Gepubliceerd op 13 december 2017

Blockchain … en nu?

Blockchain gaat ons leven drastisch veranderen. Maar wat is het precies? En wat betekent invoering van de technologie voor bedrijven, overheden en burgers?

“Een blockchain (soms in het Nederlands vertaald als blokketen) is een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Zelfs de beheerder van nodes kan deze gegevens niet vervalsen. Dit komt door het gedistribueerde systeem. Binnen dit systeem vindt er gegevensuitwisseling en verificatie tussen de nodes plaats. Dit gebeurt door middel van een consensus. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen.” – WikiPedia. Simpel vertaald; een digitaal gedistribueerd universeel grootboek.

Netwerken

De technologie is prima toepasbaar in bijna ieder domein! De financiële, juridische, verzekering en zorg domeinen zullen daarin vooroplopen. Hun wereld bestaat vaak uit een netwerk van partijen waar veel transacties plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het proces waar een patiënt bij zijn verzekeraar doorheen gaat. Verzekerde, verzekeraar, zorgverlener(s), toezichthouder, overheid en mogelijk het sociaal netwerk (mantelzorg)? Door blockchain toe te passen binnen hun processen bereiken ze verdergaande transparantie, traceerbaarheid, beschikbaarheid en efficiency.

Vertrouwen

Veel diensten en producten vertrouwen op grootboeken waarin transacties en overige gegevens zijn opgetekend. Het sleutelwoord is vertrouwen. En een goed voorbeeld is geld. Vroeger hadden we gouden munten, tegenwoordig is geld voor het belangrijkste deel digitaal. Als je in de tachtiger jaren had gezegd dat je binnen drie klikken met internetbankieren je geldzaken zou regelen, zou je voor gek worden verklaard. Blockchain regelt vertrouwen op een andere manier. Met blockchain wordt digitale data uniek en on-vervalsbaar. Alle contracten worden met de computer in de blockchain gezet. Deze data is gemakkelijk op te vragen, het is veilig en een tussenpersoon, zoals een notaris, is dan niet meer nodig. Hoe de technologie blockchain zich verder gaat ontwikkelen en op welke termijn het definitief doorgang vindt is moeilijk te zeggen. Maar een ding is zeker; de verandering is ingezet!

– Dhr. Ing. B.E.S. Soochit
TriMaya BV
The proof of the system is in the testing
E-mail info@trimaya.nl
www.trimaya.nl