Gepubliceerd op 2 december 2016

Je bent ondernemer en de bank wil niet lenen. Andere mogelijkheden?

Een alternatief is dan fondsen te werven via internet. Crowdfunding heet dat. Kies dan wel voor een degelijk online-crowdfundingplatform, want er zijn veel 
avonturiers in deze wereld. Zo’n site laat alleen serieuze onder-
nemingsplannen toe en minimaliseert het gevaar van roekeloosheid. Dat betekent veel transparantie voor de geldschieter. 
Zo’n platform is de etalage waarin fondsen geworven worden. 
De investeerder kan daarin goed zien, waarin hij gaat investeren. 
En u boezemt zo als vragende ondernemer vertrouwen in. Een 
degelijk platform onderscheidt zich door allerlei eisen aan de 
geldvragers te stellen. Zo dienen zij veel gegevens vrij te geven 
en inzicht te geven.

Zorg als ondernemer voor een coöperatie, waarin de investeerders kunnen deelnemen. Zet daarin dan een bestuur van investeerders samen met de ondernemer, zodat de investeerders alles goed kunnen blijven volgen.Zorg voor een stichting derdengelden, waarop de investering gestort wordt door de coöperatie. Die stichting neemt een participatie in de onderneming, die geld vraagt, via een aandelenpakket. En verzorgt volgens de afspraken met de coöperatie de financiele afhandeling, waaronder de verwerking van dividenden 
en aflossing. Zij wordt niet meegetrokken in een faillissement van de ondernemer en is onafhankelijk.

Tussen de diverse onderdelen zijn er afspraken: Tussen platform 
en ondernemer; een participatieovereenkomst tussen de stichting-investeerder en de ondernemer; tussen de stichting en coöperatie over bijvoorbeeld de doorbetaling van dividenden en aflossing en tenslotte tussen de coöperatie en de investeerder over zijn lidmaatschapsrecht en zijn daaraan gekoppelde bevoegdheden.

Zo is online crowdfunden wat ingewikkelder dan wat geld overmaken 
naar de geldvrager, maar wel veel degelijker en meer onderbouwd. Tenslotte wil iedere betrokkene daar toch een succesvolle investering van maken?! En dit eventueel nog een keer doen. «

SCHRETLEN NOTARIS
mr. Karel J.M. Schretlen
www.schretlennotaris.nl