Gepubliceerd op 2 december 2016

De Arbodienst is altijd dichtbij

De ArbodienstVeel ondernemers komen voor het eerst in aanraking met een arbodienst wanneer er (langdurig) verzuim is. Dat is jammer, want een arbodienst kan veel meer betekenen voor ondernemers.

Landelijke dekking met een regionale aanpak


De Arbodienst is met vijftig werknemers groot genoeg om ondernemers in heel Nederland daadkrachtig, adequaat en persoonlijk bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en werknemers bij een duurzame re-integratie. De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en een regionale aanpak. In elke provincie heeft De Arbodienst een team van deskundigen klaarstaan. Deze deskundigen kennen letterlijk de weg in de provincie en kunnen ook doorverwijzen naar de juiste partijen. Ze hebben korte lijnen met ziekenhuizen, behandelaars en re-integratiebedrijven.

‘Verzuim komt altijd ongelegen’

Snelle terugkeer naar werk


“Verzuim komt altijd ongelegen”, weet Nathalie de Haas, algemeen directeur van De Arbodienst. “De schade voor ondernemers kan erg oplopen. Gemiddeld verliezen MKB-ers zo’n tien procent van de loonsom aan de directe en indirecte verzuimkosten. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven zijn die kosten direct voelbaar en leiden soms zelfs tot een faillissement.” Wellicht hadden de hoge kosten bespaard kunnen worden als er eerder preventieve maatregelen waren genomen. De Arbodienst heeft een heel pakket aan aanvullende en preventieve diensten, maar als er toch sprake is van verzuim dan is De Arbodienst succesvol in het duurzaam re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers. “Als we een melding krijgen van een zieke werknemer, bellen we eerst met de werkgever voor een intake. Wij vertellen wat er nu voor hem gaat spelen, waar hij op moet letten en wat hij wel en niet moet doen”, legt Nathalie de Haas uit. “Wat moet en mag hij vragen aan de werknemer, hoe vaak neemt hij contact op, wat moet hij wel en niet accepteren van de werknemer. Daarna bepalen we in samenspraak of en welke interventies we gaan inzetten. Onze aanpak is altijd gericht op een snelle terugkeer naar werk.”

Wij komen naar u toe! 


Belangrijk bij verzuim is deze kordate aanpak, maar evenzeer persoonlijk contact. De Arbodienst laat hun artsen op bezoek gaan bij de bedrijven. “Onze artsen, en dat is uniek, komen echt bij de klant binnen. Of je nu één, tien of tienduizend werknemers hebt, als een werknemer ziek is, komt de arts naar het bedrijf toe”, verklaart Nathalie de Haas. “De arts spreekt eerst met de manager of leidinggevende en hoort zijn of haar visie op de zaak. Dan heeft de arts een gesprek met de werknemer. Tot slot vindt er een afsluitend gesprek plaats met de manager, de werknemer en de arts. Dat zorgt voor korte communicatielijnen en alle neuzen staan meteen dezelfde kant op.” Dat is anders bij de grote arbodienstverleners. Bij deze partijen moet de verzuimende werknemer naar kantoor van die arbodienst komen. Het gevolg is dat de arts bevindingen van de werknemer voor waar aan moet nemen. “Onze artsen kijken bij een bedrijfsbezoek naar de cultuur, de werkplekken, de sfeer en dergelijke. De indruk die hij dan krijgt, helpt in onze ogen goed bij het snel oplossen van mogelijke oorzaken van verzuim. Ook wordt de terugkeerdrempel naar de werkvloer verlaagd door deze werkwijze.”

Voorkomen is beter dan genezen


De Arbodienst is er alles aan gelegen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden gedurende hun hele loopbaan. Vandaar dat het pakket aan preventieve maatregelen van belang is. Maar als een werknemer een werk/privé disbalans heeft of tegen een burn-out aanzit, kan snelle psychische hulpverlening essentieel zijn. “Daarvoor hebben we vorig jaar De Preventiedienst opgericht”, zegt Nathalie de Haas met trots. “We kunnen binnen enkele dagen een interventie inzetten. Dat is uniek in de markt.”

Bent u op zoek naar een arbodienst die ruime ervaring heeft met ondernemers wegwijs te maken in de wereld van arbodienstverlening? Bel De Arbodienst voor een vrijblijvende kennismaking. «

De Arbodienst

www.de-arbodienst.nl