Gepubliceerd op 7 maart 2018

Positieve gezondheid op de werkvloer

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken” (WHO 1948).

 Dit was tot sinds kort de definitie van gezondheid. In 1960 was de gemiddelde levensverwachting wereldwijd ongeveer 52 jaar. In vijftig jaar is deze levensverwachting wereldwijd met ruim 20 jaar gestegen. In Nederland worden mensen nog ouder: gemiddeld bijna 82 jaar. Met het ouder worden van mensen en onze leefstijl, is de kans op het krijgen van chronische aandoeningen heel groot.

Daarnaast is het niet positief om altijd in ziekten en beperkingen te denken: het werkt zelfs ziekte en medicalisering in de hand. Ziektebeleving, eigen regie en het omgaan met de ziekte zijn doorslaggevend.

De nieuwe definitie luidt:

 Gezondheid ‘als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’

 Hierin wordt veel meer de potentie benadrukt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Wanneer je chronisch ziek bent, wil niet zeggen dat je niet gezond bent of voelt. Dit noemen we positieve gezondheid.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Hoe werkt het?

Mensen kunnen het spinnenweb invullen aan de hand van 42 vragen, verdeeld over de 6 domeinen. Op dit moment werken vooral hulpverleners hiermee, maar hoe mooi zou het zijn dat dit ook binnen het bedrijfsleven/de werknemers wordt ingevoerd. Hier kunt u als werkgever exact in kaart brengen hoe het met uw werknemer gaat en beleid op maken. Als werkgever weet u niet altijd waarom een werknemer zich ziek meldt. U denkt dat dit vnl op klachten van lichaamsfuncties of mentaal welbevinden zit, maar wellicht heeft uw werknemer te maken met een chronisch ziek kind thuis of een ernstig zieke partner of heeft hij/zij het niet naar zijn of haar zin op het werk omdat er geen uitdaging is. Zodra dit in beeld gebracht kan worden, dan gaan de gesprekken over hele andere problematieken en gaat u als werkgever echt in gesprek met uw werknemer. De werknemer voelt zich gehoord en zal samen met u naar een oplossing gaan zoeken. Dat is de kracht van positieve gezondheid.

Mirjam Veltman
Voeding en gedragstherapeut
Trainer/coach positieve gezondheid

Praktijk voor Leefstijl
Zuiderdwarsvaart 2
9203 ZH Drachten
06-43035458
www.praktijkvoorleefstijl.nl