Gepubliceerd op 20 juni 2018

Modderkolk opereert dichtbij de klant

Industry 4.0 staat voor slim, schoon en sociaal. Installatiebedrijf Modderkolk Projects & Maintenance BV uit Wijchen geeft het motto op verschillende manieren kleur. Het bedrijf is opgedeeld in marktgerichte klantenteams (genoemd cellen) die kleinschalig, dicht bij de klant opereren. Een eigen bedrijfsschool voorziet in actuele technische scholing en biedt jongeren de kans om hogerop te komen. De industriële tak binnen Modderkolk houdt zich onder andere bezig met projecten in de Recycling , Energie opwekking, Productie, Semiconductor, Food, Farma, Chemie, Papier en Zorg.

Rutger Hermans, manager Industrial Projects & Services, is verantwoordelijk voor de industriële projecten die Modderkolk realiseert. Zo was het bedrijf nauw betrokken bij het opzetten van een warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte van de afvalverwerker in de regio. Rutger Hermans vertelt: “De restwarmte wordt nu gebruikt voor het opwarmen van water en wordt gebruikt voor de verwarming van woonhuizen en industriële complexen. Op basis van de kennis en expertise die we opgebouwd hebben, zijn we geselecteerd om samen met andere specialistische bedrijven een dergelijk project in Hengelo te realiseren. Daar gaat het om de restwarmte van een grote industriële speler welke word gebruikt voor een lage temperatuur warmtenet. De engineering voor een extra warmtestation in Hengelo is inmiddels ook gestart. We ontwerpen de technische installaties, programmeren de software en zorgen voor de gehele realisatie van de installatie zodat de installaties kunnen doen wat ze moeten doen.” Met het in bedrijf stellen van de nieuwe locatie wordt in het najaar gestart.

Onderhoud

“Meten is weten en dat maakt gericht beheer mogelijk”

Rick Schouman is manager Maintenance & Projects bij Modderkolk en is vooral werkzaam in de Semiconductor industrie. Het gaat om de grootschalige en geavanceerde productie van halfgeleiders (chips). Die chips zijn terug te vinden in bijvoorbeeld mobiele telefoons en auto’s. De Nijmeegse bedrijvigheid op dat gebied heeft internationaal een grote naam. Mede door de 40 jaar ervaring in de Semiconductor industrie heeft Modderkolk inmiddels enorm veel kennis en ervaring in huis op het gebied van procestechniek en cleanroomtechniek. De 45 technici van Modderkolk werken op het terrein van de klant bestaande uit meet- en regeltechnici, validatie- en luchttechnici, procescontrollers, tekenaars, engineers, software-engineers, middenspanningsdeskundigen, laagspanningsdeskundigen en werktuigbouwers. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud op elektrisch -en werktuigkundig gebied aan de facilitaire installaties. Dit gebeurt onder andere door de levensduur van installaties te verlengen, processen te automatiseren en beheerkosten te reduceren. Dat is een enorme uitdaging. Zeker omdat organisaties tegelijkertijd moeten voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving. ‘Thermografisch onderhoud’ is een van de vele onderhoudswerkzaamheden van Modderkolk. “Met behulp van speciale camera’s worden warmtebeelden van de installaties gemaakt, die aanwijzingen geven over mogelijke storingen.” Ook bij de procesbewaking van de productie worden de medewerkers van Modderkolk ingezet doormiddel van het kalibreren van sensoren. Het werk van het installatiebedrijf in industriële elektrotechniek en werktuigbouw wordt niet langer uitsluitend met sleutels, poetsdoek en in overall uitgevoerd. Ook software programmeren hoort er bij. Zo komt er flink wat kennis van computertaal kijken bij het migreren van oude naar nieuwe, slimmere procesinstallaties. Rick Schouman: “Maar ook vervangen we de complete brandmeldcentrale welke gecertificeerd opgeleverd moet worden en aan hoge eisen moet voldoen. Het is een complexe wereld. Vandaar dat Modderkolk een bedrijfsschool in het leven heeft geroepen. We willen jonge monteurs graag op mbo-niveau brengen en liefst nog een stapje verder. “Opleiden zit echt in het DNA van Modderkolk; iedere medewerker volgt wel een of meerdere opleidingen”, vult Marc Kuiken, manager Industry & Healthcare Solutions aan.

