Gepubliceerd op 15 april 2020

Bedrijfssluiting tijdens coronacrisis: keert mijn verzekering uit?

Tijdens deze coronacrisis vragen veel bedrijven zich af of hun verzekering voor de financiële schade opkomt als zij tijdelijk niet kunnen werken of als zij het bedrijf moeten sluiten.

In dit verband geldt in eerste instantie dat iedere verzekeringsovereenkomst anders is en afgestemd is op het specifieke bedrijf. Daarom moet in ieder afzonderlijk geval per definitie worden nagegaan of de verzekering überhaupt verplicht is uit te keren.

Over het algemeen kan worden gesteld dat het risico van een pandemie niet door een verzekering tegen bedrijfsonderbreking (Betriebsunterbrechungsversicherung) wordt gedekt. De bedrijfsonderbreking moet tenslotte te wijten zijn aan een materiële schade. Dat is in dit verband zeker niet het geval. Ook een onderbreking van leveringsketens als gevolg van het coronavirus zal over het algemeen niet leiden tot een vordering op de eigen verzekering.

Als een bedrijf moet sluiten dan zal een verzekering waarschijnlijk alleen kunnen uitkeren als het bedrijf op grond van officiële maatregelen door de bevoegde autoriteiten wordt gesloten.

Daarnaast moet ook nog aan andere eisen worden voldaan die uit de afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten blijken.

Bedrijven in de horeca, de hotelbranche of de foodindustrie hebben vaak een extra verzekering afgesloten tegen bedrijfssluitingen op grond van mogelijke infectierisico’s. In dit verband zou men er eigenlijk van kunnen uitgaan dat de huidige pandemie daar eveneens onder valt.

Maar ook in het kader van deze verzekeringsovereenkomsten zijn veel verzekeraars op dit moment terughoudend met een uitkering. Want in de verzekeringsvoorwaarden worden de verschillende infecties (ziekteverwekkers) specifiek benoemd. Aangezien het coronavirus een “nieuw” virus is, staat dit ook niet in de voorwaarden. Verzekeraars beroepen zich er daarom op dat zij niet tot uitkering verplicht zijn.

Het is de vraag of deze opvatting op deze manier in stand kan blijven. Een afwijzing van een uitkering zou daarom in ieder geval nauwkeurig moeten worden getoetst.

Bovendien rijst nog de vraag of de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk kan worden gesteld. Het kan namelijk zijn dat de tussenpersoon erover had moeten informeren dat nieuwe virussen niet onder de dekking van de verzekering vallen.

Ten slotte is het niet uitgesloten dat verzekeraars in het kader van deze coronacrisis een oplossing zullen uitwerken om ook in niet duidelijke gevallen een compensatie uit te keren. De druk op de verzekeraars is momenteel erg hoog.

Wilt u meer weten over Duitse verzekeringen in het algemeen en de gevolgen van covid-19 in het bijzonder, neem dan contact op met Cathrin van den Hurk.

#miete #gewerbliche_miete #corona #covid_19 #krise #vermieter #mieter

 

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstr. 31
D-47533 Kleve
Tel: 0049 – 2821 – 72220
Mail: kanzlei@strick.de
Web: www.strick.de