Gepubliceerd op 12 december 2017

Veel meer dan alleen gedigitaliseerd geld

De samenleving digitaliseert. Dat geldt ook voor het middel waarmee we die digitalisering bekostigen, het geld. Achter de mondiale valuta– de US Dollar, de Yen en de Euro – duiken steeds duidelijker de contouren op van een totaal nieuwe munt, de bitcoin. De waarde van de bitcoin is de voorbije jaren spectaculair gestegen, maar hoeveel daarvan is speculatie en hoeveel reeds een verzilvering van de centrale rol die de bitcoin mogelijk in onze maatschappij te wachten staat?

Het woord bitcoin roept gemengde gevoelens op. Economen en trendwatchers wijzen erop dat de evolutie van het internet en de opkomst van de digitale maatschappij vroeg of laat onvermijdelijk tot de invoering van een of meer digitale munten moeten leiden. Politici weten echter niet goed wat ze aan moeten met de concrete cryptografische munt die sinds 2008 bestaat. Ze wordt niet uitgegeven door een centrale bank en dus heeft de overheid er geen grip op. Die kan dus ook niet de digitale geldpers aanzetten en de waarde van de munt eroderen door middel van inflatie. De nog jonge bitcoin is een direct resultaat van de Blockchain technologie, die transacties zeer transparant maakt en allerhande vormen van fraude voorkomt.

Techniek achter het geld 


“Met bitcoin zijn transacties juist transparant en traceerbaar”

Richard Kohl, bestuurder bij de Stichting Bitcoin Nederland en oprichter van BitcoinWednesday.com, merkt dat het wantrouwen van de bankiers slechts een deel van hun reactie vormt: “Veel van de Nederlandse banken zijn al aan het experimenteren met enigszins vergelijkbare technieken. De meest innovatieve banken proberen hun instelling klaar te maken voor de 21e eeuw onder zeer uitdagende omstandigheden, want de techniek achter bitcoin wordt nog niet goed begrepen. Deze trend biedt een enorm potentieel om nieuwe markten en nieuwe diensten te creëren en gaat veel verder dan het digitaliseren van geld.”

De nieuwe standaard
Is een van die implicaties dat de bitcoin het nieuwe goud zou kunnen worden, in de betekenis van een zeer waardevol en vooral waardevast middel? De opgaande prijs van het goud bewijst dat velen het edelmetaal nog steeds als monetaire vluchthaven beschouwen en behandelen. “Wij weten dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop zullen zijn,” antwoordt Richard Kohl. “Dus vanuit dit perspectief is de munt schaarser dan goud. Bekeken als technologie is bitcoin de facto eigenlijk al de standaard. Bitcoin zit weliswaar nog in de experimentele fase maar vertegenwoordigt het meest bekende, meest geaccepteerde, meest volwaardige én meest geteste voorbeeld van de Blockchain technologie. Hoewel er zeer veel innovatie is in de sector komt geen enkel experiment ook nog maar in de buurt van wat er al met bitcoin bereikt is. We kunnen vergelijkingen trekken met het succes van andere open source systemen, zoals Linux en de IP-standaard waarop het internet zelf is gebaseerd.”

Schimmige transacties
Toch is de berichtgeving rondom bitcoin niet uitsluitend positief. Integendeel, geregeld duiken verhalen op over criminelen die zich van bitcoins zouden bedienen om schimmige transacties te voltrekken. Richard Kohl ontkent niet dat dit incidenteel gebeurt en dat het de reputatie van de munt ernstig schaadt, maar hij wijst ook op het overtrokken karakter van de verhalen. “Wij nemen de vraag serieus en zoeken naar oplossingen, maar we missen nog steeds het verband tussen enerzijds de frequentie en de omvang van de activiteiten en anderzijds de aandacht die de criminaliteit krijgt in de media. Onafhankelijke cybersecurity specialisten wijzen steeds naar grote zwaktes in het traditionele financiële systeem, bijvoorbeeld de beveiliging van gevoelige persoonlijke gegevens. Daardoor komt fraude met creditcardgegevens, de financiële geschiedenis van individuen en medische dossiers steeds vaker voor. Helaas wordt dit tegenwoordig bijna als normaal beschouwd. De georganiseerde misdaad daarentegen heeft een grote voorkeur voor contant geld, dat werkelijk anoniem en niet traceerbaar is. Met bitcoin zijn transacties juist transparant en traceerbaar. Ik ben ervan overtuigd dat het probleem al grotendeels zou zijn opgelost als politie, justitie en de advocatuur beter werden geïnformeerd over bitcoin.

Omdat ze er nu niet mee vertrouwd zijn, weten ze niet altijd waar ze op moeten letten en luisteren zij soms naar de verkeerde partijen.”

A quick win
Moeten ondernemers wachten tot bitcoin een veel wijder bekende en geaccepteerde munt is of kunnen ze er nu al mee werken? “There’s a quick win for everyone. Als je de kans krijgt bitcoins te accepteren in ruil voor goederen of diensten zou ik geen moment aarzelen,” antwoordt Richard Kohl. “Het geeft je de kans op een makkelijke en snelle manier vertrouwd te raken met de technologie erachter, zonder dat je nu al veel tijd en geld in Blockchain moet investeren. En voor wie zich in bitcoins wil laten betalen maar aan het eind van de dag toch euro’s of dollars op zijn bankrekening wil hebben staan, bestaan er al diverse bitcoin payment processors. Hierdoor kom je ook direct in contact met de dynamische, jonge en tech-savy markt die zich rondom Blockchain ontwikkelt en die zich van bitcoin bedient. Ook dat geeft je als ondernemer een voorsprong op concurrenten die er huiverig tegenover staan.” «

Voor meer informatie, ga naar: 
www.BitcoinWednesday.com