Gepubliceerd op 16 april 2021

Het wordt steeds drukker op de wegen rondom Arnhem

Het wordt steeds drukker op de wegen rondom Arnhem. Met name op het traject Duitse grens-Arnhem loopt de A12 vaak vast, óók tijdens de corona- crisis. Met het project A12 Slim Reizen stimuleren overheid, bedrijven en regionale organisaties uit de regio anders reizen door middel van reisinformatie en maatregelen die het reizigers mogelijk maken de auto vaker te laten staan. Het project is onderdeel van het programma Slim & Schoon Onderweg.

“Om de doorstroming over de snelweg zo veel mogelijk te behouden, is het nodig dat wij allemaal vóór we op weg gaan bewuster kiezen hoe we op reis gaan. Moet je op dat specifieke moment wel met de auto de weg op willen, of kun je je reis slimmer plannen?”, stelt Marc Kemink, mobiliteitsmakelaar van de regio Arnhem-Nijmegen. Hij begeleidt individuele organisaties en op bedrijventerreinenniveau bij het inzichtelijk maken van mogelijkheden om verbeteringen te reali- seren voor duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Marc: “Vanuit A12 Slim Reizen kunnen wij u als ondernemer voorzien van handige infor- matie en concrete maatwerkacties. Samen met u kunnen we bekijken wat u vanuit uw onderneming kunt doen, wat past bij uw situatie en ambities op het gebied van mobiliteit.”

Advies mobiliteitsmakelaar

hoe we op reis gaanVoor het project A12 Slim Reizen heeft Kemink samen met Lindus en Groene Allianties de Liemers een uitgebreide analyse gedaan van de reisrichtingen en een selectie gemaakt van bedrijventerreinen in de Liemers, die veel impact kunnen hebben op de doorstroming op de A12. De komende maanden leggen zij hier contact met ondernemers om te kijken hoe de mobiliteit en bereikbaarheid van hun onder- nemingen kan worden verbeterd of anders georganiseerd. Dit kan aanleiding zijn tot acties om het aantal verplaatsingen te verminde- ren, het reistijdstip te veranderen, mogelijkheden zoeken om thuis of elders te werken en bijvoorbeeld alternatieven te stimuleren zoals fietsen of samenrijden. Acties waarmee ondernemers kunnen bijdra- gen aan het verminderen van de verkeersdrukte op de A12, minder CO2-uitstoot, verlagen van parkeerdruk en vitalere. In de praktijk levert dat vaak ook nog eens besparingen in tijd en geld op.

Bereikbaarheid Gelderse Poort

Voorbeeld van het werk van de mobiliteitsmakelaar is de samenwer- king met Green Business Club (GBC) voor kantorenpark de Gelderse Poort. Samen met eigenaren, verhuurders en werkgevers zoekt hij hier naar concrete oplossingen voor de bereikbaarheid, de parkeer- druk, duurzame mobiliteit en vitale werknemers. Zoals een E-bike uitprobeeractie of een shuttlebus tussen de Gelderse Poort en het Gelredome, wat parkeren op afstand makkelijker maakt. Ook is er een website met informatie over de bereikbaarheid van Gelderse Poort.

Positieve effecten vasthouden

Naast alle nare kanten heeft de coronacrisis wel een aantal positieve effecten gehad op mobiliteit en verkeer: minder autoverkeer, vaker thuiswerken en meer gespreid over de dag reizen. Die effecten vasthouden is goed voor de doorstroming op de weg, ook op de A12 Arnhem- Zevenaar, en én beter voor luchtkwaliteit en klimaat. Tegelijkertijd zien we dat mensen vanwege corona vaker kiezen voor individueel vervoer om het openbaar vervoer te mijden. Daarom is het goed om samen alternatieven aan te bieden en stimuleren om het gebruik van de (tweede) auto te beperken. Denk aan e-bikes of speed pedelecs en bijvoorbeeld deelauto’s, waarvan het gebruik in 2020 met ruim 40% was toegenomen.

Beweegactie werknemers

Onderdeel van A12 Slim Reizen is een Beweegchallenge. Deelnemers gaan bij deze actie strijden om wie de meeste wandel- en fietskilo- meters maakt, waarbij de opbrengst naar goede doelen gaat. Vorig jaar deden aan een vergelijkbare actie in de Nijmegen al 16 organi- saties aan mee, vanuit het lokale preventieakkoord ‘Groen Gezond & In Beweging Nijmegen’. Samen maakten zo’n 1.000 deelnemers 110.000 wandel- en fietskilometers binnen één maand. Vanaf deze zomer kunnen bedrijven langs de A12 meedoen en fietsen onder hun werknemers stimuleren. Ook uw organisatie kan hieraan deelnemen, u wordt hierin begeleid vanuit A12 Slim Reizen. In de komende maan- den verschijnt op de website van A12 Slim Reizen meer informatie over deze actie. Als u interesse heeft om mee te doen kunt u contact opnemen met Marc Kemink.

Onze partners