Gepubliceerd op 17 juli 2017

Voor ondernemers die een lagere energierekening willen

BAM! 10% lagere energierekening! In 5 jaar de investering terugverdiend! Voor BAM Energy Systems in Bunnik is dat dagelijks werk. En BAM Energy Systems is er beter in dan energiebedrijven of installateurs. Zij combineren het beste van twee werelden. Directeur Jan Jaap Blüm legt uit hoe dat komt.

“We hebben enorme kennis op alle facetten van energie: opwekken, transporteren en afleveren in de gebouwen”, verklaart Blüm. “Maar het grote verschil maken we ‘achter de meter’. We zijn heel goed in het monitoren van het gedrag van de gebruikers van de energie die wij het gebouw binnenbrengen. Advanced monitoring dus.” Blüm is sinds september 2016 directeur van de Business Unit Energy Systems. “De activiteit bestaat binnen BAM al een jaar of tien, maar de economische crisis gaf de unit weinig rugwind. Ondernemers en bedrijven in veel sectoren stonden in de overlevingsstand en hadden he-le-maal geen oren naar grootschalig investeren in duurzame systemen die 5, 10 of 15 jaar later rendement op zouden leveren.”

Verplichte energie-audit
Dat ligt nu heel anders. Hiervoor noemt Blüm vier belangrijke redenen: “De eerste prikkel komt van de wetgever: bedrijven groter dan 250 medewerkers moeten zich verplicht aan een energie-audit onderwerpen. Daaruit vloeien ‘verbetervoorstellen’ voort. En nu komt het: de verbetervoorstellen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend MOET het bedrijf uitvoeren! De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet die daarover handelt en de meeste gemeenten zijn op dit punt nog niet helemaal up-to-date. Mondjesmaat komen de gemeenten eraan toe om de ‘bereid u voor op een audit’-brieven te gaan versturen, dus daar komt in de nabije toekomst vast en zeker veel werk uit voort.”

Reductie ziekteverzuim
Deze tweede prikkel is de economische stimulus: de energieprijzen zijn (nog) dermate hoog dat er een interessant verschil kan worden gemaakt. Als de energieprijzen gaan dalen – en dat is zeker mogelijk nu de ‘groene energietechnieken’ steeds beter worden – gaat die incentive wegvallen. “De vraag van de ondernemer zal dan opnieuw zijn ‘Waarom zou ik mijn activa inzetten voor duurzaamheid als het niks oplevert? Dat gaat ten koste van de financiële gezondheid van mijn bedrijf!’ Daar is inmiddels ook een antwoord op: ‘Wij gaan zorgen dat de energie die het gebouw binnenkomt gaat bijdragen aan een gezond werkklimaat!’ Dat kan namelijk. Wij hebben een specialist in dienst die is gepromoveerd op de invloed van het binnenklimaat op de gezondheid van de mensen op de werkvloer. In de wetenschap dat een zieke medewerker tussen 200 en 400 euro per dag kost, levert een daling in het ziekteverzuim al heel snel behoorlijke bedragen op…” Blüm voorziet dat ‘daling van de kosten rond ziekteverzuim’ en andere domeinen waar de luchtkwaliteit invloed op heeft de volgende prikkels zullen zijn: “Het is de kunst om de geldelijke voordelen wetenschappelijk aan te tonen.”

Maatschappelijke behoefte
De derde factor die een aanjagend effect heeft op de verduurzaming van energiesystemen in bedrijfsgebouwen, is de maatschappelijke behoefte. Ieder bedrijf zit in een keten en klanten stellen steeds meer eisen aan hun leveranciers. Meestal omdat ook zij verantwoording moeten afleggen over hun ecologische footprint aan hún afnemers, maar steeds vaker ook uit idealistische motieven. Blüm: “Kinderen leren er op school over en komen thuis met vragen als ‘Doen jullie op je werk ook aan duurzaamheid pap, mam?’ We zitten in een periode waarin de energietransitie gemeengoed wordt. Bedrijven willen daar hun voordeel mee doen, maar zoeken de slimste weg.”

Energie in de bundel
Wat moeten die bedrijven dan? “Overgaan op een gasloos gebouw bijvoorbeeld, wellicht in combinatie met de buren of het hele bedrijventerrein. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, onderhouden en monitoren van individuele en collectieve systemen voor de opwekking van bodemwarmte en zonne-energie. Door de verbeterde technische prestaties van de installaties, zijn ze al snel rendabel.” Toch aarzelen ondernemers vaak lang over grote langetermijninvesteringen. “Er zijn sectoren die nog aan het bijkomen zijn van de economische recessie, die hebben nog geen reserves. Voor hen hebben we ook een oplossing. Wij zorgen dat de installatie er komt en wij blijven er de eigenaar van. Het bedrijf betaalt dan een maandelijks vast ‘bundel’ bedrag en heeft er verder geen omkijken naar. Die keuze maken steeds meer bedrijven.”

Eigenaar – of niet
Het is ook een goede oplossing voor de eigenaren van gebouwen. Een energiezuinig gebouw is aantrekkelijker dan de bedrijfsgebouwen uit, pakweg de jaren ‘70 of ‘80. Toen stond isolatie nog in de kinderschoenen. Dergelijke gebouwen zijn tegenwoordig heel moeilijk te verhuren en straks mag het niet meer van de wet. “De relatie eigenaar-huurder is daarbij nog wel vaak een hobbel in de weg naar een duurzamer gebouw. De eigenaar investeert en de huurder heeft het voordeel van een lagere energierekening… dat zit niet lekker bij de meeste eigenaren. Maar woningbouwverenigingen mogen hun technische verbeteringen aan de huizen al doorberekenen in de huurprijs, dus in die richting moet ook in de bedrijfswereld een oplossing te vinden zijn.”

Subsidies
“Subsidies zijn er in vele soorten op vele gebieden; de vierde belangrijke prikkel. Wij kennen de subsidies en we weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat de bedrijven krijgen waar ze wettelijk gezien recht op hebben. Dus wie nieuw gaat bouwen of een bestaand gebouw gaat vernieuwen: optimaliseer de duurzaamheid met de modernste energie-installatie. En laat die ontwerpen, bouwen, onderhouden en vooral monitoren door BAM Energy Systems – want dáár ligt de winst! «

BAM Energy Systems
www.bamenergysystems.nl

Tekst: Jelmer van Nimwegen / Fotografie: Ruud Voest