Gepubliceerd op 1 november 2016

IT-beheer voor het mkb: continuïteit, kwaliteit én lagere kosten

Nagenoeg elk bedrijf is afhankelijk van het functioneren van de IT. Voor het mkb is het echter niet altijd financieel rendabel om daarvoor zelf IT’ers in huis te hebben.

Dat hoeft ook niet, zegt Will Pekelharing van Gene IT Solutions. “Je ziet de uitdaging voornamelijk bij mkb-bedrijven tot tweehonderdvijftig medewerkers. Ze zouden minimaal twee IT’ers in dienst moeten nemen om de continuïteit te waarborgen. Dat betekent al snel tachtigduizend euro per jaar aan salarissen. De interne IT-afdeling is daarmee de helft van de tijd overbemand, maar in drukke perioden en/of bij calamiteiten onderbemand. Geen ideale situatie dus. De IT uitbesteden is daarom voor veel mkb’ers veel interessanter: een persoonlijk team van minimaal drie personen 24/7 beschikbaar hebben, voor een fractie van dat bedrag.”

Een extern IT-team

Pekelharing startte zijn bedrijf ruim tien jaar geleden en richt zich volledig op het IT-beheer voor het mkb. Inmiddels werken er tien IT’ers bij Gene IT Solutions voor een gestaag groeiende klantenkring. “Onze klanten zijn bedrijven vanaf ongeveer twintig tot honderdvijftig medewerkers. Het verloop onder de klanten is heel laag en datzelfde geldt voor onze medewerkers.” Dat laatste is vooral ook belangrijk omdat er voor elke klant een persoonlijk IT-team klaar staat. “We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen. De klant ziet steeds dezelfde gezichten: een extern IT-team, dat opereert als een interne IT-afdeling. Daarom weet het team precies wat er speelt en wordt op elke vraag en ontwikkeling direct en adequaat ingespeeld.

We komen ook regelmatig even kijken, om de sfeer te proeven en om de vinger aan de pols houden. Als er vragen zijn, kunnen we die meteen beantwoorden en eventuele ongemakken oplossen. Het is ons werk om de klant ongestoord te laten werken; om de klant operationeel te houden. Bij calamiteiten zijn we binnen het uur op locatie. Voor zover ik weet, zijn wij de enige die deze garantie standaard aan onze klanten geven.”

Meerdere IT-oplossingen voor het mkb

Het voordeel van uitbesteden is niet alleen dat de continuïteit wordt gewaarborgd, de medewerkers van Gene IT Solutions hebben een brede IT-kennis en ervaring doordat ze voor meerdere organisaties de IT beheren. “Onze mensen blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Wij vinden dat een uitdaging.

Kennis die we opdoen voor bedrijf A kunnen we ook toepassen bij bedrijf B en C en vice versa. We hebben meerdere IT-oplossingen voor het mkb. Momenteel wordt bijvoorbeeld ‘de cloud’ nogal eens gepresenteerd als een alles omvattende oplossing, maar bedrijven realiseren zich vaak niet dat het ook duur kan zijn. Als je de totale kosten berekent over een periode van vijf jaar, dan is ‘de cloud’ misschien wel duurder dan eigen hard- en software installeren en laten beheren. Maar ‘de cloud’ kan weer wel interessant zijn voor bedrijven met regelmatige piekbelastingen of als je vaker onverwachts moet opschalen.”

Een ander ‘hot item’ is de beveiliging van bedrijfsgegevens, merkt Will Pekelharing. “Technisch kun je veel voorkomen, maar het grootste gevaar zit in de wijze waarop medewerkers met bedrijfsgegevens omgaan. Het is nuttig om dat door een externe partij te laten beoordelen. Wij zijn daar de laatste tijd veel mee bezig. Daarnaast vraagt cybercrime vooral ook beleidsmatig om maatregelen, mede als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Ook over dat onderwerp denken wij momenteel met veel klanten mee.”
www.gene-it.nl

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Onze partners