Gepubliceerd op 5 september 2018

‘Aanraken is begrijpen’

Sinds enkele maanden is de praktijk “Het Ontmoeten” gevestigd in het pand van de Quintus Five Groep aan het Damsterdiep in Groningen.

De Quintus Five Groep biedt een totaalpakket aan dienstverlening op het gebied van verzuim en arbeidsomstandigheden. De praktijk “Het Ontmoeten” werkt op een specifieke manier aan gezondheid en welzijn door toepassing van Tactiel Stimulering. Letterlijk betekent dit: de tastzin stimuleren. Door het ritmisch aanraken worden de zenuwuiteinden in de huid gestimuleerd om een prikkel naar de hersenen te sturen zodat het hormoon oxytocine vrijkomt. Dit hormoon zorgt voor rust en ontspanning.


Stress en Burn-out.
Veel mensen ervaren zoveel stress dat zij er overspannen door raken of zelfs een burn-out kunnen krijgen. Voortdurende spanning heeft tot gevolg dat het lichaam stresshormonen zoals cortisol en adrenaline aanmaakt. Door toepassing van tactiel stimulering komen hormonen vrij, die een tegenhanger van de stresshormonen zijn. Gezondheid, conditie en welbevinden verbeteren en er ontstaat weer een balans. Tactiel Stimulering kan ook een goede ondersteuning bieden bij o.a. slaapstoornissen, pijnbestrijding en rouwverwerking. Na een intakegesprek en een eventuele proefbehandeling wordt een behandelplan opgesteld. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Veronique Koster.

Mobiel : 06-26282819
Email: evt.koster@home.nl

Praktijkadres:
Damsterdiep 49-53
9711 SH Groningen