Gepubliceerd op 16 oktober 2018

Autoriteit in financieringen van transport

Herman Snikkers, eigenaar van Snikkers en Partners, en Sandy ten Hoopen, die zijn sporen verdiend heeft in de leasewereld en sinds tweeëntwintig jaar als ondernemer actief is op het gebied van collectiviteiten en ook als bestuurssecretaris bij transportorganisaties werkzaam geweest is, leerden elkaar in 2003 kennen via een wederzijdse relatie.

Uniek in Nederland

De jarenlange band tussen Herman en Sandy is uitgegroeid tot een hele goede samenwerking en heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze samen TransSupport Nederland BV opgericht hebben. Zo hebben zij in samenwerking met DLL een uniek leaseproduct in de markt gezet, waardoor het voor de startende transportondernemer ineens mogelijk werd om zonder aanbetaling een leaseovereenkomst te verkrijgen voor een nieuwe vrachtwagen. Uniek in Nederland!

Het is belangrijk dat de ondernemer het eigen kapitaal aan zijn kant houdt om zo zelf alle aanloopkosten te kunnen voorfinancieren. Tevens werden andere collectiviteiten aangepakt, zoals verzekeringen, brandstof, administratie, opleidingen enzovoort.

‘Angstgeld’

In de beginperiode spitsten de mannen zich vooral toe op leasing, omdat ze beiden vanuit hun ervaring wisten dat de kleine ondernemer in de transsportsector zeer kwetsbaar is. Als die een truck wil leasen, moet hij bij de gemiddelde leasemaatschappij of bank diep in de buidel tasten voor een aanbetaling met eigen geld om in aanmerking te komen voor een leaseovereenkomst. De spaarrekening was leeg voor men kon gaan beginnen. Daar wilden Herman en Sandy wat aan doen!

In een interview met Hét Ondernemersbelang gaat Sandy dieper op de zaak in: “Dat deel eigen geld noemen wij ‘angstgeld’. Een gemiddelde truck kost rond de negentigduizend euro wat de geldverstrekker betaalt aan de truckleverancier. Vervolgens stellen ze de wagen gedurende een looptijd van meestal vijf jaar, tegen een maandelijkse betaling van rente en aflossing, beschikbaar  aan de transportondernemer. Maar daar zit natuurlijk een risico aan, want de betreffende ondernemer kan in die periode ook failliet gaan. Daarbij brengt het eerste jaar van de looptijd de meeste risico’s met zich mee. Als je een nieuwe wagen na een jaar opnieuw aan de man moet brengen, is de handelswaarde uiteraard stevig omlaag gekiept. De meeste banken en leasemaatschappijen willen zich daartegen indekken en vragen een aanbetaling van zo’n twintig tot vijfentwintig procent.”

Herman en Sandy hebben, bij de start van hun gezamenlijke onderneming, de bankwereld benaderd om dat ‘angstgeld’ eruit te krijgen. Het hoofdkantoor van Rabobank Rotterdam was geïnteresseerd en is met de mannen in gesprek gegaan. Dat werd een ‘met de benen op tafel gesprek’, zoals Sandy het mooi formuleert, waarin Herman en hij niet schroomden om tegen de bankmensen te zeggen dat ze de startende ondernemer financieel uitkleedden door bij de aanvang van een leasecontract zo’n hoge aanbetaling te eisen, dat er een debiteur gecreëerd wordt die uiteindelijk geen geld meer heeft.

Met de laarzen in de klei

Dit gesprek heeft ertoe geleid dat de mensen van de Rabobank inzagen dat Herman en Sandy met TransSupport een autoriteit zijn op financieringsgebied in de transportsector en ze daardoor de ruimte kregen om een soort standaard ondernemingsplan uit te werken waarin precies in kaart gebracht werd wat de mogelijke opbrengsten en kosten zijn van een gemiddelde transporteur. Herman, die met Snikkers en Partners al heel veel transportbedrijven in zijn portefeuille had, is volgens Sandy zeer bedreven in dit soort kosten baten analyses en zo konden ze met een duidelijke kostprijscalculatie aantonen dat ze door middel van collectiviteit, op diverse terreinen binnen de transportsector, ervoor konden zorgen dat aangesloten transporteurs duizenden euro’s voordeel op jaarbasis kunnen behalen op hun inkoopkosten zoals, leasing de brandstof en de benodigde verzekeringen. Nadat de rapporten opgemaakt en ingezien waren, ging Rabobank Rotterdam overstag.

