Gepubliceerd op 14 april 2021

Waarom een nieuw bureau in deze toch al overvolle markt?

Omdat het hoog tijd is voor een nieuw, realistisch en daardoor houdbaar businessmodel in onze branche. Daarom.

In snel veranderende markten willen adverteerders steeds meer campagnematig werken. Veel adverteerders hebben echter in toenemende mate moeite om de overall regie te houden over campagnes en te behalen resultaat. Ze hebben of zeer specialistische marketingkennis in huis die vaak stand alone acteert, of hebben te maken met een pool ZZP’ers die voortdurend moet worden opgelijnd. Binnen deze trend is er ruimte voor een bureau dat de combinatie biedt van een lange termijn relatie met de voordelen van campagnematig werken.

Een bureau moet een bondgenoot zijn van haar klanten; een rol die noodzakelijk is om excellente creativiteit en naadloos campagnemanagement te kunnen bieden. Want dat vraagt om diepgaand inzicht in de essentie van het bedrijf, het businessmodel, de diensten en de producten. Dat bereik je alleen als je een lange termijn relatie aangaat. Maar ook een bureau dat zich op het campagne resultaat laat afrekenen.

In de loop der jaren heb ik de door adverteerders gepercipieerde waarde van creativiteit steeds meer ter discussie zien komen te staan. En daarmee dus de gangbare tarieven. Steeds vaker staat niet de kwaliteit van het geleverde werk centraal, maar de investering die daarvoor gedaan moet worden door de adverteerder. Dat pitchen de normaalste zaak van de wereld is geworden in onze industrie, werkt daar ook niet positief aan bij. Adverteerders realiseren zich vaak (oprecht) niet dat hier een significante voorinvestering mee gepaard gaat. Waarvan je alleen nog maar kan hopen dat die zich – op de lange termijn – terugverdient.

Echter, kijkend vanuit de ondernemersbril, snap ik de andere kant van het verhaal ook net zo goed. Want overal staan de marges onder druk en moet er heel kritisch gekeken worden naar kosten vs. opbrengsten. Moet elke euro aantoonbaar en concreet kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van een onderneming. En de Corona crisis doet hier voor veel branches nog eens een extra duit in de zak. Want wanneer het Corona stof is neergedaald, zullen adverteerders toch weer van zich moeten laten horen. Maar de zakken zijn niet diep meer en de acceptatie op onzekerheid in resultaat zal er al helemaal niet meer zijn…

Tijd dus voor een nieuwe vorm van samenwerken met een nieuw businessmodel. Een businessmodel dat zowel qua media als bureau-uren transparant en realistisch is, ingestoken is vanuit wederzijds ondernemerschap en een businessmodel dat de echte toegevoegde waarde op alle vlakken weer aantoonbaar terugbrengt in de branche; zowel op topcreativiteit als totale, integrale ondersteuning. Een manier van zakendoen waarmee we samen de vruchten plukken van succes, maar ook samen de pijn voelen wanneer dat succes een keer uitblijft. Door te werken op basis van één laag uurtarief voor alle expertises, met uitmuntende service én door een bonus-malus regeling te bieden waarbij we meeprofiteren als het goed gaat, maar ook de pijn pakken als resultaat een keer onverhoopt uitblijft.

Gaat het dan alleen maar om het zakelijke stuk? Nee natuurlijk niet! Uiteindelijk gaat het om de mensen die het doen. Die als verlengstuk van de adverteerder in alle behoeftes kunnen voorzien. Met heel erg veel energie en authentiek enthousiasme. Dat is in ieder geval altijd mijn initiële drijfveer geweest; je werk is nl. zo leuk als de klanten en collega’s waarmee je werkt. En als zowel het zakelijke stuk als het persoonlijke goed zit, dan wil je gewoon niks anders meer. Daarom zijn wij de Final Ones. Eindelijk een bureau dat het doet. Simpel toch.

Onze partners