Gepubliceerd op 27 oktober 2016

Zorg voor kwetsbare ondernemers

Narecht Advocaten is onder het zorgzame oog van advocate Nabila Rachid opgericht. Bij de oprichting werd vooral de ondernemer in het daglicht geplaatst, juist zij zijn vaak kwetsbaar. Iemand die zijn hele ziel, zaligheid en kapitaal in zijn zaak heeft gestopt, moet geholpen worden wanneer er iets gebeurt waar hij of zij zelf niets of nauwelijks iets aan kan doen. Het hele zakelijke voortbestaan kan in gevaar komen.

Inmiddels is Narecht Advocaten een breder pad ingeslagen. Niet alleen de ondernemers blijken kwetsbaar te zijn, maar ook de particuliere markt is steeds vaker onderhavig aan zware tegenslagen. In de praktijk zijn talloze voorbeelden te vinden die op het eerste gezicht vrij weinig met elkaar te maken hebben, maar uiteindelijk toch onder de gemeenschappelijke noemer van het ondernemingsrecht vallen.

Arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, verbintenissenrecht, al deze disciplines zijn probleemgebieden voor zowel de ondernemer als de particulier. Iedere dag is anders, je weet nooit welke uitdaging er vandaag op de stoep staat. De grootste uitdaging is zorgen dat een cliënt op een eerlijke wijze bewust wordt gemaakt van zijn rechten en mogelijkheden. Wat zijn de feiten, wat zijn de reële kansen, waar heb je recht op en wat is de beste oplossing?

Het verminderen van de onwetendheid van een cliënt is eveneens de taak van een advocaat. Men denkt vaak dat geen eigen keuze bestaat om vanuit een rechtsbijstandverzekering een advocaat te kiezen, niets is echter minder waar. Juist om die onwetendheid te bestrijden, verstuurt Narecht Advocaten nieuwsbrieven, maar worden ook gratis inloopspreekuren georganiseerd. “Kom maar op met die juridische vragen!” zegt Rachid.

Voor de advocaten en juristen van dit kantoor is het duidelijk waarom zij dit vak hebben gekozen, een ieder van hen wil mensen helpen. Door gepassioneerd te adviseren over juridische wetgeving wordt getracht dit op de beste manier te doen. Wat is daarbij vooral van belang? Rachid: “Het blijft voorop staan dat ik er alles aan doe om de belangen van mijn cliënt naar alle redelijkheid te verdedigen. Spiegel een cliënt een eerlijk verhaal voor, leg uit waarom je het samen doet zoals je het doet en hoe je de grootste kans op succes hebt. De basis daarvoor is een gedegen vooronderzoek en een oprechte band met de cliënt, die je onder meer krijgt door je grondig in een geschil te verdiepen.”

Een punt waarover iedereen die juridische hulp nodig heeft vaak struikelt, zijn de kosten die het met zich meebrengt. Narecht Advocaten maakt zich hard voor een zeer concurrerend tarief, zodat ook hier een draaglijke last voor de cliënt wordt bereikt.

Narecht Advocaten
www.narechtadvocaten.nl

Fotografie: Jan Nass

Onze partners