Gepubliceerd op 17 juli 2017

“Het gaat om het creëren van partnership met werkgevers”

Ineens kan een werkzoekende een uitstekende aanvulling binnen een werknemersbestand zijn. Misha Schmidt, manager WerkgeversSevicepunt (WSP) van UWV voor de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland ziet veel succesplaatsingen zoals bij het Leids Universitair Medisch Centrum. “Werk en zelfvertrouwen halen het beste uit de mens. Er is veel verborgen werktalent onder de mensen die wij bemiddelen. We hebben al veel werkgevers kunnen verbazen met ons aanbod en onze arbeidsadviezen.”

Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt terecht voor werving en selectie van personeel, arbeidsmarktinformatie en advies over het gebruik van regelingen en subsidies. Daarnaast verleent UWV ontslag- en tewerkstellingsvergunningen, en geeft zij arbeidsrechtelijke informatie. Bij de vestiging van UWV in Leiden vindt het interview plaats met Misha Schmidt van WerkgeversServicepunt Holland Rijnland en Midden-Holland. Met veel passie vertelt hij over zijn inzet om werkgevers te adviseren en te helpen bij het vinden van personeel. “Het WSP helpt met advisering en o.a. het invullen van vacatures.

Wij kunnen kandidaten aanbieden, advies geven en verder ondersteunen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. De vraag van ondernemers staat daarbij altijd centraal. We kijken wat er binnen het bedrijf mogelijk is. Het gaat om co creatie, flexibiliteit en samenwerking gericht op het resultaat. Mijn medewerkers investeren continue in het leren kennen van ondernemers én kandidaten. We focussen vooral op wat mensen wél kunnen en de mogelijkheden die werkgevers hebben. Zo komt de ideale match tot stand. Wij maken verborgen talent zichtbaar en zorgen dat de plaatsing een succes wordt. We zijn voor werkgevers min of meer een strategische business partner.”

Samen met werkgevers

Misha Schmidt benadrukt dat zijn afdeling graag input van werkgevers krijgt over de geleverde dienstverlening. “Wij hebben regelmatig overleg met ondernemers om te toetsen of er voldoende aansluiting is tussen ons beeld van de arbeidsmarkt en de praktijkervaring van werkgevers. Het gaat om het creëren van vertrouwen en partnership met werkgevers. Dat is onze belangrijkste uitdaging. We bemiddelen mensen die gemakkelijker te plaatsen zijn, maar ook vooral mensen die moeite hebben om aan de slag te komen. Intensievere begeleiding om een baan te vinden is er voor klanten die het nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking.”

“Werk en zelfvertrouwen halen het beste uit de mens. Er is veel verborgen werktalent onder de mensen die wij bemiddelen”

Matching tool: Kandidatenverkenner banenafspraak
De economie trekt aan. De arbeidsmarkt wordt krapper. Werkgevers zullen steeds vaker bij onder andere het WSP aankloppen met de vraag naar geschikte kandidaten voor hun vacatures. Misha Schmidt: “Belangrijk in het vervolgproces van matching en plaatsing is dat we gezamenlijk optrekken met de werkgever. De relatie met de werkgevers moet gebaseerd zijn op vertrouwen, je hebt elkaar nodig. UWV wil de dienstverlening steeds verder verbeteren, uitbreiden, persoonlijker maken en innoveren. Zo hebben we voor en samen met werkgevers de Kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld. Deze kunnen werkgevers terugvinden op werk.nl.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking zijn zo via anonieme profielen in te zien voor werkgevers. Kenmerken van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat kan werken, en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk, het staat allemaal in de Kandidatenverkenner banenafspraak. Wanneer er een match is zorgen wij voor de voor de verbinding van kandidaat en werkgever. Zo kunnen wij de werkgever ook maximaal ondersteunen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking, wat over het algemeen toch maatwerk is. De werkgever heeft een actieve rol in de vakinhoudelijke ontwikkeling van de kandidaat. En wij bieden begeleiding tot op de werkvloer.

Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kandidaat en kan hij maximaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Voor werkgevers die bijvoorbeeld in het kader van de banenafspraak mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, maar nog niet precies weten hoe ze dit aan kunnen pakken, hebben we het kosteloze bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie. Hierbij zoeken wij in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken met een arbeidsbeperking.”

Succesvolle samenwerking met LUMC en Arriva
Steeds meer werkgevers beseffen dat zij via het WSP een grote schat aan talenten kunnen benutten. Wij ondersteunen hen daar graag bij. Naast economische doelen moeten ook sociale doelen worden bereikt. Een sociale werkgever geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen het bedrijf. Veel ondernemers maken bij een aanbesteding afspraken over social return. Graag helpen we werkgevers op weg met kosteloos advies over aantrekkelijke subsidies en regelingen, en de werving en selectie van kandidaat-werknemers. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is die met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de gemeente.

In het LUMC zijn in drie maanden tijd via het Participatieloket zo’n 30 vacatures, stageplekken en opleidingsplaatsen ingevuld door mensen, bij het LUMC, die naar de arbeidsmarkt geholpen moesten worden. Maar ook met Arriva hebben we een mooie samenwerking opgezet. Daar werken nu Wajongers maar ook mensen uit de bijstand die als de chauffeurs even pauze hebben ervoor zorgen dat de bussen aan de binnenkant weer helemaal schoon zijn. Bij Arriva noemen ze dit het ‘Clean Team’. Maar ook kijken we samen met Arriva of er mogelijkheden zijn deze mensen op te leiden tot buschauffeur of ze in te zetten op een pendeldienst bij zomerdrukte naar en van de Keukenhof. De bevlogenheid en de visie van deze werkgevers en de grote betrokkenheid van onze medewerkers maakt onze samenwerking een succes. Hiervoor kom ik iedere dag met plezier mijn bed uit en het maakt me gelukkig met deze mensen te mogen samenwerken.”

Voor meer informatie over het WerkgeversServicepunt bij u in de buurt kijkt u op werk.nl/werkgeversservicepunt «

Tekst en Fotografie: René Zoetemelk

 

Onze partners