Gepubliceerd op 21 februari 2019

Enerverende Kennisdag circulaire economie in Middelburg

De door Bouwend Nederland georganiseerde Kennisdag Secundaire Grondstoffen in Openbare Ruimten was een enerverend evenement. Bouwstenen hiervoor waren de presentaties, met tussendoor een paneldiscussie, onder leiding van Jacqueline Cramer. De oud-minister van milieu in het kabinet Balkenende IV is thans ambassadeur circulaire economie. De meeting in de ruime collegezaal bij de HZ in Middelburg werd ingeleid door Martijn van Sabben, voorzitter van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland en directeur bij aannemingsbedrijf Fraanje.

Hij sprak over ‘matchmaking tussen de triple helix’ en over ‘rentmeesterschap voor onze planeet’. Samenwerking tussen de overheid, ondernemers en onderwijs zijn essentieel om de transitie van lineair naar circulair te bewerkstelligen. Vervolgens ging Rob Schoenmaker van de HZ, samen met Heros Sluiskil en De Hoop Bouwgrondstoffen partner van de Kennisdag, nader in op de kwestie ‘hoe krijgen we circulariteit onder de aandacht van de asset manager’. Aansluitend waren er voor de pauze presentaties van Erik van Dijk (Royal HaskoningDHV), Edwin van der Wel (Rijkswaterstaat) evenals een paneldiscussie waar ook gedeputeerde van economische zaken Jo-Annes de Bat aan deel nam. Hij zei dat voor de omschakeling van primaire naar secundaire bouwstoffen een ‘totale gedragsverandering’ nodig is.

Interactie met de collegezaal

Na de pauze waren er presentaties van Martijn Verschuren (H4A), Martin Dees (KWS) en Benno Groeneweg (De Hoop Bouwgrondstoffen). De bijeenkomst werd afgesloten met een keynote van Reinier van den Berg die zich vandaag de dag volledig richt op duurzaam ondernemen. ,,Het gaat hard met de klimaatverandering. Wat gaat de zeespiegelstijging doen. De warmste jaren zijn de laatste vijf. Het heeft ook een grote impact op de waterhuishouding”, aldus de voormalige weerman die aangaf zich meer zorgen te maken om te weinig dan te veel water. ,,De lage waterstand in de Rijn bedreigt de aanvoer van zand en grind voor de bouw.” En over de energietransitie: ,,Maximaal gebruik van zonne- en windenergie is echt nodig!”

 

 

Onze partners