Gepubliceerd op 29 april 2018

“Van groot belang te blijven focussen op inhoud”

Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. En samenwerking tussen professionals wordt met de dag belangrijker. Een nieuwe economische tijd, met nieuwe kansen dus. Ondertussen vormen de ICT-systemen meer en meer de basis voor het zakendoen in de wereld van financiële en juridische dienstverlening. Voor een goed financieel en juridisch advies komt – naast de nodige vakkennis – echter ook nog steeds een flink portie vertrouwen om de hoek kijken.

De herfst is duidelijk aangebroken, grijze en blauwe luchten wisselen elkaar in rap tempo af. Af en toe vallen er regendruppels. In het pand van Rabobank Flevoland in Lelystad is het echter genoeglijk warm en praten we – samen met gastvrouw Inge Zwijnenberg – over de actuele ontwikkelingen op het gebied van financiële en juridische dienstverlening.

Het tafelgesprek barst los … De veranderende financieringsmogelijkheden, crowdfunding, het belang van persoonlijk contact en samen-
werking, nieuwe wetgeving, verdienmodellen en een nieuw fenomeen als blockchain komen allemaal aan bod. Maar het gaat ook over de steeds groter wordende invloed van ICT op de dagelijkse gang van zaken, zowel bij de financiële dienstverleners zelf als bij hun klanten. Wie dat goed op orde heeft, kan elk moment van de dag de cijfers inzien … en kan sturen!

Feeling missen

De administratiekantoren adviseren hun klanten bijvoorbeeld om over te stappen op online boekhouden om feeling te houden met hun cijfers. Sjoert Kramer (Infodelmare) is daar duidelijk over: “Daar waar mensen het niet zelf doen, vullen wij dat in, maar het heeft niet onze voorkeur. Want je ziet in de praktijk dat ondernemers die het niet zelf doen, de feeling met hun uitgaven missen. Daar moeten we op blijven hameren.”

Waar sta je over vijf jaar?

Ook moet er steeds vaker een beroep op specialisten worden gedaan, gewoon omdat de kennis nodig is. “De wetgever eist dat ondernemers heel veel moeten, maar hoe kleiner het bedrijf, hoe minder groot de expertise die je op heel veel gebieden in huis hebt. Dat is logisch”, zegt Jeroen van der Weele (Hak & Rein Vos). “Dat betekent dat er automatisch een beroep moet worden gedaan op externe expertise en dat kan natuurlijk heel divers zijn, denk aan de bank, accountancy en de notaris.” “Soms wordt het te weinig gedaan”, stelt Sjoert Kramer. “We hebben zelf ook niet alle kennis in huis en werken veel met partijen samen om onze klanten goed te kunnen bedienen.” Ferdinand Zomerman van Claassen, Moolenbeek & Partners: “Ontwikkelingen gaan heel snel en het is voor ondernemers vaak moeilijk om je snel aan te passen. Waar sta je over vijf jaar? En ben je bereid om je businessplan aan te passen? Ik denk dat heel veel ondernemers een coach nodig hebben waar je onbevangen tegen aan kunt praten.”

Samenspel

Volgens Inge Zwijnenberg (Rabobank Flevoland) is het ook niet altijd eenvoudig voor bedrijven om complexe zaken goed te duiden. Het is vaak een samenspel van strategische keuzes, juridisch advies en financiële mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen. Keuzes die je nu maakt, hebben veelal consequenties voor verderop in het proces.” Jeroen van der Weele vult aan: “Velen denken dat als ze iets geregeld hebben het ook toekomstbestendig is, maar dat is natuurlijk allang niet meer zo. Dat wordt ook vaak niet onderkend of men stelt het uit om in actie te komen.”

“Men moet vaak een doel hebben om in actie te komen, bijvoorbeeld een toekomstige bedrijfsovername of een goed verdienmodel neerzetten om bedrijfswaarde te creëren”, stelt Ferdinand Zomerman. Sjoert Kramer: “Ik kan heel braaf zeggen dat ik het doel heb om te groeien en dat ik groot wil worden, maar als ik als ondernemer niet bij machte ben om dingen uit handen te geven – ook verantwoordelijkheden – dan kan ik stoppen. Want dan blijf ik altijd klein.”

