Gepubliceerd op 20 april 2020

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: dekt schade door werk

Veel zzp’ers of mkb’ers denken dat verzekeringen die zij privé hebben afgesloten (de motorrijtuigenverzekering bijvoorbeeld) ook ingezet kunnen worden voor schade die zij veroorzaken als ondernemer. Maar dat is niet zo.

Bescherm bedrijf en medewerkers

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Dat is logisch en daar houdt u rekening mee. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en kan soms grote gevolgen hebben. Het zou heel erg zijn als u aansprakelijk wordt gesteld voor een grote schadepost die u niet kan betalen. Daarom heeft elke ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Daarmee beschermt u uw bedrijf en uw medewerkers bij ongelukken. Dat kan zelfs wanneer ze thuis werken.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de schade aan personen en spullen die door u of uw bedrijf veroorzaakt is. Bijvoorbeeld omdat er bij de schilderwerkzaamheden een blik verf van een steiger valt. En wat dacht u van de claim van uw klant omdat hij struikelde over een losliggende kabel op uw kantoor, zijn arm brak en daardoor een paar weken zijn werk niet kan doen. Bovendien kan de AVB uitkeren als er bij het thuiswerken bijvoorbeeld een laptop beschadigd raakt.

Wat is (niet) verzekerd?

U kunt gebruik maken van de AVB in onder meer de volgende gevallen:

  • U of uw personeel veroorzaakt schade (persoonlijk letsel of materiële schade).
  • Ingehuurd personeel veroorzaakt schade. Denkt u maar eens aan een verkeerd afgeleverd pakket. Wie is daar verantwoordelijk voor?
  • Bij productaansprakelijkheid: Wanneer er een ongeluk wordt veroorzaakt omdat uw product gebrekkig is (bijvoorbeeld het traphekje wat niet goed sluit).
  • Aansprakelijkheid in geval van milieuschade.

De verzekering dekt de schade aan uzelf of uw eigen bedrijf niet. U kunt ook geen gebruik maken van de AVB als er sprake is van opzettelijke fouten of moedwillig overtreden van de regels.

De gevolgen van een claim

De kans dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld na een fout wordt steeds groter. Dat komt omdat de claimbereidheid bij klanten en consumenten steeds groter wordt. Elke claim, ook al is die onterecht, kost u tijd en energie. Vaak levert dit een hoop stress op. Bovendien kan een ongelukkig voorval erg negatief voor uw bedrijf uitpakken. Natuurlijk is er de financiële schade maar wat te denken van uw bedrijfsimago? Op de sociale media worden problemen snel gedeeld. En als u het niet snel genoeg naar tevredenheid oplost verspreid het slechte nieuws zich nog sneller dan verf uit een omgevallen blik.

De beste verzekering

De dekking van de AVB wordt altijd op maat gemaakt. Want elke bedrijfssector brengt andere risico’s met zich mee. Verzekeringsspecialist Cheapp heeft een aantal online rekentools ontwikkeld waarmee u in een paar klikken berekend welke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het best bij uw onderneming past en wat u daarvoor betaalt. Wanneer u verzekeringen combineert in een MKB- of ZZP-pakket, wordt de premie sowieso lager. Daarin kan bijvoorbeeld ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) worden opgenomen. Deze dekt de financiële schade door administratieve fouten of verkeerde adviezen. Lees hier meer over in het artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: financieel vangnet voor fouten.

Thuis werken

Wanneer uw medewerkers thuis werken of wanneer ze naar huis fietsen, kan er ook een ongeluk gebeuren. Net als tijdens een bedrijfsuitje. Wie is hier verantwoordelijk voor? De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren dit niet automatisch mee, maar het kan wel als extra optie worden aangevraagd. Wilt u hierover persoonlijk advies? Geen probleem, Verzekeringsspecialist Cheapp kent geen keuzemenu’s of wachtmuziekjes. Tijdens kantooruren wordt u direct geholpen door een van onze gespecialiseerde medewerkers en daarvoor betaalt u niets extra. Neem vandaag nog contact op met:

De zakelijke verzekeringsspecialist Cheapp

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168 – 32 72 81
info@cheapp.nl
www.cheapp.nl