het re-integratietraject in maar zelden alleen. Er bestaat een heel scala van specialisten van mediators tot arbeidsdeskundigen, die het in goede banen kunnen helpen leiden. Toch staat nergens in de wet dat u verplicht bent van hun diensten gebruik te maken. Als u in de materie thuis bent kunt u het in principe helemaal alleen af. Maar wie neemt dat risico? Een re-integratie kan van begin tot eind van het spreekwoordelijke leien dakje gaan, maar in de praktijk blijken er vaak valkuilen op te duiken en momenten waarop het traject geen stap vooruit komt of zelfs stappen terug zet. Nagenoeg elke werkgever wordt gaandeweg overvallen door twijfel: doe ik het wel goed? Alleen al daarom is het prettig beroep te kunnen doen op een expert met kennis en ervaring.

Stoepje schoonvegen

Als werkgever bent u niet de enige die twijfelt. Sommige specialisten zijn huiverig voor de aansprakelijkheid die hun advies voor hen kan inhouden. Daarom lees je tussen de regels van hun advies hoe ze hun eigen stoepje schoonvegen – en het stof daalt op dat van u weer neer. Het kan zover gaan dat hun advies erop neer komt dat u elders een tweede advies moet inwinnen, en dat ze u daarvoor nog een factuur sturen ook. Trap daar vooral niet in. Als ik door een werkgever ben ingehuurd en ik accepteer namens hem een dergelijk rapport, dan gaat het stof eerst terug naar de stoep van de adviseur, anders kan hij om te beginnen zijn factuur wegvegen. Het advies moet helder en eenduidig zijn. We gaan linksom of rechtsom maar zeker niet trappelen ter plaatse, want voor een re-integratietraject hebben we niet meer dan twee jaar de tijd.

Niet gebonden

Een veelgebruikte methode om aansprakelijkheid te ontlopen is de raad om een deskundigenoordeel te vragen bij het UWV. Dit kan een kostbaar advies zijn. Het uitvoeringsorgaan is namelijk niet verplicht door de Algemene wet bestuursrecht om op uw verzoek in te gaan. Dit doen ze overigens vaak wel, maar bij de complexe zaken is de kans groot dat dit pas gebeurt aan het eind van de termijn van twee tot vier weken. Vaak is er dan nog aanvullende informatie nodig, waarna het tijdscircus weer opnieuw kan beginnen. Een klacht indienen kan alleen op de omgang, niet op de inhoud of de snelheid. Al die tijd is uw werknemer niet aan het re-integreren en neemt de kans dat het traject mislukt alleen maar toe.

Volg het op

En als dat dan gebeurt na twee jaar, en u staat samen voor de rechter, wordt het u kwalijk genomen dat u een advies had en er niets mee deed. Ongeacht of het advies het juiste was of niet, toen het er eenmaal lag had u erna moeten handelen. Zo zit de wereld in elkaar. Dus als u het advies inroept van een specialist – op zich alleen maar toe te juichen, overigens – zorg er dan voor dat uw expert een helder standpunt inneemt.

Niet eens met het advies?

Natuurlijk is het mogelijk dat u of uw werknemer het er niet mee eens is. Dit is het beste moment voor een deskundigenoordeel of expertise onderzoek. Want het is alleen een second opinion als u een eerste heeft gehad. Belangrijk is dat u niet gaat zitten wachten op de uitkomst, maar dat u actie blijft. Maakt met uw werknemer afspraken over de loondoorbetaling en re-integratie in afwachting van de resultaten. Iets doen is altijd beter dan niets doen.

Voor meer informatie, neem contact op met Bureau Werkwaarde, via www.werkwaarde.nl of 06 – 42 10 88 96.

Door: Reinout Slee