De gespreksdeelnemers geven aan dat ze samen met hun klanten kijken naar kansen. Kansen om het bedrijf sterker te maken, maar ook om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Af en toe komt het ook voor dat bedrijven te ambitieus zijn. Op een gegeven moment valt de term blockchain op basis waarvan sommige bedrijven de laatste tijd gigantisch in waarde zijn gestegen, al lijkt er nog veel onzekerheid te bestaan.

Blockchain

John van de Berge (Fined) geeft aan dat zijn positie het komende jaar juist door een blockchain-ontwikkeling weleens drastisch kan gaan veranderen, omdat hij als controller betrokken is bij een innovatieve start-up. “Dat kan een hele grote vlucht gaan nemen omdat ze van plan zijn de hele flexibele arbeidsmarkt in een blockchain te gaan gieten. Dat kan sky high gaan, maar het kan ook mislukken … Ik waarschuw ze voor de concurrentie van grotere partijen die hun markt in elkaar zien storten omdat opdrachtgevers en opdrachtnemers rechtstreeks met elkaar gaan communiceren. Het is wel eerlijker, maar er zit ook best wel een grote uitdaging in.”

Wat al een paar jaar in toenemende mate speelt, zijn de gestapelde financieringen als bedrijven geld nodig hebben. De banken willen wel, maar pas op het moment dat bedrijven bijvoorbeeld voor de andere helft van het te financieren bedrag een andere financier of oplossing hebben. Dat zijn de constructies die steeds vaker aan de orde zijn, zo wordt geconstateerd.

Heldere doelen

Niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten is de mening van iedereen, maar Ferdinand Zomerman merkt op dat het er met de advisering weleens tegen aan schurkt. “Soms moet je ook kunnen zeggen dat als iemand op grond van de cijfers zo doorgaat dat het fout gaat.” Volgens Inge Zwijnenberg is het van wezenlijk belang dat de doelen helder geformuleerd zijn. “Dan kun je zeggen dat er bijgestuurd moet worden, zonder dat het confronterend of bedreigend is. Op die manier maak je het bespreekbaar. Als ik naar onze rol kijk, is dat ook wat wij willen faciliteren; ondernemers laten groeien en hun bedrijf verder helpen ontwikkelen. Het is geen probleem om dat te bespreken als de doelen helder zijn.”

Ferdinand Zomerman stelt dat het ook belangrijk is om na te gaan of het verhaal van de ondernemer klopt met wat je in de praktijk ziet. “Ondernemers gaan vaak uit van aannames dat het juist is wat ze doen, omdat de klant dat volgens hen wil. Maar is dat werkelijk zo? Die vraag wordt te weinig gesteld. Ondernemers moeten altijd na blijven denken. Een aardappelteler had bijvoorbeeld altijd vijftigduizend euro minder opbrengst dan zijn collega’s. Het weer was het excuus, maar de buurman had hetzelfde weer gehad en die had wel meer opbrengst. Het weer was een te makkelijk excuus voor de akkerbouwer en niet de ‘echte’ reden voor de mindere opbrengst. De man is gaan nadenken en heeft maatregelen genomen waardoor de opbrengst wel weer op peil raakte.”

Sneller struikelen

“Worden de kleine ondernemers niet afgerekend op het niveau van de grote ondernemingen?”, vraagt Guido Winckels (Windesheim Flevoland) zich hardop af. “Ze functioneren in dezelfde markt als de grotere bedrijven en zoeken juist niet naar aansluitingen met anderen om in deze markt te concurreren …” Sjoert Kramer stelt dat grotere ondernemers eventuele fouten makkelijker kunnen verbloemen en dat kleine bedrijven sneller struikelen als iets niet goed gaat. Als een kleine ondernemer die dertigduizend euro verdient per jaar een strop heeft van vijftigduizend euro, dan zit ‘ie wel flink in de min.”

