Gepubliceerd op 4 september 2018

Interculturele re-integratie leidt tot vertrouwen en resultaat

Inter-Focus Intercultureel Expertisebureau, gevestigd in Den Haag en Rotterdam, is in de letselschadebranche en verzekeringswereld reeds een gevestigde naam. Het bureau werkt landelijk met zeven medewerkers in opdracht van verzekeraars, belangenbehartigers, arbodiensten en werkgevers. Specialiteit is arbeidsre-integratie en herstelcoaching van niet-westerse cliënten, zoals mensen met een Turkse, Arabische, Berberse, Hindoestaanse, Poolse, Bulgaarse of Russische achtergrond. Daarnaast verzorgt het bureau trainingen en worden organisaties begeleid bij de ontwikkeling van diversiteitsbeleid. Manager Özlem Adsiz en coördinator integratie Kees Haak leggen uit: “Onze medewerkers hebben een interculturele achtergrond, of hebben daar sterke affiniteit mee. Dat biedt meerwaarde en leidt tot goede resultaten.”

Adsiz (37) weet waarover ze praat. De geboren Rotterdamse groeide op in twee verschillende culturen, binnenshuis de Turkse en buitenshuis de Nederlandse, wat regelmatig zorgde voor tegenstellingen. “Basiswaarden als respect en zorgzaamheid komen overeen, maar de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven kan totaal verschillen. Ik heb daar door mijn bi-culturele opvoeding mee leren omgaan en ik kan erop inspelen, dan is er niets aan de hand.” Daar plukt zij nu beroepsmatig de vruchten van, als gediplomeerd herstelcoach, trainer en manager van Inter-Focus. “Door mijn achtergrond onderscheid ik mij van de meeste andere re-integratie coaches, wat van pas komt bij niet-westerse cliënten. Datzelfde geldt voor mijn collega’s die werkzaam zijn als arbeidsdeskundige, casemanager, loopbaanbegeleider of trainer. Diversiteit is onze kracht en onze opdrachtgevers maken daar graag gebruik van.”

Haak (61) heeft een achtergrond als HR-manager en loopbaancoach. “Mijn vader was in de jaren ‘60 betrokken bij de werving van ‘gastarbeiders’ en het was bij ons thuis altijd een komen en gaan van mensen uit Spanje, Marokko en Tunesië . Ik heb veel functies vervuld waar samenwerken met medewerkers met een andere culturele achtergrond een rol speelde. Een zekere culturele sensitiviteit en een open positieve nieuwsgierigheid heb ik van huis beslist meegekregen”.

Re-integratie coaching
Er zijn veel partijen die zich bezighouden met re-integratie van medewerkers. Waarin verschilt de aanpak van Inter-Focus? Özlem gaat er even voor zitten: “Laten we beginnen met de overeenkomsten. Voor een goede begeleiding is kennis nodig en passie voor je werk. In dat opzicht wijken wij niet af van andere bureaus. Cliënten worden begeleid door gediplomeerde professionals die goed zijn in wat ze doen. Ook de kaders waarbinnen het traject zich afspeelt zijn natuurlijk gelijk, want voor onze cliënten gelden dezelfde rechten en regels als voor andere cliënten. Wat overblijft is het belangrijkste, namelijk de invulling van de begeleiding. Dat bestaat grotendeels uit communicatie met de cliënt. En omdat onze cliënten een interculturele achtergrond hebben, houden we daar in onze communicatie nadrukkelijk rekening mee. Het verschil tussen Inter-Focus en andere bureaus is dat wij op dit vlak meer kennis en ervaring hebben. Daarnaast geloof ik sterk in een hands-on aanpak. Niet teveel adviezen of rapportages, maar resultaten.”

Toekomst
Is er toekomst voor interculturele re-integratie? Haak: “We geloven niet dat culturele diversiteit zal verminderen, terwijl steeds meer bedrijven inzien dat culturele diversiteit om culturele competenties vraagt. De manier waarop mensen denken en handelen heeft alles te maken met culturele achtergrond. Bij veel problematische verzuim- en re-integratiesituaties speelt cultuur een rol. Het is niet alleen onze kracht dat we aansluiting vinden in de belevingswereld van de niet-westerse cliënt. De werkelijke meerwaarde bestaat er ook uit dat we iets kunnen veranderen aan de situatie. Wij zijn op Nederlandse normen gerichte arbeidsdeskundigen, herstelcoaches en casemanagers met een extra professie. Veel professionals onderschatten de problematiek. Wat we in de letselschadewereld hebben gezien is dat het heel snel kan gaan als organisaties eenmaal ervaren hebben dat er veel kosten kunnen worden bespaard met de inzet van culturele expertise.

De missie van Inter-Focus
En wat wil Inter-Focus bereiken? En wat is daarvoor nodig? Özlem denkt even na: “Ik zeg vaak: diversiteit is onze kracht. En dat is niet iets wat ik zeg omdat het lekker bekt, maar dat voel ik ook zo. Iedere cultuur heeft zoveel moois te bieden! Maar dat zie je pas als je daarvoor open staat en je het contact aangaat. Als wij onze klanten, of het nu ongevalsslachtoffers of professionals zijn, nieuwsgierig kunnen maken naar andere culturen en die open houding leidt tot meer begrip en vertrouwen, dan hebben we echt iets goeds gedaan. Dat zie ik als een belangrijke missie, omdat we daarmee een steentje bijdragen aan een betere samenleving. En iedere keer als we daarin slagen, al is het op bescheiden schaal, is Inter-Focus succesvol.”

www.inter-focus.nl