Gepubliceerd op 15 augustus 2018

3 verrassende aandachts-punten om (toch!) bedrijfsfinanciering te krijgen

De criteria en afwegingen van banken om ondernemers in het MKB een goede financiering te gunnen, zijn in de afgelopen jaren nogal veranderd. Dat wil echter niet zeggen dat er geen financiering meer wordt gegeven. Sterker nog: effectief verstrekken banken nog steeds het meeste krediet. Daarnaast zijn er steeds meer alternatieve financiers. Maar hoe ziet de ondernemer door de bomen het bos: met andere woorden, hoe vertaalt hij die nieuwe criteria en mogelijkheden naar zijn eigen situatie?

Aan het woord is Taco Hellemans van Hellemans Bedrijfsadvies. “Eigenlijk zou een ondernemer een duizendpoot moeten zijn om al die nieuwe kaders echt goed te kunnen begrijpen”, zegt hij. “Maar dat is uiteraard onmogelijk; een goede ondernemer weet dat hij zijn focus moet behouden. Hij moet vooral doen waar hij goed in is. Tegelijkertijd zijn er altijd andere mogelijkheden in de markt ontstaan. Maar dan is het wel van belang dat de MKB’er precies weet wat hij wil en vooral wáár hij staat.”

Taco heeft drie aandachtspunten voor ondernemers in het MKB die niet alleen financiering zoeken, maar ook hun kans willen vergroten op het verkrijgen van financiering.

1. Een goede voorbereiding!

“Dit lijkt een open deur, maar toch noem ik deze als eerste aandachtspunt. Een ondernemer moet zich bewust worden van zijn sterke punten, zijn eigen aandachtspunten en die van zijn bedrijf. Een ondernemer heeft per definitie eigen blinde vlekken; wat voor hem vanzelfsprekend is, hoeft voor derden niet vanzelfsprekend te zijn. Dit betekent dat er een gezonde dosis zelfreflectie en sparring ontwikkeld moet worden, naast inzicht in financiële prestaties, om tot het beste verhaal te komen. Alleen dán wordt de kans vergroot op het verkrijgen van de juiste financiering.”

2. De tijden zijn veranderd!

“Waar het 10 jaar geleden wellicht nog allemaal vrij duidelijk was wie welke rol speelde (‘de banken zijn er om te financieren’), zo ziet de wereld er in 2018 wezenlijk anders uit. De uitvoering van financieringsaanvragen is drastisch gewijzigd. De spelregels zijn anders. De media weten ook vaak te melden dat ondernemers ontevreden zijn over wat er wel en niet meer kan, mede ook ingegeven door veranderde wet- en regelgeving, maar er is geen reden tot ontevredenheid. Het spel wordt alleen anders gespeeld.”

3. Zoek efficiency in je tijdsbesteding!

“Maak niet je core business van financiering. Ga in gesprek met een deskundige sparringpartner, die weet hoe het spel wordt gespeeld. Blijf je druk maken over je klanten. En, over je producten. Natuurlijk moet je de grote lijnen van een financieringsaanvraag wel snappen, maar een deskundige financieringsspecialist kan dat in gewone mensentaal uitleggen.”

Taco verwacht dat op het gebied van bedrijfsfinanciering in de komende 10 jaar nog veel meer nieuwe vormen gaan ontstaan. “Er zijn leemtes die door creatieve ondernemers zullen worden ingevuld. De traditionele bankpartijen zullen ontdekken dat ze eigenlijk niet wendbaar genoeg zijn. Dit alles betekent wel voor de ondernemer dat hij kritisch moet blijven. Ja, de voorwaarden en omstandigheden zijn continu aan verandering onderhevig; tegelijkertijd blijft de basis wel hetzelfde. Want, risico en rendement gaan altijd hand-in-hand.” 

Bij bedrijfsfinanciering heeft u vooral behoefte aan iemand die boven de materie kan staan en richting geeft aan uw keuzes. Hellemans Bedrijfsadvies helpt hierbij. Onafhankelijk en altijd in het belang van de ondernemer. «

Hellemans Bedrijfsadvies
Hoofdstraat 160-162, 2182 EP Hillegom
Telefoon 0252 – 503600
E-mail taco@hellemansbedrijfsadvies.nl

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Luuk Gosewehr