Gepubliceerd op 17 april 2019

Bedrijfsopvolgingsregeling, een fiscaal cadeau

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Schenk- en Erfbelasting en de Inkomstenbelasting geeft u als ondernemer ruime mogelijkheden om een fiscaal cadeau te geven aan uw kinderen/bedrijfsopvolgers.

Wat is de BOR?

Binnen de Schenk- en Erfbelasting kunt u als ondernemer uw onderneming tot een waarde van € 1.084.851 volledig zonder heffing van Schenk- of Erfbelasting doorschuiven naar uw kinderen/bedrijfsopvolgers. Boven dit bedrag geldt nog eens een vrijstelling van 83%. Daarnaast kunt u als ondernemer/DGA bij het schenken van uw onderneming de aanmerkelijk belang heffing op de aandelen onbelast doorschuiven naar uw kinderen/bedrijfsopvolgers. Per saldo kan er door gebruik te maken van de BOR een belastingvoordeel worden gerealiseerd van circa 40% van het te schenken ondernemingsvermogen. Al met al een zeer royaal fiscaal cadeau!

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het toepassen van de BOR. Zo dient u als schenker te voldoen aan de bezitseis. Dit betekent dat u de te schenken onderneming minimaal vijf jaar voor de schenking in bezit moet hebben. De kinderen/bedrijfsopvolgers dienen op hun beurt te voldoen aan de voortzettingseis. Dit betekent dat de kinderen/bedrijfsopvolgers de verkregen onderneming na de schenking minimaal vijf jaar dienen voort te zetten.

Binnen de BOR wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen. De BOR kan alleen worden toegepast op het ondernemingsvermogen en niet op het beleggingsvermogen, zoals bijvoorbeeld de overtollige liquide middelen of de aan derden verhuurde vastgoedportefeuille.

Is de BOR ook voor u interessant?

Gelet op de ruime vrijstellingen is de BOR een zeer voordelige regeling. Zeker als u reeds voldoende vermogen heeft opgebouwd om van te leven en u niet (volledig) afhankelijk bent van de verkoopopbrengst van uw onderneming. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie na de verkoop van uw onderneming is het verstandig om eerst een Persoonlijk Financieel Plan op te (laten) stellen. Dit Persoonlijk Financieel Plan geeft u inzicht in het huidige en toekomstige inkomen van u en uw eventuele partner. U kunt vervolgens beoordelen of het passend is om uw kinderen/bedrijfsopvolgers nu al een deel van uw onderneming te schenken met toepassing van het fiscale cadeau van de BOR.

De exacte invulling van de bedrijfsopvolging naar uw eigen kinderen met toepassing van de BOR is uiteraard maatwerk waarbij meer elementen een rol spelen. Zo is het mogelijk om bij een (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging naar uw kinderen in eerste instantie de volledige zeggenschap te behouden binnen de onderneming. Daarnaast kunt u ook na de schenking nog grip houden op het geschonken vermogen, bijvoorbeeld door de schenking plaats te laten vinden onder herroepelijke voorwaarden.

Als u ook kinderen heeft die niet als bedrijfsopvolgers zijn betrokken bij de onderneming, dan wilt u hen wellicht compenseren. Bijvoorbeeld door de niet-bedrijfsopvolgers een groter deel van uw overige vermogen te schenken of na te laten. Ook deze zaken dienen in een zorgvuldig BOR-traject meegenomen te worden.

De BOR is een mooi fiscaal cadeau, maar dient wel met zorg ingepakt te worden.

Christian Huiberts RB
MRW Accountants & Adviseurs
chuiberts@mrw.nl
mrw.nl

 

 

 

 

 

Onze partners