Gepubliceerd op 3 oktober 2017

“ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”

Maarten van der Hoek strijdt er met zijn bedrijf W.T. International in Capelle aan den IJssel al jarenlang voor om (veilige) ICT hoger op de agenda van directies te krijgen. Met name ook bij transportgerelateerde bedrijven. Dat is nodig, vindt hij, want: “ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

ict en transport zijn onlosmakelijk verbonden“De huidige transportsector leunt nu eenmaal meer dan ooit op goed functionerende ICT”, weet de 40-jarige Van der Hoek. “Vroeger was er een slogan die zei dat ‘zonder transport alles stil staat’. Dat klopt, maar ik zou dit er inmiddels wel aan toe willen voegen: ‘Zonder ICT vallen ook alle transportbewegingen stil’. Het is dus zaak voor transporteurs dat ICT niet alleen efficiënt werkt en bijdraagt aan de concurrentiepositie, maar ook dat het zo optimaal mogelijk blíjft functioneren. Niet-functionerende ICT kan enorme schade opleveren, tot een faillissement aan toe. Kijk recent naar Maersk, dat een schadepost opliep die geschat wordt op maar liefst 300 miljoen dollar! Nu kan een dergelijke multinational dit meestal nog handelen, maar veel bedrijven zou dit de kop kosten. Van onderschatting mag dus geen sprake zijn. De realiteit leert echter anders, helaas.”

Interne voorlichting
Als het gaat om de transport- en logistieke sector, valt het Van der Hoek op dat bedrijven hun branchespecifieke hard- en software – zoals bijvoorbeeld track & tracefaciliteiten – heus wel op orde hebben. Dat draagt immers bij aan de corebusiness en daar valt geld mee te verdienen, weet hij. Maar, zo waarschuwt Van der Hoek: “Waar veel minder aandacht voor is, zijn de standaard ICT-systemen en de voorlichting hierover. Dat laatste bijvoorbeeld aan de eigen medewerkers. Veel schade is te voorkomen door interne voorlichting. Waar moet je op letten, wat kan je aanklikken, wat niet? Die onwetendheid bij relaties en personeel kan enorme schade opleveren. Het is dus essentieel om ook daar voldoende aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld in de vorm van personeelstrainingen. Daar kan W.T. International absoluut een rol in spelen. We hebben daarom ook een eigen voorlichtingstak, die opereert onder de naam JARO Training & Advies. Daarnaast houden we ons ook steeds intensiever bezig met veranderende privacywetgeving. Bedrijven hebben steeds meer verantwoordelijkheden op dit gebied en een boete kan snel en hoog oplopen. Ook dat kan eenvoudig geïntegreerd worden in je bedrijfsvoering, als je tenminste weet waar je aan moet voldoen en hoe je dat het beste kan aanpakken.”

Proactief
Van der Hoek ziet het als een van zijn primaire taken om bedrijven bewust te maken van verantwoordelijkheden en gevaren door aanvallen en onwetendheid. “Dat IT-systemen weleens niet functioneren is nooit helemaal te voorkomen, maar door regelmatig proactief en op locatie actief te zijn, worden de uitvalkansen wel aanzienlijk beperkt. 80-90% van mijn werkzaamheden bestaat daarom op dit moment uit bestaande en nieuwe relaties bewust te maken van het feit dat ICT – en dan met name ook veilig gebruik van ICT en privacywetgeving – steeds belangrijker wordt. Zie zo’n gesprek als een gratis workshop aan bedrijven die hiervoor al open staan.” «

W.T. International
Lentedans 51A 2907 AX Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 – 285 79 90
E-mail info@wti.nl
www.wti.nl

Tekst: Fred Louter / Fotografie: Jan Nass

Onze partners