Gepubliceerd op 2 april 2020

“Inclusief werkgeverschap is een win-win situatie”

Werkplekken schoonmaken, bedden in het ziekenhuis rijden, pakketjes inpakken, webwinkel bestellingen verwerken: er zijn veel banen geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cijfers tonen aan dat werkgevers in de regio Midden-Gelderland het hart op de goede plaats hebben qua inclusief ondernemen. Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor werkt intensief met hen en het Werkgeversservicepunt samen om zo veel mogelijk mensen die aan de zijlijn staan aan het werk te krijgen.

“In 2013 was de insteek van het sociaal akkoord dat werkzoekenden met een arbeidsbeperking of een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt weer zo veel mogelijk mee moesten doen in de maatschappij. De Participatiewet van twee jaar later moest dat gaan waarmaken. Een onderdeel van die wet is de Banenafspraak: de overheid en werkgevers hebben als doel om voor 2026 landelijk 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij voorkeur zo passend mogelijk werk bij reguliere bedrijven. Het streefcijfer is verdeeld over 35 arbeidsmarktregio’s waarvan de regio Midden-Gelderland er één is,” legt Marcel Hielkema, directeur van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor uit.

Regio loopt voorop

“In de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waar wij en uiteenlopende externe partijen met wie wij intensief samenwerken, ons op richten, lopen we zelfs met 35 procent voor op de doelstelling van dit moment. Het streefcijfer voor 2019 was om 1275 extra banen te creëren. Na het derde kwartaal van 2019 stond de teller al op 1718. Daarmee is zelfs al de doelstelling voor 2020 bereikt. Het zegt alles over de inzet van alle partijen en de verantwoordelijkheid die werkgevers voelen, in combinatie met de huidige positieve economie.”

Toch constateerde het Sociaal Cultureel Plan-bureau onlangs dat de Participatiewet is mislukt. Marcel Hielkema kan zich niet helemaal vinden in die uitspraak. ”Jazeker, er zijn zaken die niet lopen. Zo zijn de regels veel te ingewikkeld en is het uitgangspunt dat iedereen in een regulier bedrijf aan het werk moet niet juist. Voor een deel van de werkzoekenden is beschut of begeleid werk echt nodig. Ook die faciliteit moet geboden (blijven) worden. Maar de Participatiewet heeft het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt absoluut op de agenda gezet waardoor steeds meer bedrijven zijn gaan kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.”

100 (!) banen

Niet de enige, maar een van de vele werkgevers in de regio die inclusief werkgeverschap als win-win situatie ziet, is Rijnstate. “Recent hebben Scalabor en Rijnstate een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn we een partnership aangegaan. De ambitie is om 100 banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken is binnen Rijnstate participatiebeleid ontwikkeld en wordt iedere afdeling uitgedaagd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Scalabor ondersteunt en adviseert bij het invullen van de inclusieve ambities. Als werkgever kun je nog zoveel ambities hebben, maar uit ervaring weten we dat het extra aandacht en inzet vraagt om succesvol inhoud te geven aan de Banenafspraak: kennis van de doelgroep, tijd voor begeleiding, anders kijken naar competenties, en de administratie rondom premies en subsidies. Die expertise hebben wij in huis. Op dit moment zijn de eerste 12 medewerkers via Scalabor gestart bij Rijnstate: onder andere binnen het personeelsrestaurant, de schoonmaak, het magazijn, in de ziekenhuisapotheek, bij de technische ondersteuning en administratieve ondersteuning, en bij de Centrale Sterilisatie Afdeling. Daarnaast verzorgen wij de pendeldienst voor het bouwpersoneel tussen Rijnstate Arnhem Noord en een verderop gelegen parkeerplaats. Andere vormen van samenwerking worden momenteel onderzocht.”

