Gepubliceerd op 19 januari 2021

Einde van de vaste reiskostenvergoeding?

In 2020 is de vaste reiskostenvergoeding ook voor thuiswerkers nog geaccepteerd. Deze versoepelde regeling voor werknemers is vanwege de coronamaatregelen ingesteld, waardoor een werkgever de reiskosten ook voor thuiswerkers belastingvrij mocht uitkeren.

Vanaf 1 februari 2021 is dit niet meer het geval. Vanaf 1 februari zal de belastingvrije vaste reiskostenvergoeding stoppen. Werkgevers kunnen nog wel een vaste reiskostenvergoeding uitkeren, maar zullen hierover dan ook belasting moeten betalen. De verwachting is dan ook dat er gekozen zal worden voor alternatieven.

Uitkering van echte reiskostenvergoeding

De reiskosten vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte reiskosten kan wel blijven bestaan. Hiervoor moet wel een opgave worden gedaan van deze reiskosten. Voor de werkelijk gemaakte woon-werkverkeer kilometers kan gebruik gemaakt worden van de automatische rittenregistratie van een app zoals bijvoorbeeld Go Velo. Met het Go Velo fietsstimuleringsprogramma worden niet alleen de fietskilometers geregistreerd, maar kunnen ook de autoritten en wandelkilometers worden gemeten. Hierdoor is dit programma ook als vitaliteitsapp inzetbaar.

Vergoeding van deze woon-werkkilometers kan belastingvrij worden vergoed met 19 cent per kilometer. Als bedrijf kun je er ook voor kiezen om het fietsen te stimuleren en binnen de WKR extra te belonen voor fietskilometers, of woon-werkkilometers op de korte afstand met de auto te ontmoedigen door de eerste kilometers niet te vergoeden.

Het belonen van fietsen is een succesvolle methode om vitaliteit binnen het bedrijf te bevorderen.

Vergoedingen binnen de Werkkostenregeling

Voor thuiswerkers die eerder wel in aanmerking kwamen voor een vaste reiskosten vergoeding kan er eventueel wel gebruik gemaakt worden van de WKR om de thuiswerk kosten te vergoeden. Als thuiswerkers werk gerelateerde kosten maken kunnen deze belastingvrij vergoed worden door de werkgever vanuit de WKR. Denk hierbij aan de kosten van een goede internet verbinding, een goede bureaustoel of aanpassing van de werkplek thuis.

Thuiswerken en vitaliteit

Thuiswerken zal steeds vaker voorkomen, en dit heeft duidelijk effect op het woon-werkverkeer. Toch willen we dat werknemers blijven bewegen en ook vitaal en fit blijven. Te lang zitten is niet goed. Om bewegen te stimuleren kan een vitaliteitsprogramma worden ingezet. Go velo is hiervoor zeer geschikt, ook voor thuiswerkers. Met speciale challenges voor thuiswerkers kunnen alle medewerkers punten verdienen door te bewegen. Met deze punten kunnen ze dan weer sparen voor leuke artikelen, kortingsvouchers of donaties aan goede doelen.

De reiskostenvergoeding is dan wel aangepast, maar voor de werknemers en zeker de thuiswerkers zijn er mooie initiatieven en mogelijkheden om nu bewuster te kiezen voor duurzaam reisgedrag.

Kijk voor meer informatie op:

Onze partners