Bedrijfsschool
De bedrijfsschool past wat Marc Kuiken betreft uitstekend in het streven van Modderkolk om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende installaties, krapte op de arbeidsmarkt en natuurlijk aan de (klant)vraag. Ook organisatorisch komt dat tot uitdrukking. Ketensamenwerking wordt omarmt. En om de eigen organisatie wendbaar te houden, wordt gewerkt in cellen. Dat zijn marktgerichte klantenteams die flexibel en dicht op de bedrijfsprocessen van de klant opereren. Marc Kuiken: “Alle ontwikkelingen bij het familiebedrijf Modderkolk staan in het teken van de lange termijnrelatie met de opdrachtgever en medewerker.”

OK’s en Cleanrooms
Marc Kuiken vertelt enthousiast over de ambities van Modderkolk met betrekking tot Industry 4.0, maar ondertussen gaat het dagelijks werk gewoon door. Industry & Healthcare Solutions van Modderkolk bouwt cleanrooms en operatiekamers in onder andere ziekenhuizen. Het Wijchense installatiebedrijf certificeert ook: ze meten en valideren en zijn geautoriseerd om groen licht te geven voor het in gebruik nemen van de cleanrooms en OK’s. Als de ruimtes in gebruik zijn, worden de klimaatomstandigheden binnen gemonitord en geanalyseerd om optimale omstandigheden tijdens operaties en productieruns te waarborgen.

Engineering
Marc Kuiken meldt voorts dat Modderkolk ook door middel van het onlangs opgestarte project Modderkolk Industriële Automatisering inhoud geeft aan Industry 4.0. Hij vertelt: “Hard- en software engineering doen we al heel lang. Op dit moment is ongeveer 10 procent van onze medewerkers ermee bezig. Dat percentage willen we de komende vier jaar verdubbelen naar 20 procent. We zijn op dit moment een Elektrotechnisch installatiebedrijf dat ook engineert. Maar we willen graag een Engineeringsbedrijf worden dat ook installeert. Onder engineering verstaan we het bedenken van elektrotechnische-, meet- en regeltechnische en werktuigbouwkundige oplossingen, dus het tekenen, berekenen en programmeren van installaties. Dat past helemaal in Industry 4.0. Systemen gaan steeds intensiever met elkaar communiceren, sensoren zorgen voor optimale meetbaarheid. Die data willen wij verzamelen en betekenisvol verwerken. Daar ligt de toekomst. Voor ons en voor de klant. “Sensortechniek maakt het onderhoud van installaties voorspelbaar en daardoor efficiënt. Meten is weten en dat maakt gericht beheer mogelijk.”

Ambities
Ambities te over bij Modderkolk. Zo vertelt Marc Kuiken dat er toekomstplannen zijn om de paneelbouw helemaal te automatiseren. Dat begint met voorraadbewaking door het scannen van de onderdelen bij binnenkomst. Daarna moeten machines de panelen automatisch in elkaar zetten. Dat kan zelfs per stuk, als de specialisten op Engineeringsgebied de data daartoe invoeren. De meeste machines om dit te realiseren bestaan al, een enkele zal nog ontworpen moeten worden. Maar ze zijn nog nergens gekoppeld tot een volautomatische productielijn. Modderkolk wil de productie van de panelen op die manier voor Nederland behouden. De ambitie speelt ook in op het gebrek aan goed gekwalificeerde technici. Met deze automatiseringsslag kan Modderkolk zijn personeel blijven inzetten op andere hoogwaardige projecten waar uitdaging in zit. De juiste man/vrouw op de juiste plaats. Dat houdt het werk aantrekkelijk. Vakmensen zijn schaars en moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Voor de klant zijn er ook voordelen. De panelen worden op termijn goedkoper, de productietijd kan korter en de kwaliteit zal constant zijn.

Modderkolk Projects & Maintenance is een familiebedrijf dat in 1921 werd opgericht. In dat jaar vestigde Jacob Modderkolk zich in Wijchen als installateur. Inmiddels werken er meer dan 200 medewerkers. «

Meer informatie www.modderkolk.nl