Kwestie van anders kijken

“We merken in de praktijk keer op keer dat veel banen geschikt te maken zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is vaak een kwestie van op een andere manier kijken naar een vacature. Focus niet alleen op diploma’s en opleidingsniveau, maar ook op karaktereigenschappen, ervaringen in privésituaties en passies en interesses. Onlangs was er een mevrouw bij Scalabor op bezoek die werk in de zorg zocht maar daar nooit een opleiding in had gevolgd. Ze vertelde dat ze 25 jaar lang als alleenstaande moeder voor haar zoon had gezorgd die MS heeft. Die verzorging eist iets en zegt veel over haar als mens. Met een opleiding of een werkervaringsplaats is zij plaatsbaar bij een zorginstelling. Dat is de manier waarop we nu moeten kijken naar vacatures. Je ziet ook dat het Werkgeversservicepunt werkgevers hier heel goed bij kan helpen.”

Kansen, grijp ze

Inclusief werkgeverschap is volgens Marcel Hielkema denken in kansen en mogelijkheden. “Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en er is een grote groep waarvan veel mensen heel graag aan het werk willen, maar die even wat hulp nodig hebben. Het is daardoor inmiddels ook economisch gezien van belang. Door de lage werkloosheid kan je niet meer alleen uitkijken naar ‘het schaap met de vijf poten’, dus moet je wel kijken naar herintreders, statushouders, jongeren, ouderen en naar mensen met een arbeidsbeperking. Ik zie dagelijks de enorme potentie van deze medewerkers en ik zie het belang van werk. Mijn advies aan werkgevers en ondernemers: zorg dat je deze groep binnenboord haalt, inclusief werkgeverschap biedt je die kans. Dit is een win-win situatie voor iedereen.”

Branchetrajecten

Scalabor werkt intensief samen met het bedrijfsleven en andere partijen. Onlangs is het arbeidsontwikkelbedrijf bijvoorbeeld gestart met branchetrajecten. De schoonmaakbranche en de zorgsector hadden de primeur. Branches waarin een blijvend tekort aan arbeidskrachten is, zoals de groenvoorziening, de techniek, de horeca, de logistieke dienstverlening, de beveiliging en retail volgen binnen enkele maanden. Het doel: werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met het ROC en de branche een vakopleiding bieden. Inclusief een leer- en werkplek die bij een geslaagde afronding leidt tot een baan in die branche. Marcel Hielkema: “Onze inzet is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een zo passend mogelijke arbeidsplaats. Dat doen wij altijd in een werksituatie, waarbij we aansluiting zoeken bij de markt. Om dat mogelijk te maken, biedt Scalabor 200 interne en ruim 100 externe leerwerkplekken in tien verschillende branches.”

Aan knoppen draaien

Concluderend: er worden goede stappen gezet in de regio Midden-Gelderland. “Dat klopt,” zegt Marcel Hielkema. “Maar, het kan nog beter. Jongeren tot 27 jaar bijvoorbeeld vallen door allerlei wetten en regels nog vaak buiten de boot, terwijl ook die groep veel potentie in zich heeft. Die groep lijkt onder de radar te verdwijnen, vaak ongewild. En ook beschut werk moet beschikbaar blijven voor diegenen die dat nodig hebben. En ja, dat kost geld. Maar als het doel is dat in ons land iedereen mee kan doen, dan is dat een wijze investering. En het is nog steeds vele malen goedkoper dan om iemand langs de zijlijn te laten staan.”

www.scalabor.nl


Inclusief magazine
Scalabor presenteerde onlangs het eerste Inclusief Magazine: een magazine van arbeidsmarktregio Midden-Gelderland met vele mooie voorbeelden van inclusief ondernemen. In het magazine maakt u kennis met ambassadeurs, bevlogen werkgevers en betrokken medewerkers die hun verhaal vertellen. Naast achtergronden en wetenschappelijke inzichten ook veel praktische informatie over hoe inclusief ondernemen werkt. Het magazine is een samenwerking tussen Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Scalabor, UWV, Op naar de 100.000 banen en Stichting Inclusief Midden-Gelderland, allemaal organisaties die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wilt u ook een magazine ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@scalabor.nl

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jacques Kok

Onze partners