Gepubliceerd op 11 december 2017

Rabobank houdt leefbaarheid op peil

Met jaarlijks 350 miljoen euro aan zakelijke uitzettingen zijn Rabobank Oosterschelde, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen de grootste financiële dienstverlener van Zeeland. Een bedrag dat rechtstreeks ten goede komt aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

Bij het verstrekken van financiële middelen en kennis zijn ook maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, duurzaamheid, digitalisering, samenwerken en continuïteit belangrijke factoren. In combinatie met de Rabobank als kennispartner heeft de Contacta zich ontwikkeld tot de belangrijkste zakenbeurs van Zuidwest-Nederland.

Rabobank Oosterschelde, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen presenteerden zich vorige maand weer met een mooie gezamenlijke stand aan het publiek. “Buiten het verstrekken van financiële middelen hechten we veel waarde aan kennisdeling, participatie in maatschappelijke organisaties én netwerken. De Contacta is een laagdrempelige manier om onze klanten te ontmoeten. Het thema ‘Groei’ staat bij ons centraal. De wereld verandert in snel tempo. Hoe voorkom je dat de concurrentie sneller en slagvaardiger is dan jezelf? Wij gaan samen met de ondernemers het gesprek aan over hun groeipotentieel. We delen veel kennis met ondernemers en spiegelen met elkaar. Waar wil je over vijf of tien jaar naartoe met je bedrijf?

Het is voor elke ondernemer interessant om gesprekken te voeren over de groeiambities”, aldus Ad de Korte, Directievoorzitter Rabobank Oosterschelde.

Vitaliteit

Hij onderkent dat een strengere zorgplicht noopt tot een kritischer houding, maar enige relativering lijkt op zijn plaats. “Met een goed onderbouwd plan en goede prognoses, zijn we graag bereid om de ondernemer met onze financiële producten en knowhow te faciliteren. De Rabobank wil als coöperatie graag een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van Zeeland. Dat blijkt uit onze particuliere en zakelijke kredietverlening, waarbij we jaarlijks een toename zien, maar ook uit sponsoring van diverse sportieve, culturele en sociaaleconomische evenementen. Zeeland is de provincie met de laagste werkloosheidscijfers, heeft al ruim tien jaar lang de hoogste economische groei en was tijdens de crisisjaren zelfs de enige groeiregio. Er is ons veel aan gelegen om de leefbaarheid in Zeeland op peil te houden.”

Regisseur

Rabobank Oosterschelde, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen bedienen een groot deel van de groeisectoren in Zeeland zoals de foodindustrie, online verkoop, leisure en dienstverlening. Rabobank wil voor klanten met een goed plan, naast traditioneel financier ook regisseur zijn in een breder verband.

In overleg met alle partijen wordt gezocht naar de beste invulling voor de klant. Naast het traditionele bancaire krediet wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van een combinatie van bancair krediet en alternatieve financieringsvormen. Private equity, leasing, factoring en crowdfunding zijn daar mooie voorbeelden van.

Goede balans

“Als coöperatieve bank zijn we al ruim een eeuw nauw betrokken bij onze leden en klanten. Meer dan honderd jaar geleden gestart om arm en rijk, in vooral de agrarische sector, aan elkaar te verbinden. Vandaag de dag zijn we breed georiënteerd, met een divers aanbod van producten en diensten. Daarnaast hechten we veel waarde aan kennisoverdracht en het ontsluiten van netwerken voor zowel particulieren als ondernemers. Naast financiële middelen ondersteunt de Rabobank de bedrijven met uitgebreide kennis van de branches en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.”

Maatschappelijke thema’s

Rabobank wil haar maatschappelijke rol de komende jaren verder uitbouwen. “Wij streven ernaar om onze maatschappelijke impact verder te vergroten. Dit doen we door de economische verdienkracht en ondernemerschap van bedrijven te stimuleren en te ondersteunen, door de Zeeuwen gedurende hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel gebied, hun zelfredzaamheid te vergroten en ons in te zetten voor een aangename leefomgeving. Van oudsher zit daarbij lokale betrokkenheid en ‘dichtbij zijn’ in onze genen. Het bevorderen van de economische vitaliteit en een duurzame samenleving zien we dan ook als één van onze kerntaken. Ook als de Food & Agri bank nemen we onze verantwoordelijkheid door onze kennis en netwerken in te zetten bij de aanpak van de voedselproblematiek”, aldus Ad de Korte.

tekst: Henk van de Voorde // Fotografie: Suzan Fotografie