Gepubliceerd op 28 mei 2020

Het ondernemerspanel: ”Crisis toont de noodzaak van flexibilisering van de arbeidsmarkt.”

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Peter Holtslag – Verder in techniek | Arie Schreuder – Bureau Streefkerk | Robert Heinst – Olympia.

Onder invloed van de coronacrisis zijn het werk en de arbeidsmarkt in Nederland er in korte tijd totaal anders uit komen te zien. De grote groep flexwerkers, uitzendkrachten en zelfstandigen in ons land voelt de gevolgen van de coronacrisis relatief snel. Zijn we doorgeslagen in de flexibiliteit van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren? Of blijft flexibilisering broodnodig om in te kunnen blijven spelen op wisselende economische omstandigheden?

Bureau Streefkerk

arie

Flexibilisering zal nodig blijven om in te kunnen spelen op wisselende economische omstandigheden.
De coronacrisis is ons in razend tempo overkomen. Wie had dit in deze omvang en met deze gevolgen een paar maanden terug kunnen voorspellen?
Een heftig gezondheidsissue dat vanaf dag 1 ‘hand in hand’ loopt met vergaande  economische gevolgen, die het directe gevolg zijn van door de overheid gemaakte keuzes.
De koppeling tussen doorgeslagen flexibiliteit en de coronacrisis is dan ook niet te leggen.
Hier is even geen kruid tegen gewassen!
Door de primaire reactie van werkgevers; ‘waar kan ik de kosten drukken’ zijn flexibele krachten, zoals in iedere crisis, de eerste die het veld moeten ruimen. De rechtspositie van deze categorie is zwak en dat openbaart zich wederom in deze crisis.


Olympia

“Een veranderende economie zorgt ervoor dat vraag en aanbod constant fluctueren. Ook op de arbeidsmarkt zijn flexibilisering en aanpassingsvermogen nodig om wendbaar te blijven. Daarnaast wordt de gehele samenleving flexibeler en kiezen steeds meer werkenden bewust voor een flexibele baan. Bedrijven moeten rekening houden met deze nieuwe werkelijkheid. De trend naar minder vaste banen en meer flexwerkers zet zeker ook na de crisis door. De discussie over de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ laait in elke crisis op. De vraag is niet of flexibilisering nodig is, maar hoe we een vangnet kunnen regelen voor elke werkende. Belangrijk is dat we bouwen aan een sociaal stelsel waarin alle werkenden optimaal kunnen functioneren in elke economische situatie en verzekerd zijn van basiszekerheid. Een sociaal stelsel dat meebeweegt.”


Verder in Techniek

 

 

Crisis toont de noodzaak van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Economische en technologische veranderingen volgen elkaar in rap tempo op.

Dit zorgt voor een ongekende dynamiek op de arbeidsmarkt. Feiten spreken voor zich

  • Een meerderheid van de scholieren van nu krijgen banen die nu nog niet
  • De 10 huidig meest gewilde banen van 2020 bestonden in 2004 nog
  • Voordat we 38 zijn hebben we 10 tot 14 banen
  • We gaan technologieën gebruiken die nu nog niet bestaan voor problemen waarvan we nu nog niet weten dat het überhaupt problemen

De Covid-19 pandemie versneld de veranderingen alleen maar. Ik denk dat we in ons kleine Nederland een grote kans hebben om een voorbeeld te zijn.

We moeten verder flexibiliseren om ons welzijnsniveau vast te houden.