Gepubliceerd op 23 juni 2019

Mostart & Timmermans Notarissen jubileert

Notaris Laurent Mostart zit deze zomer 25 jaar in het vak. Het jubileum wordt niet publiekelijk, maar op bescheiden schaal met het personeel gevierd.

Om een 25-jarig ambtsjubileum te kunnen vieren moet het notariskantoor goed werk verricht hebben. “De persoonlijke benadering”, noemt Laurent Mostart in dat verband als eerste pluspunt voor de continuïteit van het kantoor, “In de gemeente kennen de mensen ons, zijn ze tevreden over ons werk en komen ze daarom terug. We worden gezien als rechtshulpverlener, vraagbaak. Soms gaan zaken over meerdere generaties heen en waren mijn voorgangers er al bij betrokken.”

Archief

Het notariskantoor begon op dezelfde plek als waar nu het moderne kantoorgebouw staat, aan de Rijksstraatweg in Beek. Destijds stond er een bankgebouw van de Rabobank. Daar maakte het notariskantoor de spannende hoogwaterstand van de Waal mee in 1995. Het dorp werd geëvacueerd en alle dossiers brachten de medewerkers van de bankkluis in de kelder naar de zolderverdieping. De spanten van het pand kraakten onder het gewicht. “Als we het archief in de kelder gelaten hadden, dan waren bij een overstroming alle stukken nat geworden. Dat zou voor ons een ramp geweest zijn. Maar gelukkig is het zover niet gekomen”, herinnert Laurent Mostart zich.

Nieuwbouw

Het bankgebouw van de Rabobank was te klein en ouderwets en dus werd naar een nieuwe locatie gezocht. Die werd niet naar tevredenheid van alle partijen gevonden en dus werd tot nieuwbouw op dezelfde locatie besloten. Gedurende de anderhalf jaar die de nieuwbouw in beslag nam, week het notariskantoor uit naar een ander pand in de gemeente. In 1995 werd de nieuwbouw in Beek betrokken en later kwam er een vestiging in Groesbeek bij. Laurent Mostart: “We hechten aan de lokale uitstraling. Groesbeek is het grootste dorp in de gemeente, het gemeentehuis staat er en het is goed dat we daar ook gemakkelijk te vinden zijn. Al zijn twee vestigingen voor een kantoor van onze omvang wel relatief duur.”

Ambt

De notaris is met zijn tijd meegegaan, vindt Laurent Mostart terugkijkend. Het 19de-eeuwse imago van een man in pak op een voetstuk is verdwenen. Aktes zijn in de loop der jaren herschreven in begrijpelijke taal, publieksbrochures geven kort en bondig heldere informatie over de meest voorkomende notariële kwesties. “Maar nog steeds is er een ambt te vervullen en dat vraagt om een onkreukbare en onpartijdige uitstraling”, vindt Laurent Mostart.

Tarifering

Ook de tarifering is in de loop der jaren veranderd. Sinds 1999 zijn er geen vaste tarieven meer voor het werk van de notaris. Het opstellen en laten passeren van de benodigde akten bij de verkoop van een huis kost tegenwoordig een paar honderd euro, datzelfde geldt voor de oprichtingsaktes van BV’s. Dat was voorheen veel duurder. Voor testamenten en het opstellen van huwelijkse voorwaarden geldt wél een uurtarief. Laurent Mostart: “De consument verlangt een vaste prijs, maar die is niet te geven. Het ene testament is immers veel bewerkelijker dan het andere. Klanten vergeten vaak dat er al anderhalf uur gesproken wordt om de wensen te inventariseren, vervolgens moet de akte worden opgesteld en is er een tweede gesprek om te bezien of het naar wens is.”

Automatisering

Dat brengt het gesprek op de automatisering, die ook in het notariaat zijn intrede deed. Via de computer zijn voor eenvoudige gevallen van huisoverdracht of testament formulieren uit te draaien die voor een laag tarief bij de notaris kunnen passeren. “Maar de consument mist dan wel het deskundig juridisch advies. Vaak is dat wel nodig omdat de praktijk ingewikkelder blijkt dan het uitgedraaide formulier toestaat”, waarschuwt Laurent Mostart. “Automatisering kan een voordeel zijn, maar er moeten deskundige mensen blijven meekijken. De notaris biedt een luisterend oor en kan de klant keuzes voorleggen in complexe zaken.” Toch toont de notaris zich blij met de automatisering. In 1994 koos het kantoor er al voor om een computersysteem in te voeren. Dat zorgt voor veel gebruikersgemak. In de loop der jaren is het kantoor verder geautomatiseerd. De vertrouwelijke software en data worden secuur bewaard in een Amstelveense bunker. De automatisering maakte ook het in leven roepen van de Netwerknotarissen mogelijk. Mostart & Timmermans Notarissen is daar lid van. De organisatie levert online nieuwe modellen voor aktes en brochures en verzorgt kantoorefficiency en cursussen.

Levenstestament

De notaris blijft ook de komende decennia nodig, is de overtuiging van Laurent Mostart. Hij noemt als voorbeeld de vergrijzing die ervoor zorgt dat steeds meer mensen een levenstestament laten opmaken. Daarin is geregeld wie de zaken en het vermogensbeheer waarneemt als de klant op latere leeftijd vanwege bijvoorbeeld dementie wilsonbekwaam wordt. Ook richtlijnen en instructies over de verkoop van eigen huis, bestemming van de inboedel en schenkingen kunnen in het levenstestament geregeld worden. Verder wordt het document gebruikt om wensen over euthanasie vast te leggen. “Mensen kunnen op die manier allerlei persoonlijke zaken regelen zonder dat de rechter eraan te pas komt. Dat vinden ze prettig. Wél raad ik mensen aan om tijdig die stap te zetten. Dat gebeurt ook. Dagelijks hebben we gesprekken over het levenstestament”, weet Laurent Mostart.

Grensstreek

In de grensstreek kan de notaris een belangrijke functie vervullen voor Nederlanders die in Duitsland wonen. En wel waar het gaat om juridische kwesties zoals het aanpassen van huwelijkse voorwaarden in het testament. Voorheen moesten die kwesties via de Duitse rechter geregeld worden. Nu is er de Europese Verklaring van Erfrecht en kunnen die juridische belangen van Nederlanders over de grens gemakkelijker behartigd worden.

Het bedrijfsleven blijft ook de komende jaren klant bij de notaris. Laurent Mostart: “Denk aan het vastleggen van transacties, fusies, bedrijfsovernames of aandelentransacties. Daar spelen vaak grote belangen. Het Midden- en Kleinbedrijf is hier dan ook een graag geziene gast.” «

Mostert & Timmermans Notarisssen Rijksstraatweg 145, 6573 CM Beek Kerkstraat 2, 6561 CC Groesbeek Telefoon 088 – 024 78 00 E-mail info@mostartentimmermans.nl www.netwerknotarissen/kantoren-mostart-timmermans-notarissen.nl