Gepubliceerd op 16 april 2019

Juridische fusie: start op tijd en let op de termijnen!

Een ondernemingsstructuur bestaat vaak uit meerdere vennootschappen (BV’s). Stelt u zich als ondernemer eens de vraag of al die vennootschappen nog een functie hebben. Misschien zitten er “slapende BV’s” bij? U betaalt jaarlijks voor het in stand houden van vennootschappen. Zoals voor het doen van aangiften, opstellen van de jaarrekening en inschrijvingen in het handelsregister. Misschien is het interessant om een vennootschap “weg te fuseren”.

Wat gaat er wel/niet over bij een juridische fusie

Hiervoor kunt u gebruik maken van een juridische fusie: dit is een rechtshandeling waarbij de vermogensbestanddelen van de verdwijnende vennootschap automatisch overgaan op de verkrijgende vennootschap. Let op: het kan zijn dat bepaalde persoonlijke rechten van de verdwijnende vennootschap zoals borgstellingen of vergunningen niet mee overgaan. Dit hangt mede af van wat er in zo’n persoonlijk recht of vergunning staat vermeld. Laat uw notaris daarom altijd meekijken.

Wat wordt er gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Als onderdeel van zo’n fusieprocedure stelt uw notaris een fusievoorstel op en deponeert hij bij het handelsregister de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen van de fuserende vennootschappen. Indien het laatste boekjaar van een fuserende vennootschap meer dan 6 maanden is verstreken, deponeert hij daarnaast ook een tussentijdse vermogensopstelling. Als het boekjaar van een fuserende vennootschap bijvoorbeeld eindigt op 31 december 2018, dan is deponering zonder dat er een tussentijdse vermogensopstelling nodig is, mogelijk tot uiterlijk 30 juni 2019.

Start op tijd met het fusietraject

Het opstellen van tussentijdse cijfers kan een kostbare aangelegenheid zijn. Wij adviseren u daarom op tijd contact op te nemen met uw notaris: Hij is de aangewezen adviseur om het hele fusietraject te begeleiden.

Het juridische fusietraject ziet er als volgt uit:

Heeft u vragen over een juridische fusie of over andere notariële kwesties, neem dan contact op met Bart Terhorst, T 06 126 238 89 ǀ E bart.terhorst@nysingh.nl. Bart is vanaf 1 april jl. notaris in Utrecht en verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen N.V., Maliebaan 83, 3581 CB Utrecht.

 

 

Onze partners