Sandy: “De bank zei: ‘Jullie hebben zoveel kennis, zoveel meer inzicht en jullie staan écht met je laarzen in de klei; zó dichtbij de werkelijkheid komen wij niet.’ Dit inzicht heeft ze doen besluiten om het ‘angstgeld’ te laten varen, zolang wij maar voor de begeleiding zorgen en de klant in bescherming nemen door het onderneming startersplan te maken, en daar waar nodig bij te stellen, en de administratie te verzorgen.”

Leasing voor iedereen

Sindsdien is TransSupport officieel aangesteld om financieringsaanvragen te verzorgen in samenwerking met Lease-it /DLL (Rabobank). Inmiddels heeft het bedrijf de financieringsmogelijkheden uitgebreid en doet het in Nederland zaken met zes verschillende leasemaatschappijen.

Het dienstenpakket is niet alleen voor de startende ondernemers, maar ook voor de bestaande bedrijven. Hieruit ontwikkelde het bedrijf door en zo ontstond het Total Lease concept wat bestaat uit leasing gericht op drie pijlers; de starter, de bestaande bedrijven (klein-middel-groot) en bedrijven met een financieel probleempje. Daarnaast wordt er ook leasing aangeboden als mogelijkheid om de verkoop van roerende productiemiddelen te bevorderen.

Het werkgebied beperkt zich niet tot Nederland

De leasecontracten worden niet alleen verzorgd voor de startende ondernemer, maar ook voor bedrijven die al jaren meedraaien en een wagenpark hebben van tien- tot honderdtallen. Daarbij beperkt het werkgebied zich niet tot Nederland, maar opereert TransSupport internationaal. In Europa wordt er met een aantal banken samengewerkt, zodat er een nagenoeg dekkend netwerk is.

Sandy: “We werken in bijna alle Europese landen. Momenteel zijn we zelfs bezig met een financieringsproject voor bouwkranen in Nieuw-Zeeland. Ik heb een mooi voorbeeld uit de praktijk om duidelijk te maken hoe het in zijn werk kan gaan. Een transportbedrijf wilde twee nieuwe DAF trucks kopen voor haar Poolse vestiging. Maar omdat de DAF dealer geen mogelijkheid heeft om dat via een Poolse bank te financieren, wendde die zich tot ons en hebben wij dat voor ze in orde gemaakt. We verzorgen wel financieringen voor buitenlandse ondernemingen, maar vaak betreft het Nederlandse transporteurs met één of meer vestigingen in het buitenland.”

Behalve bovengenoemd voorbeeld van de DAF dealer komt het ook voor dat een Nederlandse dealer benaderd wordt door een buitenlandse onderneming en dan gebruik maakt van de diensten van TransSupport. Sandy legt uit hoe dat werkt: “We werden laatst gebeld door een dealer die tien vrachtwagens kon verkopen aan een Roemeens bedrijf. Wij hebben onze bankpartner in Roemenië benaderd, de Roemeense transporteur heeft nu een leasecontract bij die bank en de Nederlandse dealer heeft de factuur voor de levering van tien trucks naar de bank gestuurd en is van alle sores af. Zo hebben we in onze klantenkring ook een leverancier die bijna alleen maar zaken doet met buitenlandse transportondernemingen en regelmatig bij ons aanklopt. We hebben laatst nog de financiering geregeld van een aantal touringcars die geleverd werden in Noord-Ierland.”

Niet alleen transporteurs en dealers

De klantenkring van het bedrijf beperkt zich niet tot transporteurs en truck dealers. Het gebeurt ook dat leasemaatschappijen aanvragen krijgen vanuit het buitenland en die dan weer doorverwijzen naar TransSupport.

Maar er wordt ook compleet buiten de transportsector geopereerd. Sandy: “We hebben onlangs in Amsterdam een bierbrouwerij gefinancierd; alles aan kapitaalgoederen. We hebben voor drukkerijen ook drukpersen gefinancierd van een paar miljoen euro. Wij zijn op financieel gebied van alle markten thuis, maar ons netwerk is voor vijfennegentig procent transport gerelateerd en daar ligt ook ons specialisme en onze affiniteit. Tot slot vind ik het wel van belang om te vermelden dat wij ook financieringen rond kunnen krijgen voor ondernemers, uit welke sector dan ook, die ‘een streepje achter hun naam hebben’. Dat kan een faillissement zijn, een BKR-registratie, of iets dergelijks. Daarvoor werken we met een partij die wel een aanbetaling vraagt, maar die is redelijk, en die een iets hogere rente berekent. Maar dan kan er toch een leasecontract gerealiseerd worden. ‘Total Lease’ dus!”

www.transsupport.info

Tekst: Leo Singor

Onze partners