Gepubliceerd op 30 april 2020

Driekwart middenbedrijf verwacht ook in 2021 nog lagere omzet

Driekwart van de middelgrote ondernemingen (omzet tussen € 2,5 – € 500 miljoen) verwacht óók in 2021 nog een lagere omzet te hebben dan in 2019 als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wordt een reductie van het personeelsbestand voorzien van gemiddeld 11,4% tussen januari 2020 en 2021. Desondanks denkt op dit moment bijna geen van de bedrijven failliet te gaan. Dit zijn enkele resultaten uit een enquête door Kruger onder bestuurders van ondernemingen met een omzet tussen € 2,5 – € 500 miljoen.

In de enquête, gehouden in de week van 20 april (grotendeels voor de meest recente verlenging van de maatregelen), is aan ondernemers, directie- en managementleden gevraagd naar de verwachte effecten van het coronavirus op het korte termijn toekomstperspectief van hun onderneming en de verwachte veranderingen in bedrijfsvoering. “De meeste media-aandacht gaat tot heden steeds over of geeft de associatie met het echte kleinbedrijf (kapper, kroeg, horeca) of over het echt grote bedrijf. Deze enquête gaat juist over het middelgrote bedrijf”, stelt Kees Lieve, partner bij Kruger. “Bij mij ontstaat het beeld dat de deelnemers heel goed beseffen wat er gaat gebeuren met hun omzet, resultaat en werkgelegenheid, maar ze onderschatten nog in grote mate de risico’s voor de continuïteit van hun eigen bedrijf. Men leeft vaak nog in de niet rationele veronderstelling dat het voor hen hopelijk wel meevalt.”

Optimisme ondanks forse omzetdalingen, ook in 2021

84% van de ondervraagden verwacht een afname in de omzet in 2020 t.o.v. 2019. Iets minder dan de helft zegt aanvullende steun of extra krediet nodig te hebben om te overleven. Opvallend is dat de kleinere ondernemingen (< € 25 mln.) op meer omzetverlies rekenen dan de grotere, maar verwachten minder bezuinigingsmaatregelen te nemen, minder van steunmaatregelen gebruik te maken en minder beroep te doen op financiers.

De schade blijft niet tot dit jaar beperkt: 73% van de ondervraagden verwacht dat de coronacrisis ook in 2021 de omzet negatief zal blijven beïnvloeden. Desondanks is men overwegend optimistisch over de snelheid van het herstel als de maatregelen versoepelen. Bijna geen van de bedrijven ziet een faillissement op dit moment als meest waarschijnlijke scenario. Overigens is er nog wel veel verdeeldheid of het dieptepunt reeds is bereikt. Ook rekent slechts 4% op een mogelijke heropleving van het coronavirus.

Reductie personeelsbestand van gemiddeld 11,4 procent

Om de verwachte langdurige effecten op de economie het hoofd te bieden geven vrijwel alle ondervraagden aan bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ondanks de NOW-maatregel maken de meeste middelgrote bedrijven zich op om te reorganiseren. De ondervraagden verwachten tussen januari 2020 en 2021 een reductie in hun personeelsbestand van gemiddeld 11,4%. Daarnaast verwachten zij te besparen op kosten zoals indirect personeel, marketing en overige overhead. Ook geeft een groot deel aan investeringen terug te schroeven of uit te stellen.

Over de Kruger enquête

Kruger uit Rotterdam biedt sinds 1988 diensten aan op het gebied van Business Consulting, Interim Management, Executive Search en Corporate Finance en heeft gedurende haar bestaan een groot netwerk opgebouwd van o.a. ondernemers en directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote ondernemingen. De uitkomsten van de eerste enquête zijn gebaseerd op beantwoording door 166 bestuurders. De enquête wordt periodiek herhaald. Meer dan 80% van de antwoorden werden ontvangen vóór de persconferentie van 21 april 2020.

Femia Overtoom

+31 (0)10 21 21 922
fovertoom@kruger.eu
kruger.eu
Steupelstraat 50 • 3065 JE Rotterdam