Gepubliceerd op 5 december 2016

Ondernemers en DGA’s hebben onvoldoende beeld van hun persoonlijke financiële toekomst

Als ondernemers gevraagd wordt naar hun pensioen, dan weten ze eigenlijk nooit precies hoe ze er nu werkelijk financieel voor staan en wat voor gevolgen dit heeft voor de toekomst. En dus: hoe hun toekomstig pensioen er voor staat. Aan het woord is Henk-Jan Roersma, senior belastingadviseur bij Countus Accountants en Adviseurs in Almere. “Wat er ontbreekt aan kennis bij de meeste ondernemers? Inzicht en overzicht.”

Volgens de zichtbaar bevlogen Henk-Jan is pensioenplanning feitelijk slechts een klein onderdeel van het complete financiële plan dat ondernemers in beeld moeten hebben. “Ze weten het ongeveer, maar niet precies”, stelt hij. “En het moge duidelijk zijn: dat is niet voldoende.”

Henk-Jan heeft het over een aantal foutieve aannames, die hij vaak ziet bij ondernemers, vooral DGA’s, als ze met hem in gesprek gaan over pensioen. “Ze menen vaak het wel goed te hebben geregeld”, zegt hij. “Ze zeggen: ‘Ik heb toch pensioen in eigen beheer?’. Maar als je hen vraagt, wat dat dan precies inhoudt, dan weten ze geen exact antwoord te geven. Ze veronderstellen dat ze dit alles onder controle hebben. Maar, is er wel geld beschikbaar als de BV de pensioenuitkeringen moet gaan doen?

Ze zijn er nog veel te vaak van overtuigd, dat de verkoop van de onderneming – in de toekomst – uiteindelijk de (pensioen)pot kan vullen. Maar ik heb al vaak meegemaakt dat de ondernemers teleurgesteld zijn in de uitkomsten van de berekening die hiervan wordt gemaakt. Sterker nog: ze komen van een koude kermis thuis.”

“Wat gebeurt er eigenlijk met je bedrijf als je morgen tegen een boom rijdt”

Volgens Henk-Jan is dé vraag die moet worden gesteld, in hoeverre ondernemers zijn voorgesorteerd op de toekomst. “Als ik het met mijn klanten heb over het belastingadvies dat ik geef, dan trek ik de discussie uiteindelijk breder. Veel breder. Bijvoorbeeld over bedrijfsoverdracht in de toekomst. Kan de onderneming eigenlijk wel functioneren als de initiële eigenaar – de huidige directeur – niet meer in het zadel zit? En, hoe zit het met de familie? En, de kinderen. Is daar wel een regeling voor getroffen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een levenstestament. Veel ondernemers hebben dat niet. Dat is simpelweg een verklaring van wat er geregeld moet worden en wie welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft, als de DGA niet meer in staat is om zelf leiding aan de onderneming te geven. Nee, hij is dus niet overleden. Hij is er nog. Maar je zal maar flink ziek worden. Het bedrijf moet wel door kunnen gaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ‘gewone’ testament. Ik pleit altijd voor een reset van je eigen testament. Immers, oorspronkelijke uitgangspunten moet je echt opnieuw willen bekijken, omdat de persoonlijke situatie inmiddels veranderd kan zijn, maar zeker ook de wet- en regelgeving continu wijzigen.”

Compleet plaatje
Henk-Jan ziet het als zijn rol (als zijn verplichting!) om te triggeren. “Zo zeg ik letterlijk wel eens in de gesprekken: ‘Wat gebeurt er eigenlijk met je bedrijf als je morgen tegen een boom rijdt?’ Ik probeer dan ook altijd het netwerk rondom de ondernemer daarbij te betrekken. Hij heeft namelijk ongetwijfeld ook andere financiële adviseurs, die ieder op hun eigen vakgebied adviseren. Maar het gaat uiteindelijk om het complete plaatje.

Het zijn allemaal communicerende vaten. Het zijn ogenschijnlijk allemaal losse puzzelstukjes. Maar hoe zetten we ze in elkaar voor het beste plaatje?”

Henk-Jan erkent dat er ook een ‘spannend element’ zit in die gesprekken met ondernemers. “Ik zou het zelfs soms ‘emotioneel beladen’ noemen”, zo stelt hij. “Je betrekt de echtgeno(o)t(e), de kinderen en de medewerkers van de onderneming erbij, die elk hun eigen belangen en wensen hebben, maar die strijdig met elkaar kunnen zijn. Daar kunnen soms gevoeligheden aan de oppervlakte komen, die verborgen zouden blijven, als dat gesprek niet was gevoerd. Ik vind dat ik als adviseur me het moet kunnen veroorloven om gewaagde opmerkingen te maken. Ik schets hen de realiteit. Ik signaleer spanningsvelden en die benoem ik, om vervolgens te helpen daarvoor een oplossing te vinden.”

Henk-Jan realiseert zich goed dat dergelijke gesprekken alleen gevoerd kunnen worden in een sfeer van vertrouwen. “De klant moet mij de autoriteit geven”, zo besluit hij. “Het leuke en interessante aan mijn werk is dan ook als ik zie dat ondernemers op een gegeven moment écht willen aanhaken, omdat ze zien dat ik er ben voor hun belang. En als ze dat écht accepteren, dan gaan ze ook in op mijn confronterende vragen. Simpelweg omdat ze niet alleen hun pensioen, maar ook hun complete financiële planning voor de toekomst op orde willen hebben. Ze beseffen dan dat het een must was om dat gesprek aan te gaan.”

www.countus.nl

Tekst: Jerry Helmers / Fotografie: Ruud Voest

Onze partners