Gepubliceerd op 31 januari 2017

‘Heb meer vertrouwen in sociaal ondernemerschap’

Hoe komt het toch dat ondernemers meer vertrouwen hebben in het commerciële dan in het sociale ondernemerschap? Komt dat omdat ze onbekend zijn met sociaal ondernemers die hun eigen broek op kunnen houden en daarnaast een bijdrage leveren aan de maatschappij?

Sociaal ondernemen heeft te maken met het durven bieden van kansen aan kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Dit is binnen alle organisaties mogelijk, het vraagt alleen soms een extra inspanning waar niet alle organisaties zelf toe in de gelegenheid zijn. De participatiewet vraagt dit wel van ons. Daarom ondersteunen sociale ondernemers deze organisaties door bijvoorbeeld te sleutelen aan het takenpakket van werknemers zodat deze passend zijn of worden. Het resultaat is een werkgever die dik tevreden is over de taakuitvoering van zijn werknemers.

Sociaal ondernemen


Voor Mind at Work uit Almere is het normaal om sociaal te ondernemen. En dan niet alleen binnen de eigen onderneming, maar ook door andere organisaties te helpen om sociaal ondernemen vorm te geven. Er werken meerdere professionals die met een afstand tot de arbeidsmarkt te maken hebben gehad. Door het inzetten van de juiste medewerker op de juiste functie is een prima match gevonden tussen werkgever en werknemer. Mind at Work is dan ook in het bezit van trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee heeft zij de aspirant-status van de PSO overgeslagen en meteen de één na hoogste trede beklommen.

“Wij maken dankbaar gebruik van deze academische kennis”

Tevens ondersteunt Mind at Work werkgevers al vele jaren bij de plaatsing, begeleiding en scholing van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, op alle functieniveaus. Zij onderschrijft volledig de doelstelling van de participatiewet en zet zich daar vol voor in, zowel voor de werkgever als voor de (potentiële) werknemer. Mind at Work zoekt hierin ook de samenwerking met ontwikkelings- en opleidingsfondsen en kenniscentra voor het behalen van relevante certificaten. Is het voor zogenaamde doelgroepen niet mogelijk het wettelijk minimumloon te verdienen, dan krijgt de werkgever ondersteuning voor het verkrijgen van loonkostensubsidie.

“Het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat werknemers dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld stress, preventie is hier het toverwoord”, zegt Elly Zeef, directeur van Mind at Work.

“In vijf tot acht gesprekken wordt de balans tussen werk en privé weer opgemaakt, zodat de werknemer weer stevig in het zadel zit”. “Indien een werknemer na ziekte of door reorganisatie een nieuwe baan moet zoeken, dan zorgen wij voor een passende werkplek. Zowel passend voor de werknemer als de nieuwe werkgever”, legt Elly uit. “Wij richten ons ook op de jeugd en werken samen met het onderwijs en het bedrijfsleven aan de participatie van scholieren. In een traject van een jaar of anderhalf zijn dreigende schoolverlaters weer gemotiveerd om te gaan leren, stage te lopen of naar werk te gaan. Ieder mens kent zo zijn eigen dip; dit kan vroeg in het schoolleven komen of later in het arbeidsleven.”

Wat zeggen deze voorbeelden over Mind at Work? 


Mind at Work is een sociale onderneming die zich beweegt in het maatschappelijk middenveld. Ze heeft oog voor de kwetsbaren in de samenleving, jongeren en volwassenen én zet zich hiervoor in. Ze houdt zich ook bezig met werknemers die coaching nodig hebben van een coach of psycholoog. Bovenal bedient ze ondernemers in het mkb die ondersteuning vragen van arbeidspsychologen en consulenten zodat iedere organisatie socialer kan ondernemen. Kortom, Mind at Work is een unieke club met coaches, consulenten en psychologen die zich inzet binnen de driehoek onderwijs, zorg en arbeid.

Elly Zeef is directeur-bestuurder van Mind at Work en verantwoordelijk voor veertig medewerkers. De onderneming is actief in Flevoland, Groot Amsterdam, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel. Haar hoofdvestiging bevindt zich aan de Louis Armstrongweg 26b te Almere. Elly Zeef is opgeleid als psycholoog. In 1998 is zij met een groep psychologen vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar Almere vertrokken om mensen met niet-aangeboren hersenletsel en vermoeidheidsproblemen opnieuw voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met de UvA wordt nog steeds nauw samengewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe onderzoeks- en interventieprogramma’s voor verschillende doelgroepen. De jongerenprojecten Almeerkans en Meiden met Pit! zijn hiervan goede voorbeelden, maar ook het project Into Work dat in samenwerking met de gemeente Almere wordt uitgevoerd hoort tot hun corebusiness.

Elly Zeef: “De laatste jaren richten wij ons in toenemende mate op ondernemers. Vanuit een werkgeversperspectief wordt gekeken welke (potentiële) werknemers begeleiding nodig hebben van een coach of een psycholoog en hoe teams meer zelfregulerend en daarmee meer efficiënt kunnen werken”, zo licht ze toe. “Het laatste vraagt om hooggekwalificeerde professionals die strategisch kunnen meedenken met de ondernemers. Uitgaande van de behoefte van de ondernemers en de groeimogelijkheden van de werknemers worden deze binnen veranderingsprogramma’s op taken gezet waar ze goed in zijn. Om voor op de golf te kunnen varen, zetten wij de kennis en expertise van onszelf en die van de UvA in”, aldus Elly Zeef. “Immers de kennis op het gebied van arbeid, onderwijs en zorg verdiept zich de laatste jaren sterk. Er wordt meer en meer methodisch gewerkt en de psychologie vormt daarvoor een stevige basis. Wij maken dankbaar gebruik van deze academische kennis.”

De Vliegende Brigade


Elly Zeef is tevens lid van de Vliegende Brigade, die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De Vliegende Brigade is sinds een jaar actief in Almere. Ze kijkt vanuit de ogen van de Triple Helix (overheid, onderwijs en ondernemers) naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Welke behoeften kennen de ondernemers, wat kan het onderwijs leveren en hoe kan de overheid bij deze aansluiting ondersteunen. Elly levert naar eigen zeggen een bescheiden bijdrage aan een veranderende manier van met elkaar omgaan binnen de Triple Helix.

Naast het commercieel ondernemen geeft zij ook het sociaal ondernemen binnen de Vliegende Brigade gestalte. “Naast het realiseren van vaste banen werk ik ook in de Vliegende Brigade aan duurzaam werk. Dit om naast tevreden ondernemers ook tevreden werknemers te krijgen.

Met de leden uit de Vliegende Brigade geloof ik in een manier van ondernemen die mede gebaseerd is op onderling vertrouwen.” «

www.mindatwork.org

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Ruud Voest