Gepubliceerd op 16 december 2019

Arbeidsmarkt vraagt om continue scholing

De tijd waarin je een opleiding volgde en vervolgens gedurende je loopbaan amper iets aan bijscholing deed, behoort voorgoed tot het verleden tijd. De continue (technologische) veranderingen vereisen nieuwe competenties en actuele bijscholingen. Rijn IJssel is hiervoor de specialist in de regio.

“Rijn IJssel biedt initieel onderwijs op mbo-niveau aan jongeren”, vertelt Wouter Groothedde, clusterdirecteur van Rijn IJssel Entree & Maatwerk. “Binnen Rijn IJssel verzorgen wij uiteenlopende bij- en nascholingscursussen en trainingen voor diverse branches. Het aanbod is bestemd voor zowel individuen die zich op een specifiek vlak willen bijscholen als op maat gemaakte trajecten voor groepen werknemers.”

Innovaties

Jan van Boekel, directeur Techniek & ICT bij Rijn IJssel: “De (technologische) wereld verandert in een hoog tempo. Innovaties zoals robotisering, automatisering en de ontwikkelingen in de mobiliteit volgen elkaar in rap tempo op. Deze innovaties raken alle branches en vereisen kennis die up to date is. Neem de auto-industrie: de motoren zijn veranderd van benzine en diesel naar elektrisch en steeds vaker ook waterstof en binnenkort zelfrijdende auto’s. Al deze ontwikkelingen vragen om een ander soort educatie voor onze jongeren, maar ook om bijscholing voor de mensen die al in deze branche werken. Wil je je werk goed kunnen blijven doen, dan is leven lang ontwikkelen noodzakelijk en dat is waar wij sterk in zijn als Rijn IJssel.

Kortdurend

Langdurige educatietrajecten voor mensen in het werkveld, zoals een opleiding van een paar jaar, zijn niet meer populair. Wouter Groothedde: “Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat wel doen en dat is ook prima, maar noodzakelijk is het niet. De kennis die je in het eerste jaar opdoet, kan al zo maar weer verouderd zijn als je je diploma gaat ophalen. Belangrijk is dat je de kennis in de vorm van een training of kortdurende cursus optimaliseert zodat je je werk goed kunt uitoefenen.” Aan die zo noodzakelijke kennis wordt niet altijd gedacht bij innovators en beleidsmakers. Zij schreeuwen van de daken hoe belangrijk een specifieke uitvinding is en hoe noodzakelijk voor het milieu, maar vergeten nogal eens de personele invulling. Jan van Boekel: “Een passend voorbeeld in deze is de opkomst van verduurzaming van de gebouwde omgeving. We willen allemaal van het gas af en overstappen naar duurzame energie. Een uitstekende ontwikkeling voor mens en milieu, maar er moeten wel mensen zijn die de al beschikbare apparatuur hiervoor kunnen plaatsen en in de toekomst kunnen onderhouden. Daar kijken wij als onderwijsinstituut voortdurend naar bij de samenstelling van ons aanbod.”

Afstemming met werkveld

Rijn IJssel werkt intensief samen met het bedrijfsleven, instellingen zoals ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. Wouter Groothedde: “We zijn voortdurend in gesprek met onze omgeving. Van het werkveld horen wij graag wat de actuele en toekomstige scholingsvraag is, zodat wij ons aanbod daarop kunnen samenstellen. Momenteel is er sprake van economische hoogconjunctuur. Zoals we allemaal weten, zal dat tij ook weer keren. Om ook goed voorbereid te zijn op het moment dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt minder groot is, zetten we in op een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties & instellingen in de regio.” Jan van Boekel: “Een van de projecten waarbij wij betrokken zijn is Tech@doptie. Tech@doptie verbindt zorg & techniekonderwijs met de g. Zorginstellingen geven aan dat de huidige professional de technologie nog onvoldoende beheerst en hierdoor deze ontwikkelingen en de mogelijkheden die het biedt te weinig gebruikt. Er is behoefte aan (toekomstige) professionals die leren werken met technologie. Zo verwerven ze competenties waarmee zij ‘traditionele’ zorgtaken kunnen aanvullen en hierdoor de kwaliteit van de zorgverlening verhogen. De ambitie is om de huidige en toekomstige medewerkers in zorg, welzijn en techniek op te leiden voor een toekomst in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is.”

 

                                         “Wij helpen werkenden om bij te blijven in hun vak.”

Job Carving

Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij Rijn IJssel terecht. We willen hen aan ons binden en ondersteunen. “Wie nu nog niet geschikt is voor een bepaalde volledige functie, wordt door ons geschoold in een beperkt aantal werkprocessen in het kader van job carving zodat zij voor een gedeelte van de functie helemaal aan het werk kunnen. Dat vraagt ook om kennis en inzicht van het bedrijfsleven in hun eigen functies met de daarbij behorende competenties en vaardigheden. We zijn voortdurend in gesprek met het Werkgevers Servicepunt, het Regionaal Werkbedrijf, Scalabor, diverse gemeenten en het UWV.” Ook onderwijzen buiten de school is voortdurend in ontwikkeling. “Daar waar mogelijk voeren we het onderwijs zelfs fysiek elders uit, zoals nu al gebeurt bij de opleidingen Zorg & Welzijn waar we het onderwijs hebben verplaatst naar enkele zorginstellingen. Pleyade is er bijvoorbeeld een van. Het werkt naar twee kanten positief: studenten worden voorbereid op de werkomgeving waarin ze later terecht komen en de mensen die al werken, kunnen leren van de kennis van de studenten.

Gezocht: hybride docenten

Wouter Groothedde: “Rijn IJssel kent diverse locaties waar studenten ervaring op doen in de praktijk. “Vakdocenten zorgen voor de juiste begeleiding. Zo hebben we een eigen hotel, bakkerij, kapsalon, winkel, een health- en fitnesscentrum en meerdere restaurants. En daar kan het bedrijfsleven zijn voordeel mee doen.” Jan van Boekel: “We verbinden graag professionals uit diverse branches aan ons. We zijn dan ook continu op zoek naar zogenaamde hybride docenten: professionals uit het werkveld die onze studenten willen begeleiden. Daarbij gaat het niet om een fulltime dienstverband, maar om dienstverbanden van bijvoorbeeld een dag per week. Als onderwijsinstelling kunnen we hierdoor actuele kennis vanuit het werkveld in huis halen waardoor we beter in staat zijn de technologische ontwikkelingen te volgen. Geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te bespreken.”

Voor meer informatie:
Telefoon: 026 – 353 72 60
E-mail: training-opleiding@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl/contractactiviteiten

Onze partners