“Een kleiner bedrijf heeft ook voordelen”, zegt Ferdinand Zomerman. “Ze kunnen makkelijker schakelen, ze hebben ook voordelen ten opzichte van grote ondernemers. Ze kunnen heel goed duidelijk maken waar ze goed in zijn en wat hun basis is. Waarvoor heb je je bedrijf opgebouwd? Een valkuil is vaak dat men zegt dat je iets moet gaan doen, waardoor je bij je basis wegloopt en niet meer bezig bent met datgene waar je goed in bent. Er wordt veel advies gegeven en het is zaak om datgene te doen waar je je goed bij voelt. Goed nadenken blijft belangrijk.”

Leren te leren

Voortdurende scholing is een absolute noodzaak om bij de tijd te blijven en voorop te kunnen lopen. Daar is iedereen het over eens. Het is meteen een vraagstuk voor Windesheim Flevoland. Guido Winckels: “We leiden mensen op voor banen van de toekomst, terwijl we nog niet precies weten wat mensen straks nodig hebben. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan zo snel. Daarom is niet alleen de vakinhoud belangrijk, maar we leren studenten ook dat ze steeds moeten blijven leren.” Inge Zwijnenberg vult aan: “Binnenkort starten we met een traineeship met vier nieuwe mensen. Maar eigenlijk het moment dat ze hier binnenkomen, beginnen ze te leren. Het is belangrijk dat ze een opleiding hebben gehad, maar dan begint het echte leren.”

Juist door internet is de toegankelijkheid van informatie veel groter geworden, merkt Jeroen van der Weele op. “Mensen bereiden zich voor en hebben al enige kennis van zaken. Daardoor moeten we op een ander niveau adviseren.” “Het scheelt ook enorm veel tijd”, zegt Inge Zwijnenberg. “Er is veel meer informatie beschikbaar, maar je moet wel de verwachtingen goed managen. Iedereen heeft er belang bij dat de juiste stukken worden aangeleverd om tot een goed advies te komen.” Volgens Sjoert Kramer is dat niet altijd makkelijk omdat het soms veel tijd vergt voordat de klanten de benodigde informatie boven tafel hebben kunnen brengen.

Inzichtelijk?

Hoe inzichtelijk zijn de prestaties van bedrijven en met name van de bedrijven waar de gespreksdeelnemers werkzaam zijn? 
Die vraag komt van Guido Winckels. “Je ziet in het onderwijs dat we steeds inzichtelijker en transparanter moeten zijn in wat we leveren. Daar worden we aan alle kanten op afgerekend. In de horeca zie je dat ook, je ziet wat de prestatie is in de markt.” Ferdinand Zomerman: “Onze prestatie is dat we bijna alles gefinancierd krijgen, maar er is geen ranking of zo van onze prestaties, dat zie je wel bij banken en accountantskantoren.”

Dan gaat het afsluitend over de toekomst. “Tijden veranderen en ook verdienmodellen veranderen. Daarom is het zaak om goed te kijken waar je toegevoegde waarde zit vanuit kennis en expertise. Hoogwaardig advies en de kunst is om dat zo goed mogelijk te doen”, zegt Inge Zwijnenberg.

Voor deze advisering worden eigenlijk alleen maar hbo- en wo-geschoolde mensen aangenomen. De andere gespreksdeelnemers herkennen deze ontwikkeling. “Kennis, kennis, kennis. Dat blijft doorgaan wil je je klanten optimaal kunnen adviseren”, benadrukt Sjoert Kramer. Aandacht voor en luisteren naar de klant blijft voor iedereen absolute noodzaak, waarbij het meedenken met de klant de hoogste prioriteit heeft. “Maar durf ook te zeggen dat het beter is om een ander pad te bewandelen”, vertelt Jeroen van der Weele. “ICT-ontwikkelingen blijven in rap tempo doorgaan. Daarom is het van groot belang je te blijven focussen op de inhoud van wat je doet.”

Tekst: Willem Bakering // Fotografie: Gerrit Boer