Gepubliceerd op 3 oktober 2018

“Ik ben eigenlijk een vuilnisman”

Gerichte, flexibele oplossingen en adviestrajecten bij afval, – en duurzaamheidsvraagstukken: Avalon Advies helpt een scala aan overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven met de implementatie van inzamelingstrajecten, aanbestedingen en subsidietrajecten voor duurzame maatregelen.

Na een brede loopbaan in aan afvalscheiding gerelateerde bedrijven zoals Haskoning en Tauw, richtte Sjef Michels in 2002 Avalon Advies op. “Ik ben eigenlijk een vuilnisman”, vertelt hij met een brede glimlach. “Het efficiënt scheiden van afval, of zoals het nu wordt genoemd ‘van afval naar grondstof’ heeft altijd al mijn interesse gehad. Gaandeweg heb ik mij ook gespecialiseerd in klimaat, – en energietrajecten. Binnen Avalon Advies werken we met 4 deskundigen en een flexibele schil van uiteenlopende specialisten aan uiteenlopende projecten voor onderwijsinstellingen en gemeenten. We zijn bewust kleinschalig van opzet en dat blijven we ook.”

Afvalscheiding heel gewoon

Een van de projecten waar Avalon Advies bij betrokken is, is ‘Afval scheiden, heel gewoon’; een initiatief van de tien gemeenten in de Regio Rivierenland samen met Avri. “De landelijke overheid heeft alle Nederlandse gemeenten de opdracht gegeven om er samen met hun bewoners voor te zorgen dat we veel minder restafval overhouden. Door het afval beter te scheiden, is er minder restafval te verbranden en houden we meer grondstoffen over die we opnieuw kunnen gebruiken. Vanuit Avalon Advies begeleiden wij Avri en de deelnemende gemeenten bij het communicatietraject. Zowel de interne communicatie als de externe communicatie, maken onderdeel uit van onze opdracht.” Ook de gemeente Arnhem wist de deskundigen van Avalon Advies te vinden. Sjef: “Gemeenten kijken steeds meer naar hoe de componenten vanuit huishoudelijk afval nog beter gescheiden kunnen worden. Ik zeg bewust nog beter, want er zijn al grote stappen in gezet.”

Onderwijsinstellingen

Naast veel gemeenten, behoren grote onderwijsinstellingen tot de clientèle.”We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om voor de Stichting Carmelcollege, met ruim 50 schoollocaties verspreid door het land, op ruim 30 locaties duurzame zonnestroominstallaties te realiseren. Wij kijken bij dit soort adviestrajecten altijd naar het grotere geheel en helpen onderwijsinstellingen een stap verder met hun verduurzamingsstrategie. Desgewenst adviseren wij bij de implementatie van bijvoorbeeld zonnepanelen, energiebesparing en gebouwgebonden maatregelen. Onze kracht ligt bij het begrijpelijk maken van dit soort complexe vraagstukken.”

De Nieuwe Route

Sjef gelooft in de kracht van samenwerken. “Circulaire economie en duurzaamheidsvraagstukken staan hoog op de politieke agenda. Dat zie je onder andere terug in de wens (om) Nederland aardgasvrij te maken. Iedereen beseft dat we veel inspanningen moeten leveren, niemand kan dat alleen vanuit zijn eigen eiland. Bij Avalon Advies geloven wij in de principes van De Nieuwe Route: een kanteling in denken en organiseren die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking vanuit ieders expertise. Alleen zo kunnen we de gigantische uitdagingen die er liggen met zijn allen aanpakken.” «

Avalon Advies
Peppelenbos 17
6662 WB Elst (GLD)
Telefoon 06 – 417 83 066
E-mail info@avalonadvies.nl
www.avalonadvies.nl