Gepubliceerd op 20 juni 2019

HAN start 2-jarige deeltijd hbo-opleiding Smart Industry

In september van dit jaar start de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met een nieuwe 2-jarige Associate degree (Ad)-opleiding Smart Industry. De HAN komt hiermee tegemoet aan de vraag van werkgevers en brancheorganisaties naar een Associate degree-opleiding Smart Industry.

Tekst: Paul de Jager

Veel vraag vanuit werkveld

“Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding is een ondernemersbijeenkomst die plaats vond in de Achterhoek. Daar peilde de HAN de belangstelling voor een te ontwikkelen opleiding Smart Industry. Er gingen veel vingers omhoog”, vertelt Pieter Ravensbergen, programmamanager en teamleider bij de HAN.

Smart Industry verandert de industrie radicaal

De bijeenkomst werd georganiseerd door BOOST. BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. BOOST is onderdeel van het nationale team Smart Industry. Het team Smart Industry stimuleert bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren. Het team is in november 2014 opgericht door het ministerie van Economische Zaken (TNO, KVK, KMU, FME, RVO), en voert sinds begin 2018 de Implementatieagenda 2018-2021 uit. Daarin staat onder andere: “Smart Industry wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT en productietechnologie en verandert de industrie radicaal. Voorop lopen in de digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, toekomstige economische groei en een duurzame industrie.”

Algehele verandering van bedrijfsvoering

De verschuiving in verdienmodellen vraagt volgens de Implementatieagenda om andere technische competenties. Maar ook om een andere organisatie van productieprocessen en diensten en dus om een algehele verandering van de bedrijfsvoering. “Het is een vak om op een nieuwe wijze vanuit ‘Smart Industry-denken’ met multidisciplinaire achtergrond tot toekomstbestendige en goede productie ideeën te komen”, vertelt Pascal Bos, manager Engineering, MT-lid en Leancoach bij JAZO, Zevenaar. “Er is een grotere behoefte aan medewerkers die multidisciplinair denken en die de mogelijkheden uit bijvoorbeeld Industry 4.0 als uitgangspunt kunnen gebruiken voor praktische toepassingen. Daarbij moeten ze ook denken aan het samenwerken in bijvoorbeeld de productieketen”, meldt de Implementatieagenda. Medewerkers met die nieuwe vaardigheden zijn er niet in overvloed. Landelijk geeft 23% van de bedrijven aan, moeilijk vervulbare vacatures te hebben (tegen 10% gemiddeld over alle sectoren), bij het werven van technisch personeel in middenkader- en hogere functies.

Digitalisering neemt toe

“De digitale revolutie is al een aantal jaren aan de gang”, vertelt Pieter Ravensbergen: “De digitalisering neemt toe omdat de mogelijkheid voor data opslag groeit en de datasnelheid stijgt. Verder ontwikkelt de data acquisitie zich snel. Hoe kom je aan je data? Dat is een stuk goedkoper geworden door bijvoorbeeld sensoren uit China. Ze zijn kleiner en goedkoper geworden en daardoor goed te gebruiken in de industrie.”

Unieke landelijke hbo-opleiding

De opleiding die de HAN dit najaar aanbiedt is uniek want het is de eerste hbo-opleiding Smart Industry in Nederland. Het is een 2-jarige deeltijd hbo-opleiding met als resultaat een officieel erkend Associate Degree diploma. “De opleiding is geschikt voor studenten met een mbo-niveau 4 of havo-achtergrond met een baan in de industrie. Studenten die zich aanmelden moeten dus beschikken over een werkplek. Hebben ze die niet, dan kan de HAN faciliteren bij het vinden ervan”, zegt Pieter Ravensbergen. “De komst van de opleiding Smart Industry is cruciaal, omdat het een ‘echt’ beroep is geworden. En niet meer 4 losse medewerkers (klant, verkoop, engineering, productie) die vanuit hun eigen vak tot een soort compromis oplossing komen”, aldus Pascal Bos.

Blended leren

De HAN ontwikkelde het blended leren om werk en studie goed te kunnen combineren. Het biedt een hoge mate van vrijheid om te leren op momenten die het beste bij de deeltijdstudent passen. Dat kan door online leren, inspirerende colleges (1 middag en avond per week) en zelfstudie.

Voor wie is de opleiding?

De Ad-opleiding Smart Industry bereidt werkenden op mbo- en mbo-plus niveau voor op de nieuwe eisen, door de link te leggen tussen mechatronica, ICT en organisatiekunde. Studenten krijgen in deze cross-over opleiding dan ook les van docenten uit deze vakgebieden. Theorie wordt toegepast in innovatieprojecten van het bedrijf waar de student werkt. Dit maakt de opleiding extra interessant voor het bedrijfsleven.

Meer weten over de nieuwe opleiding Smart Industry die start in september 2019? Kijk op www.han.nl/smartindustry

Onze partners