Gepubliceerd op 18 juli 2017

Met de auto van de zaak op vakantie? De fiscus betaalt mee …

Ga je de komende periode met de auto van de zaak op vakantie? Lees dan verder hoe je ervoor kunt zorgen dat de belastingdienst meebetaalt.

Een werknemer, dus ook de DGA, die met zijn auto van de zaak op vakantie gaat in het buitenland, maakt hierbij kosten. Denk aan brandstofkosten, parkeerkosten, vignet- en tolkosten.

Indien de werknemer de kosten voor zijn eigen rekening moet nemen, vergeten veel mensen dat je hierbij de belastingdienst mee kunt laten betalen. Dit werkt als volgt.

De werknemer declareert de gemaakte kosten bij zijn werkgever. Vervolgens verwerkt de werkgever deze declaratie als eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto. Deze eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijtelling privégebruik waarover loon- belasting verschuldigd is. Op die manier betaalt de belastingdienst een deel van de kosten mee. Voor de werkgever levert het geen nadeel op, sterker nog, hij heeft weer een tevreden werknemer!

Niet alleen voor werknemers
Ook voor je als IB-ondernemer denkt de belastingdienst met je mee. De in het buitenland aan jou in rekening gebrachte BTW is namelijk aftrekbaar. Wat zijn de spelregels?

– Je onderneming is in Nederland gevestigd;
– Je bent niet gevestigd en BTW-plichtig in het land waar de kosten zijn gemaakt;
– Het terug te vorderen BTW-bedrag is minimaal € 50 per land per jaar;
– Het verzoek moet na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk 30 september zijn ingediend.

Overigens geldt deze regeling niet alleen voor BTW op brandstofkosten, maar voor alle BTW die je als ondernemer in het buitenland in rekening is gebracht ten behoeve van jouw onderneming.

Jeroen van Boekel
www.oovb.nl