Gepubliceerd op 3 juni 2019

Meer rendement uit je zonnecellen tegen lagere kosten? Ja, dat kan!

Een klant van ons met een MKB-bedrijf in het midden van het land heeft zich een aantal jaren geleden verdiept in hoe zijn bedrijf duurzamer met energie om kan gaan. Belangrijke uitgangspunten voor deze ondernemer waren een bijdrage leveren aan een schonere planeet, duurzamer en slimmer gebruik maken van energie, en op termijn kosten besparen. Hij besloot zonnepanelen op zijn bedrijfspand te installeren.

Hij is tevreden over zijn investering want hij heeft twee van zijn drie doelstellingen ingevuld: hij doet mee aan de energietransitie en bespaart energiekosten. Maar zijn doel om duurzamer en slimmer gebruik te maken van energie is nog niet vervuld. Zijn zonnepanelen wekken namelijk regelmatig meer vermogen op dan het bedrijf gebruikt en in de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk dat vermogen terug te leveren aan het net. Op dat moment worden de zonnecellen afgekoppeld en wordt energie die opgewekt zou kunnen worden niet geproduceerd. Dit is dus verloren energie en dat is zonde.

Hij wil deze energie opslaan en gebruiken wanneer hij het nodig heeft. De zon schijnt immers niet altijd en soms heeft hij een vermogenspiek nodig. Binnen zijn bedrijf zijn er namelijk een aantal processen die een piekvermogen vereisen. Hoe handig zou het zijn als hij de opgeslagen energie hiervoor zou kunnen gebruiken?

Hoge elektriciteitskosten door piekbelasting

In dit bedrijf verbruiken de meeste processen over het algemeen constant vermogen, maar periodiek moeten er machines gestart worden die extra vermogen vereisen.

Deze vermogenspiekbehoefte is hoger dan het gecontracteerde vermogen (GV) van de energieleverancier. Een vervelende consequentie hiervan is dat de energieleverancier het bedrijf in een duurdere “aansluitgrootte” groep heeft geplaatst. Het gevolg is dat het bedrijf veel hogere maandelijkse kosten heeft, terwijl het slechts af en toe de vermogenspiek nodig heeft.

Een mogelijke oplossing is de uitbreiding van de bestaande elektrische installatie om piekbelasting te faciliteren. Het nadeel is dat dit een kostbare en omslachtige aangelegenheid kan zijn. De netbeheerder moet dan onderzoeken of de bestaande bekabeling, transformatoren en overige elektrische componenten aan de hogere eisen voldoen. Mocht dit niet zo zijn, dan moet een net-verzwaring doorgevoerd worden die kostbaar en tijdrovend is.

Slimmer energie verbruiken met het ATEPS Peak Shaving Systeem

ATEPS kwam met een andere oplossing die slim gebruik maakt van zonne-energie: een “peak shaving” systeem. Deze installatie beperkt de vermogensafname van het net zodanig dat je niet door je afgesproken gecontracteerde vermogenslimiet gaat. En voegt dan zelf het benodigde vermogen toe.

De installatie slaat de ongebruikte energie uit zonnepanelen op in een modulair opgebouwd energie opslagsysteem. Het energieverbruik wordt continue gemeten en bij het naderen van de ingestelde grens (het gecontracteerde vermogen), voegt het systeem snel energie uit batterijen toe. Dit voorkomt een piekbelasting op het lichtnet en dus hogere kosten. Uit berekeningen blijkt dat de ATEPS-oplossing structureel goedkoper is dan de andere varianten.

Het bedrijf maakt op deze manier optimaal gebruik van zonne-energie en voorkomt overschrijding van het gecontracteerde vermogen. De batterijen van het energie opslagsysteem worden weer opgeladen vanuit de zonnepanelen zodra het verbruik ruim onder het gecontracteerde vermogen zit.

Doordat het systeem modulair is opgebouwd, kan het volledig afgestemd worden op de energiebehoeftes van het bedrijf. Qua grootte kan het variëren van 30kW tot vele honderden kilowatts.

Deze ondernemer is blij met deze oplossing en heeft nu ook hij zijn derde doelstelling waargemaakt: duurzamer en slimmer gebruik maken van energie.

Andere toepassingen

Dit “peak shaving” systeem kent veel meer toepassingen. Je kunt denken aan alle processen waarbij het gemiddelde energieverbruik redelijk constant is, maar periodiek piekbelastingen worden gevraagd doordat er vloeistoffen verpompt worden, hijswerktuigen, liften of andere machines gestart worden. Deze hoge piekbelastingen brengen helaas hoge kosten met zich mee. Een “peak shaving” systeem kan dit voorkomen.

 

ATEPS denkt graag mee met uitdagingen die je als ondernemer ervaart op het gebied van duurzame energie. Wij zijn gespecialiseerd in energie opslagsystemen en leveren maatwerk voor kleine en grote toepassingen. We doen dit in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Met kwaliteitsproducten tegen marktconforme prijzen. Meer weten?

www.ateps.com