Gepubliceerd op 30 november 2017

Belastingplan 2018 aangenomen

Vorige week is het belastingplan 2018 door de Tweede Kamer goedgekeurd. Ook het meer inkomstenbelasting moeten gaan betalen als de schuld op je eigen woning is afgelost (ook wel “aflosboete” genoemd) is er door.

Er zijn nog wel een paar wijzigingen aangebracht. De meest opvallende zijn:

  • Het binnen twee jaar boetevrij mogen verbeteren van je aangifte inkomstenbelasting wordt nu slechts afgeschaft voor verzwegen inkomen dat is opgekomen in het buitenland.
  • De voorgestelde wetswijzigingen in de schenkbelasting met betrekking tot het overdragen van vermogen bij een huwelijk of een samenlevingscontract komen te vervallen. Verzocht wordt om goedkeurend beleid over een verdeling van het gezamenlijke vermogen dat de 50-50-grens niet overschrijdt, in een besluit op te nemen.
  • Schenkingen aan culturele instellingen: er mag in de aangifte inkomstenbelasting blijvend 1,25 maal van deze schenkingen worden afgetrokken en in de aangifte vennootschapsbelasting zelfs blijvend 1,5 keer van deze schenkingen (dit moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie).
  • De gedeeltelijke afschaffing van de vrijstelling van BTW voor (diensten aan) zeeschepen wordt een jaar uitgesteld: tickets voor de veerdiensten van en naar onze Waddeneilanden zijn daarom nog tot 1 januari 2019 vrij van BTW.

De inhoud van het belastingplan 2018 vind je hier. De daarop aangebrachte wijzigingen in verband met het regeerakkoord zijn hier terug te lezen. Voor de wetswijzigingen geldt dat ze pas definitief worden als ook de Eerste Kamer akkoord gaat.

Onze partners